Beleidscoördinator Integrale Veiligheid

Doorsturen
 
 • Aanbod Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10021008
 • Locatie Helmond
 • Type overeenkomst Interim / ZZP, Detachering via YER
 • Branche Public & Civil

Over deze vacature

Helmond wil een stad zijn van kansen en ontwikkeling. Een stad waar je graag woont en werkt. Een stad waar iedereen meedoet en zich geborgen weet. Dit vereist een stevige basis van veiligheid: in en rond de woning, in de straat en in de buurt. Maar ook in het centrum van de stad, in het winkelgebied, op bedrijventerreinen. En verder: in De Peel, in de regio Oost-Brabant, want (on)veiligheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Veiligheid in de zin van zo weinig mogelijk criminaliteit en overlast. Maar ook veiligheid in de zin van veiligheidsgevoel. Daar staat gemeente Helmond voor, daar werken ze aan. Door veiligheidsproblemen zo goed mogelijk te voorkomen. En problemen die zich tóch voordoen, breed aan te pakken. Gemeente Helmond werkt samen met een scala aan organisaties. Traditionele veiligheidsorganisaties zoals politie, Openbaar Ministerie, brandweer en veiligheidsregio, het Zorg- en Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Maar ook zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen. En maatschappelijke partners zoals woningcorporaties, ondernemersverenigingen, de industrie en kennispartners.

Gemeente Helmond gaat veiligheid en naleving in de komende jaren op een andere manier te lijf.

Een brede aanpak en slimme verbindingen komen nog meer voorop te staan. Vier sporen krijgen extra nadruk: 1. de relatie tussen veiligheid en leefbaarheid, 2. de verbinding van zorg en veiligheid, 3. intensief gebruik van de mogelijkheden van technologie en innovatie en 4. inzetten op actieve deelname van inwoners en ondernemers. Momenteel zijn ze volop bezig met het opstellen van Masterplan Veiligheid 2023-2026.

Functie

De uitdaging

Als beleidscoördinator houd je je bezig met het dagelijks (mede-)coördineren van het team Integrale Veiligheid (van ca. 12 medewerkers, met name hbo en wo-geschoold). Je bent verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit als procesbegeleiding van alle (beleids)documenten die het team in- en uitgaan. Daarnaast ben je sparringpartner/coach van deze medewerkers op zowel inhoud als bevordering van de benodigde competenties.

Beleidscoördinatie

Als beleidscoördinator geef je gemeente breed gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van openbare orde en veiligheid en de integrale aanpak daarvan. Je bent het centrale aanspreekpunt. Je hebt oog voor de bijzondere verantwoordelijkheid van de burgemeester m.b.t openbare orde en veiligheid in de gemeente. Je geeft vorm aan visies, strategisch en integraal beleid en zorgt voor een integrale effectieve uitvoering van het veiligheidsbeleid. Je bevordert en coördineert daarbij het complementair werken tussen gemeentelijke diensten en externe partners. Je onderkent het belang van intergemeentelijke en regionale samenwerking in het werkveld, overbrugt optredende belangentegenstellingen en behartigt daarbij de belangen en positie van de gemeente Helmond. Je neemt ook deel aan de piketlijn Veiligheid.

Adviseur Ondermijning

Als adviseur ondermijning ben je verantwoordelijk voor de advisering over én uitvoering van de integrale aanpak van ondermijning. Jij bent een hands-on collega die de rol van tactisch adviseur combineert met casusregie en de bestuurlijk juridische aanpak van ondermijnende criminaliteit. Jij maakt een analyse van de problematiek en komt samen met partners tot een integrale aanpak op basis van barrièremodellen en voorbeelden uit het land. Je adviseert over en ontwikkelt mede beleid op meerdere complexe fenomenen binnen de aanpak van ondermijning. Daarnaast is regievoeren bij casuïstiek voor jou niet nieuw. Je bent in staat om in een omgeving met uiteenlopende (of zelfs tegengestelde) belangen de neuzen in dezelfde richting te krijgen ten behoeve van een effectieve integrale aanpak. Je begeleidt hierbij zowel het samenwerkingsproces als de inhoudelijke behandeling van de casus. Voorts draag je bij aan het vergroten van awareness en weerbaarheid met betrekking tot ondermijnende criminaliteit, zowel bestuurlijk, ambtelijk als voor inwoners en ondernemers. Als adviseur ondermijning ben je voor onze burgemeester één van de aanspreekpunten op de portefeuille ondermijnende criminaliteit (georganiseerde criminaliteit, cybercrime en mensenhandel) en daarmee de schakel tussen haar en de afdeling Veiligheid & Naleving. Samen met jouw collega’s adviseer je de burgemeester over ontwikkelingen en belangrijker nog over de oplossingen om Helmond veilig te houden. Om resultaten te kunnen boeken, werk je niet alleen samen met collega’s uit de veiligheidsgroepen, maar ook met collega’s uit andere disciplines en gemeenten en andere ketenpartners, zoals de politie en Taskforce-RIEC Oost-Brabant. Dit maakt voor ca. 60% deel uit van je totaal aan werkzaamheden.

Bedrijf

YER Public biedt jou de kans om je kennis en ervaring te laten zien bij publieke organisaties door heel Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers.

Aanbod

Je werkt samen met een team enthousiaste collega’s binnen het ruimtelijk domein en mag daarbij rekenen op een goede balans tussen werk en privé. We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s. Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

 • Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring
 • 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag
 • Reiskostenvergoeding of leaseauto
 • Goede pensioenregeling
 • Extra-urenregeling: uitbetaling in salaris of tijd voor tijd
 • Doorlopend uitdagende opdrachten in het ruimtelijk domein
 • Intensieve en persoonlijke begeleiding
 • Kans op deelname aan een persoonlijk coachingstraject
 • Inspirerende masterclasses

Profiel

 • Een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van criminologie en/of bestuurskunde
 • Verantwoordelijkheidsgevoel; je neemt verantwoordelijkheid, je bent zichtbaar eigenaar op het thema Veiligheid en neemt het voortouw
 • Analytisch vermogen, je maakt complexe analyses en beschikt over een helicopterview
 • Deskundigheid; je bent deskundig en blijft proactief op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied
 • Onafhankelijkheid; je kan goed opereren in een turbulente omgeving met tegengestelde belangen
 • Visie; je hebt een duidelijke visie op veiligheid en kan prioriteiten stellen in de aanpak en de thema’s
Doorsturen