Skip to main

Integraal beleidsmedewerker Sociaal Domein

Vastgesteld beleid van kwalitatief hoog niveau is van fundamenteel belang voor goede sociaaldomein-dienstverlening. Niet alleen voor consulenten en voor de rest van de organisatie, maar ook voor de burger die weet op basis van welke wet –en regelgeving een beslissing is genomen.

Informatie over de training

Deze training is o.a. bedoeld voor consulenten met minimaal 2 jaar ervaring in het sociaal domein en professionals die zich willen verdiepen in de functie beleidsmedewerker.

Leerdoelen zijn onder meer:

 • Je bent in staat om een verordening, beleidsregels en besluit te maken, je weet wat verplicht is om in de verordening op te nemen en hoe de opbouw is
 • Je kunt één integrale verordening en beleidsregels sociaal domein breed opstellen
 • Je bent in staat om, met je brede kennis, de consulenten te helpen in de probleemoplossing door “boven” het vraagstuk te staan en de casus vanuit een breder perspectief (sociaaldomein-breed) te benaderen
 • Je kunt een organisatiestrategie, visie, missie en bedoeling formuleren aan de hand van een SWOT-analyse
 • Je kunt richtinggevende vraagstukken en inrichtingsvraagstukken benoemen
 • Je kunt een quickscan met aanbevelingen maken 
 • Je bent in staat organisatiedoelen te vertalen in integrale procesdoelen om een optimale integrale dienstverlening mogelijk te maken
 • Wat vermeld je in een verordening en beleidsregels en hoe zijn deze opgebouwd?
 • Welke jurisprudentie neem je mee in een verordening en beleidsregels?
 • Hoe stel je integraal beleid op?
 • Hoe formuleer je een organisatiestrategie, visie, missie en bedoeling?
 • Hoe werk je strategische keuzes uit in te realiseren organisatiedoelen?
 • Wat is het verschil in richtinggevende vraagstukken op strategisch niveau en inrichtingsvraagstukken op tactisch niveau?
 • Hoe maak je een quickscan met aanbevelingen?
 • Hoe maak je sociaaldomein-breed de verbinding voor een optimale integrale dienstverlening?
Duur 

1 dag, van 09.30 – 16.30  

Volgende datum en locatie 

18 januari 2024 - Laren

Bewijs van deelname

Na deze training ontvang je een certificaat van deelname.

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan kost deze training inclusief lunch € 250,- (excl. Btw).

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden