Operations Manager

Doorsturen
 
 • Vakgebied Logistics
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10025914
 • Locatie Veghel
 • Type overeenkomst Secondment via YER
 • Branche Logistics & Transportation

Over deze vacature

 1. Strategisch en conceptueel denken: ontwikkelen van een helder beeld over het bereiken van doelen en vervullen van behoeften op middellange en lange termijn op eigen vak-/verantwoordelijk-heidsgebied.
 2. Resultaatgerichtheid: sturen van zich zelf en/of anderen op al dan niet expliciet geformuleerde doelen met het oog op efficiency en effectiviteit.
 3. Probleemoplossend vermogen: herkennen van belangrijke informatie, leggen van verbanden tussen gegevens en bedenken van alternatieve oplossingen en aangeven van consequenties.
 4. Communiceren: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt.
 5. Leiding geven: aansturen van anderen in het kader van hun werkvervulling en realisatie van vastgestelde resultaten.

Functie

Leiding geven

 • Leiding geven aan de afdelingen Warehouse zodanig dat de logistieke organisatie een optimale bijdrage aan bedrijfsresultaten levert.
 •   Opstellen van operations jaarplan, investeringsplannen en budgetten.
 • Inrichten van de adequate logistieke processen en organisatie in termen van systemen, procedures, werkwijzen en hulpmiddelen.
 • Zorgen voor de personele aangelegenheden zodat het vastgestelde HR-beleid binnen de afdelingen gestalte krijgt (doen inwerken, begeleiden, motiveren en stimuleren van medewerkers; voeren van functioneringsgesprekken). Bevorderen van goede werksfeer, teamgerichtheid en samenwerking.

  Realisatie van het operationsplan

 • Realiseren van het goedgekeurde operations jaarplan, zodanig dat aan de kwalitatieve en kwantitatieve vereisten wordt voldaan en het wenselijke kostenniveau m.b.t. de operationele activiteiten wordt bereikt, c.q. gehandhaafd.
 • Zorg dragen voor het hanteren en borgen van kwaliteitszorgsysteem. Vertalen van GMP en GDP richtlijnen naar de verantwoorde werkwijzen; daartoe overleggen en afstemmen met de Responsible Pharmacist.
 •   Zorg dragen voor handhaven van hygiëne, veiligheid en uitstraling binnen het bedrijf.
 •   Zorg dragen voor adequate verslaglegging en managementinformatie, zodat tijdige bijsturing in bedrijfsvoering mogelijk wordt gemaakt.

 Optimalisatie van logistieke processen

 • (Bij) Sturen van de logistieke processen, op structurele wijze oplossen van knelpunten en aanbrengen van verbeteringen.
 • Initiëren van vernieuwing.

Operationaliseren van digitale connectiviteit tussen de klanten en operations

 •   Uitzoeken en realiseren van mogelijkheden voor structurele optimalisatie van eigen systemen, zodat snel en effectief op de klanten-behoeften en –eisen ingespeeld kan worden.
 •  Analyseren van (administratieve) processen gerelateerd aan de uitvoering van respectievelijke opdrachten van klanten en deze zo efficient mogelijk (doen) verbinden met de systemen. Eea afstemmen met betrokken klant en eigen organisatie
 • Uitzoeken en realiseren van mogelijkheden voor structurele optimalisatie van eigen systemen, zodat snel en effectief op de klanten-behoeften en -eisen ingespeeld kan worden

Bijdrage aan bedrijfsbeleid

 •   Bijdrage leveren aan het vormgeven van strategisch beleid van Alloga en de operationele uitvoering ervan.
 •   Bijdrage leveren aan het vaststellen van de doelstellingen op het gebied van Efficiency, Kwaliteit en Operations.
 • Bijdrage leveren aan het vaststellen van de KPI’s en daaruit voortvloeiende actiepunten.
 • Kostenbewaking en budgetverantwoordelijkheid voor de afdeling Operations door middel van;
 1. Kostenbewaking op de diverse afdelingen i.o.m. direct verantwoordelijken
  1. Overleg met Finance over voortgang en financiële rapportages
  2. Overleg met Commercial Affairs over commerciële ontwikkelingen en consequenties
 • Bewaking en verbetering van Kwaliteit en Performance door middel van:
 1. KPI’s en daaruit voortvloeiende actiepunten
  1. Klachtenregistraties en daaropvolgende afhandeling (correctief en preventief)
  2. Overleg met Commercial Affairs en Quality over continue verbetering van klanttevredenheid

Bedrijf

Alloga Nederland is de logistieke dienstverlener van Alliance Healthcare Nederland en samen vormen ze een onderdeel van Walgreens Boots Alliance. Alloga heeft een zeer uitgebreid specialistisch netwerk in meer dan 20 landen en focust zich volledig op de totale logistieke dienstverlening van de zorg. Zo zijn zij inmiddels een echte partner als het gaat om opslag, distributie, secundary packaging, labelling, invoicing en cash management. Als specialist in deze tak van sport kennen zij de zorgmarkt als geen ander, en bewegen zij zich binnen de strenge regels van de lokale én internationale wetgeving. Dat doen zij met succes, want inmiddels hebben zij een nieuw warehouse in Veghel, van 26 voetbalvelden groot met meer dan 100.000 palletplaatsen.

Aanbod

 • Uitstekende arbeidsvoorwaardes

Profiel

Kennis en ervaring

 • Hbo+ werk- en denkniveau
 • Kennis van logistieke processen
 • Kennis van IT systemen
 • Kennis van GMP en GDP eisen
 • 5 – 10 jaar relevante ervaring

Bevoegdheden

 1. Het, in overleg met de Director, laten staken van werkzaamheden indien deze de persoonlijke, openbare, bedrijfsveiligheid, kwaliteit en/of het milieu schade kunnen berokkenen.
 2. Het aanwijzen van vervanging bij afwezigheid
 3. Delegeren van werkzaamheden.
Doorsturen