Teamlead Logistics Customer Service

Doorsturen
 
 • Aanbod Team Lead Customer Service
 • Vakgebied Logistics
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10025587
 • Locatie Veghel
 • Type overeenkomst Detachering via YER
 • Branche Logistics & Transportation

Over deze vacature

Het zorgdragen voor een zo effectief en efficiënt mogelijke organisatie van de operationele werkzaamheden op de afdeling Customer Service op desbetreffende vestiging (Wijchen of Veghel) en waarborgen van de voortgang van de operationele werkzaamheden. Dit wordt gedaan door voorbereiden, plannen, registreren en het op dagbasis aan- en bijsturen van het proces, zodanig dat wordt voldaan aan de gestelde tijds- en kwaliteitseisen.

Functie

1. Het leiding geven aan de uitvoering van de werkzaamheden op de desbetreffende vestiging van de afdeling Customer Service:

 • Bepaalt het operationeel beleid als afgeleide van het beleid van de Manager CS.
 • Maakt personeelsplanningen voor het uitvoeren van de werkzaamheden op de betreffende afdeling (optimale inzet van medewerkers en middelen).
 • Lost problemen bij de uitvoering van de werkzaamheden op.
 • Controleert c.q. verifieert de juistheid, tijdigheid, volledigheid en kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van daarvoor relevante informatie.
 • Draagt zorg voor een kwalitatief en kwantitatief optimale bezetting binnen de afdeling.
 • Houdt beoordelings- en functioneringsgesprekken.
 • Stelt samen met de Manager CS de richtlijnen en procedures op voor de uitvoering van de werkzaamheden.

2. Het ondersteunen van de Manager Customer Service:

 • Informeert en denkt mee met de Manager CS over een zo effectief, efficiënt en kwalitatief mogelijke uitvoering van de werkzaamheden.
 • Informeert de Manager CS met betrekking tot de prestaties en het functioneren van de medewerkers waaraan leiding wordt gegeven.
 • Draagt mede zorg voor de uitvoering van het sociaal beleid.
 • Bewaakt de werkomstandigheden (veiligheid, orde en netheid).
 • Back-up Manager CS.

3. Het ondersteunen van de medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden:

 • Geeft uitleg aan c.q. verklaart de aan de uitvoerende werkzaamheden ten grondslag liggende richtlijnen en procedures.
 • Geeft uitleg aan c.q. verklaart de samenhang tussen de verschillende administratieve processen.
 • Draagt zorg voor het juist en tijdig informeren van medewerkers.
 • Houdt werkoverleggen.
 • Motiveert en stimuleert medewerkers.

4. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van door Manager CS gedelegeerde taken binnen afdeling Customer Service omvattende:

 • Correcte verwerking van dagelijkse order flow, voorraad beheer (binnenkomende en uitgaande goederen), facturatie, (management) rapportages, begeleiden en afhandelen van eventuele klachten en onregelmatigheden, begeleiden van zowel nationale als internationale zendingen, het naleven van gemaakte afspraken omtrent bestaande procedures en controle hierop jegens opdrachtgever(s), waarbij hij/zij specifiek rekening houdt met kwaliteit, efficiency, kosten, milieu, goedereneigenschappen, charges en aantallen.
 • Onderhouden van prijzen en debiteurgegevens in het warehouse management systeem.
 • Het op een juiste wijze onderhouden van interne/externe contacten, zowel proactief als reactief met dien verstande dat ten alle tijden gezorgd wordt voor een optimale dienstverlening.
 • Uitvoeren en controleren van de voorkomende werkzaamheden zoals in de proces manuals en overige documentaties vastgesteld en het periodiek controleren en eventueel bijwerken van deze documentatie.

Bedrijf

Alloga Nederland is de logistieke dienstverlener van Alliance Healthcare Nederland en samen vormen ze een onderdeel van Walgreens Boots Alliance. Alloga heeft een zeer uitgebreid specialistisch netwerk in meer dan 20 landen en focust zich volledig op de totale logistieke dienstverlening van de zorg. Zo zijn zij inmiddels een echte partner als het gaat om opslag, distributie, secundary packaging, labelling, invoicing en cash management. Als specialist in deze tak van sport kennen zij de zorgmarkt als geen ander, en bewegen zij zich binnen de strenge regels van de lokale én internationale wetgeving. Dat doen zij met succes, want inmiddels hebben zij een tweede locatie geopend in Wijchen, waar ook jij geregeld te vinden bent.

Aanbod

 • Zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaardes

Profiel

 • Hbo werk- en denkniveau (afgeronde vakgerichte opleiding op minimaal HBO-niveau), aangevuld met trainingen op het gebied van leidinggeven.
 • Circa twee jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een logistieke organisatie.
 • Moet op de hoogte zijn van in het werk toegepaste technieken, moderne planning- en organisatietechnieken, veiligheidsvoorschriften. Daarnaast moet hij/zij de van toepassing zijnde voorschriften en regels kennen en kunnen toepassen (o.a. m.b.t. GDP);
 • Kunnen omgaan met standaard PC applicaties en Warehouse Management Systemen (Manhattan/ ILS).
Doorsturen