Toezichthouder fysieke leefomgeving

Doorsturen
 
 • Aanbod Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10022731
 • Locatie Helmond
 • Type overeenkomst Interim / ZZP, Detachering via YER
 • Branche Ruimtelijke ordening, Public & Civil, Non-Profit

Over deze vacature

Als toezichthouder fysieke leefomgeving maak je deel uit van het team Toezicht en Handhaving 2 binnen de afdeling Veiligheid en Naleving van gemeente Helmond. In het team wordt nauw samengewerkt, is de sfeer informeel en zijn de lijnen met het bestuur kort. Als toezichthouder fysieke leefomgeving draag je bij aan de (verdere) ontwikkeling en het behoud van een veilige, leefbare, gezonde en duurzame stad. Je doet dit door, in nauwe samenwerking met andere toezichthouders en de handhavingsjuristen binnen het team, invulling te geven aan het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.

Functie

Het ambitieniveau van de afdeling is hoog en er liggen een aantal interessante uitdagingen, zoals de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, waarbij jouw kennis en bijdrage belangrijk is. Gemeente Helmond streeft ernaar overtredingen zoveel mogelijk te voorkomen of in een vroeg stadium, dus zonder uitvoerige juridische trajecten, op te lossen. En daarin heb jij als toezichthouder een essentiële rol.

Wat ga je doen?

 • Je houdt toezicht binnen het brede domein van de fysieke leefomgeving, zoals het bouwen, slopen of aanleggen zonder vergunning, de staat van bestaande bouwwerken, erven en terreinen, het gebruik van gebouwen en gronden (bestemmingsplan), evenementen, woonoverlast, het wijzigen van een monument en overige voorkomende werkzaamheden.
 • Je onderzoekt meldingen van illegale activiteiten en overlast en handelt deze af.
 • Je onderhoudt contact met de (mogelijke) overtreder, de melder en andere betrokkenen.
 • Je legt je controles nauwkeurig vast en je bepaalt (in afstemming met een jurist) het vervolg.
 • Je start schriftelijk en/of mondeling handhavingstrajecten op, communiceert hierover met de melder en de overtreder en bewaakt termijnen. Dit doe je samen met een jurist.
 • Waar het kan probeer je tot beëindiging van een overtreding te komen door “een goed gesprek” met betrokkene(n), door informeel te waarschuwen en door het maken van heldere afspraken.
 • Waar het moet treed je daadkrachtig op door de inzet van bestuursrechtelijke maatregelen, waaronder het stilleggen van de (bouw)werkzaamheden of het aankondigen en uitvoeren van (spoedeisende) bestuursdwang.
 • Je zet legalisatieonderzoeken uit en stemt zo nodig inhoudelijk af over een handhavingszaak met interne en externe partners.
 • Je geeft voorlichting over de regel(s) en de noodzaak ervan om inwoners en bedrijven ertoe te bewegen regels na te leven.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een handhavingsstrategie voor bepaalde thema’s en projecten.
 • Je levert een bijdrage aan het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma VTH en overige beleidsontwikkeling op het gebied van de fysieke leefomgeving. 

Bedrijf

YER Public biedt jou de kans om je kennis en ervaring te laten zien bij publieke organisaties door heel Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers.

Aanbod

Je werkt samen met een team enthousiaste collega’s binnen het ruimtelijk domein en mag daarbij rekenen op een goede balans tussen werk en privé. We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s. Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

 • Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring.
 • 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag.
 • Reiskostenvergoeding of leaseauto.
 • Goede pensioenregeling.
 • Extra-urenregeling: uitbetaling in salaris of tijd voor tijd.
 • Doorlopend uitdagende opdrachten in het ruimtelijk domein.
 • Intensieve en persoonlijke begeleiding.
 • Kans op deelname aan een persoonlijk coachingstraject.
 • Inspirerende masterclasses.

Profiel

 • Je hebt een afgeronde relevante mbo- of hbo-opleiding.
 • Je hebt een ABW I en II diploma en bij voorkeur een basiscursus Asbestherkenning, Wet Milieubeheer en Natuurbescherming.
 • Werkervaring als toezichthouder in het fysieke domein binnen een gemeentelijke of andere overheidsorganisatie is een pre.
 • Je hebt actuele kennis van bestuursrechtelijke maatregelen en de Landelijke Handhaving Strategie (LHS), het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en de APV.
 • Je hebt een scherp oog voor bouwkundige issues.
 • Je bent communicatief sterk, beschikt over inlevingsvermogen en overtuigingskracht en je bent in staat om daadkrachtig op te treden.
 • Je bent bereid om ook buiten kantoortijden toezicht uit te voeren als het werk hierom vraagt.
 • Je bent zelfstandig, voert regie over je eigen werk maar je bent ook een teamplayer.
Doorsturen