Training Meldcode en Zorgmelding

De meldcode is in 2013 vastgelegd in de wet. Als jeugdprofessional word je geacht deze meldcode in te zetten als er signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Echter is een gesprek voeren over huiselijk geweld of kindermishandeling geen gemakkelijke taak.

Tijdens deze training leer je aan de hand van eigen casuïstiek de meldcode te volgen, het gesprek hierover te voeren, te wegen wat er moet gebeuren en hoe dit zorgvuldig vast te leggen door middel van het opstellen van een veiligheidsplan.

Hoe hou je ouders betrokken bij het proces? En hoe zorg je voor een goede samenwerking met gezin en hulpverlening?

Wat wordt er behandeld?

Naast de vijf stappen van de meldcode leer je  aan de hand van actuele en eigen casuïstiek een risico inventarisatie te gebruiken met als doel een adequate veiligheidsinschatting te kunnen maken en deze uitkomsten te bespreken. Ook leer je gebruik te maken van de signalenkaart, hoe je krachtgericht kunt werken en hoe je een veiligheidsplan kunt opstellen.

Daarnaast is er in de training aandacht voor de samenwerking met o.a. Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming; wat kan en mag je als  professional verwachten van deze samenwerking.

Doel van de training

Na het volgen van deze training weet je wat je moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe je de meldcode gebruikt, een veiligheidsplan kunt maken en goede dossiervorming maakt.  Je kunt een gesprek voeren met ouders en betrokken instanties en weet waar ieders verantwoordelijkheid ligt.

Tevens weet je wat de kind check inhoudt en wanneer je die toe moet passen.

Verder heb je kennis genomen van een aantal ondersteunende tool.

Na het volgen van deze training ben je als professional toegerust om de stappen van de meldcode adequaat te volgen.

Bewijs van deelname:

Bij 100% aanwezigheid is de training geaccrediteerd met 9.00 punten door het SKJ. Certificaat wordt door de opleider verstrekt.


Praktische informatie:

Trainingsmateriaal

Je ontvangt 2 weken voor de training een reader en de voorbereidende opdracht.

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan zijn de kosten € 250,- (excl. BTW) per persoon inclusief lunch.

Duur van de training

1 dag. Daarnaast maak je als voorbereiding op de training een opdracht en lees je de reader, tijdsinvestering 3 uur. 

Trainingsdata

Utrecht, 6 november 2023


Aanmelden Training Meldcode en Zorgmelding:

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen