Startende Juridisch Beleidsmedewerker Omgevingsrecht

Doorsturen
 
  • Aanbod Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
  • Vakgebied Public
  • Dienstverband Fulltime
  • Vacaturenummer VAC-10021277
  • Locatie Heerenveen
  • Type overeenkomst Detachering via YER, Detavast
  • Branche Ruimtelijke ordening

Over deze vacature

Heb je recent of bijna je juridische studie afgerond, op zoek naar een baan, maar nog geen ervaring? Dit is je kans om bij de gemeente aan de slag te gaan!

Doorgroei perspectief

Heb je nog geen ervaring, maar wil je wel actief aan de slag met het omgevingsrecht bij een gemeente? Dan gaan we graag met je het gesprek aan om vanuit een starters functie door te groeien naar de functie van Juridisch beleidsmedewerker Omgevingsrecht. Hiervoor bieden we je begeleiding van ervaren collega’s en, indien nodig, een opleidingstraject op kosten van de gemeente aan.

Functie

De functies binnen het team waar deze functie deel van uitmaakt zijn breed. Op basis van specifieke kennis, ervaring en interesses worden de werkzaamheden verdeeld. De werkzaamheden bestaan uit het ‘regelen’ van grote en kleine juridisch planologische zaken, zoals het maken van bestemmingsplannen, beheersverordeningen, wijzigings- en uitwerkingsplannen en het doorlopen van de procedure voor deze plannen. Na het in werking treden van de Omgevingswet help je mee bij het uitbouwen van het Omgevingsplan. Daarnaast werk je aan het voorbereiden en opstellen van beleidsnota’s op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Daarvoor moet je ook adviezen uitbrengen aan burgemeester en wethouders en maak je de benodigde voorstellen aan de gemeenteraad. Je vertegenwoordigt de gemeente in juridisch planologische zaken bij de Raad van State, rechtbank, andere overheden en externe partijen. Je leert te adviseren bij (interne en externe) vragen die te maken hebben met juridisch planologisch beleid, o.a. bij (bouw)plannen die niet passen in het bestemmingsplan en straks het Omgevingsplan.

Je werkt mee aan het coördineren en beoordelen van (complexe) vergunningaanvragen, en helpt met voorbereiding van besluitvorming. Je leert om te beoordelen of er al dan niet kan worden meegewerkt aan een initiatief, adviseert en stemt af over diverse juridische vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht. Je leert om bezwaar- en beroepschriften te behandelen en verzoeken voorlopige voorziening en zienswijzen. Je gaat verweerschriften en pleitnota’s opstellen en de gemeente vertegenwoordigen bij de behandeling hiervan.

Vanuit het doorgroeiperspectief helpen we je om deze werkzaamheden steeds meer zelfstandig op te kunnen pakken.

Bedrijf

De werkzaamheden verricht je voor de vakgroep juridische planologie van het team Wonen & Leven binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en het team juristen van afdeling Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VVTH). Momenteel werken we aan integraties van de juristen groepen van beide afdelingen binnen team Wonen & Leven. De afdeling RO faciliteert en stimuleert ontwikkelingen op het brede terrein van de fysieke leefomgeving, duurzaamheid, economische zaken en leefbaarheid. Via gericht beleid en projecten levert de afdeling een leidende bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeente. We doen dat met veel plezier, en samen met veel collega’s. We hebben dan ook veel contact binnen de organisatie, en ook met andere overheden, beleidspartners en natuurlijk onze inwoners.

Aanbod

Yer biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden die o.b.v. werkervaring bespreekbaar zijn.

Profiel

Kennis en ervaring

  • Je hebt een relevante juridische opleiding op hbo of wo-niveau (bijna) afgerond
  • Het is een pre wanneer je kennis hebt van de komende Omgevingswet

Competenties

Voor deze functie zijn we op zoek naar een teamlid die nieuwsgierig en leergierig is. Je bent sterk in het snel eigen maken van nieuwe kennis en werkwijzen. En je vindt het leuk om je kennis op peil te houden en weet actueel beleid en jurisprudentie te vinden. Wij vinden het belangrijk dat je goed kunt samenwerken en communicatie met anderen voor jou geen probleem is. En dat je in staat bent om goed leesbare en goed gestructureerde teksten te maken. Je vindt het daarnaast leuk om actief mee te werken aan de ontwikkelingen binnen het team.

Doorsturen