Implementatie Manager

Doorsturen
 
 • Aanbod Top werkgever
 • Vakgebied IT
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10020384
 • Locatie Zeist
 • Type overeenkomst Interim / ZZP, Detavast
 • Branche IT & Telecom

Over deze vacature

Pensioenservices richt zich op drie speerpunten: versnellen volumegroei, toonaangevende propositie en verbeteren en digitaliseren. Het verschil maken we niet alleen op inhoud of product, maar vooral door echte aandacht voor en handelen vanuit de behoefte van de klant.

Door vol in te zetten op de nieuwste technologieën, andere manieren van samenwerken en het ontwikkelen van data- en digitale vaardigheden werken wij aan onze ambitie om ‘De beste digitale pensioenuitvoerder van Nederland’ te worden.

Het programma Accelerate is ingericht om een geheel nieuwe IT-keten te realiseren die voldoet aan de eisen die worden gesteld om die ambitie in te vullen en alle bestaande klanten naar die keten te migreren. Parallel aan deze beweging passen ook de pensioenfondsen in het licht van het Pensioenakkoord haar regelingen en reglementen naar de toekomst aan.

Om de overgang van de bestaande naar de nieuwe IT-keten te realiseren zijn wij op zoek naar implementatiemanagers.

Functie

De implementatiemanager zet inhoudelijk en projectmatig de implementatie van nieuwe functionaliteit voor bestaande klanten en onboarding van nieuwe klanten in de IT-keten op en stuurt deze aan binnen de gemaakte afspraken ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit. Hij/zij doet dit in nauwe samenwerking met de transitiemanager, die verantwoordelijk is voor de commerciële contacten en afspraken met de pensioenfondsen.

Bedrijf

De opdrachtgever is een coöperatieve verzekeraar, vermogensbeheerder en (financieel) dienstverlener.

Aanbod

Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Profiel

Kernactiviteiten

 • Inventariseert (samen met de transitiemanager) de behoeften van de klant en bepaalt oplossingsrichtingen.
 • Stuurt IT-transities van pensioenfondsen aan met een zeer groot financieel afbreukrisico en reputatierisico.
 • Stelt samen met productmanagers vereenvoudigingsvoorstellen op en weet de klanten hiervan te overtuigen.
 • Richt de projectorganisatie voor de IT-migraties in. Legt de aanpak, scope, deliverables, randvoorwaarden en uitgangspunten vast en stelt het projectbudget/ financieel plan op.
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over IT projectrisico’s. Initieert en realiseert beheersmaatregelen.
 • Is onderdeel van de Agile Release Trein van APS en draait als scrummaster van een implementatieteam mee in de Agile werkwijze.
 • Bouwt en onderhoudt proactief relaties met verschillende relaties en stakeholders. Kent en stuurt hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten teneinde draagvlak te creëren en te behouden.
 • Draagt zorg voor documentatie en evaluatie van resultaten.
 • Onderhoudt intern contact met opdrachtgevers, (divisie)directie en overige stakeholders om te informeren, af te stemmen en te beïnvloeden.
 • Onderhoudt extern contact met leveranciers of medewerkers van derden om af te stemmen en operationele afspraken te maken over werkzaamheden.
 • Wo-werk- en -denkniveau
 • Gedegen kennis van pensioenen en weet hoe pensioenfondsen werken
 • Ervaring als IT projectmanagement/scrummaster/product owner in een context van klanttransities van de ene naar de andere IT oplossing
 • Kennis van pensioenadministratie, migraties, financiële administratie,
 • Affiniteit met Portalen, integratie, DWH, Output, Archief
 • Competenties: waarmaken/resultaat gericht, organisatie sensitief/communicatief vaardig/verbindend, ondernemend

Wensen en eisen rondom pensioen veranderen snel. Net als het denken over pensioen. Pensioen wordt persoonlijker. De vraag naar gespecialiseerde kennis neemt toe. Nieuwe technologie biedt kansen om pensioen toegankelijker te maken. Het pensioen van morgen vraagt om een andere aanpak van de uitvoering. Onze dienstverlening richt zich op een efficiënte administratie, slimme communicatie en goed advies voor pensioenfondsen.

Doorsturen