Werken bij AFM

AFM


AFM-logo"De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken."

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De minister van Financiën benoemt de bestuursleden van de AFM. Ook keurt de minister de begroting en statutenwijzigingen van de AFM goed.

Samen met financiële ondernemingen zijn ze verantwoordelijk voor een financieel gezond stelsel en willen ze het vertrouwen van consumenten en bedrijven hierin versterken. Duurzaam en gerechtvaardigd vertrouwen is goed voor alle partijen. Het toezicht van de AFM draagt bij aan een eerlijke en transparante sector. Ondernemingen hebben hier baat bij en hebben belang bij goed en toekomstbestendig toezicht. Financiële ondernemingen betalen voor de kosten van het toezicht. Dit gebeurt via een jaarlijkse bijdrage aan het doorlopend toezicht.

AFM is een onafhankelijk toezichthouder, maar staat in verbinding met de wereld waarin wij opereren. Zij voert ons toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk uit. Dat houdt ook in dat zij doelmatig met de beschikbare middelen om gaan. Het kritisch bewaken van de kosten heeft haar specifieke aandacht en ze legt daar transparant verantwoording over af.

Werken bij AFM

Wil je ook werken bij AFM? Bekijk dan de onderstaande vacatures.

Er werden geen resultaten gevonden voor uw zoekterm.