Training Schrijf-Wijzer

Training Schrijf-Wijzer
Hoe voorkom je dat je zelf tijdens een gesprek in de claim van de cliënt meegaat? Hoe kan je het gesprek claimvrij vastleggen? Aan welke voorwaarden moeten de verschillende verslagen voldoen? Welke wetgeving geeft kaders en op welke wijze moeten we ons werk vastleggen? Waarom is deze wetgeving voor ons werk in het sociaal domein belangrijk? Hoe leggen we vast dat een burger een voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verstrekt krijgt of juist niet?

Inhoud
In deze module nemen we je in vogelvlucht mee in de manieren van verslaglegging en wat hiervoor nodig is. Met name geven we je tips en trucs om te voorkomen dat je mee gaat in de claim van de cliënt. Hierbij gaan we in op wat de wetgeving ons voorschrijft voor ons dagelijks werk binnen het sociaal domein. Tevens staan we uitgebreid stil bij de processen die gelden voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van melding tot beschikking, inclusief bezwaar en beroep.

Tijdens de training gaan we aan de slag met de verslaglegging, het besluit en de geldende wetgeving. Wat moet er in de verschillende verslagen staan? Waaraan moet een beschikking minimaal voldoen?

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het onderzoek
  • De aanvraag
  • Verslaglegging
  • Besluitvorming
  • Bezwaar en beroep
  • Klachten
  • Toezichthouden en handhaven
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Abbb)
  • De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • De procedure voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Doel 
Na afloop van deze training weet de deelnemer hoe je een proces kan doorlopen binnen de Wmo, van melding tot bezwaar. De deelnemer weet ook hoe je de verwachting van de cliënt kan sturen en hoe dit vastgelegd dient te worden. De wetgeving die van belang is in het dagelijks werk van het sociaal domein en de gedachte hierachter kent de deelnemer na afloop eveneens. Tot slot is voor de deelnemer duidelijk hoe een rapport en/of gespreksverslag en een besluit eruit zien en aan welke eisen deze stukken moeten voldoen.   

Trainingsmateriaal 
Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Duur 
1 dag

Planning
Laren
31 oktober 2022

 

 


Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Bekijk alle vacatures

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen