Technician

Doorsturen
 
 • Aanbod In overleg
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-09607100
 • Locatie Tilburg
 • Contract Via YER

Over deze vacature

Ondersteunen van de Monteurs bij complexe storingen alsmede initiëren van procesverbeteringen ten behoeve van een optimale productie.

Functie

Procesbeheersing en -verbetering

 • (Laten) verzamelen van productiegegevens.
 • Uitvoeren van product- en procesmetingen.
 • Analyseren van de productiegegevens (onder andere onderhoud, kwaliteit, capaciteit, efficiency, materiaalverbruik, kosten).
 • Initiëren van verbeteringen van processen en aan machines.
 • Uitvoeren en begeleiden van capabilitystudies.
 • Documenteren van processen in de vorm van instructies, opleidingen en kennisvastlegging.

Technische ondersteuning

 • Verlenen van algemene productietechnische ondersteuning zoals het opstarten en afsluiten van een lijn of proefserie.
 • Introduceren en onderhouden van (verbeterde) werkmethoden.
 • Machines en processen op elkaar afstemmen.
 • In-, af- en bijstellen van de machines.
 • Ondersteunen van de technische monteurs bij complexe storingen.
 • Intermediëren tussen diverse disciplines bij invoering nieuwe processen en machines en bij kwaliteitsvraagstukken.
 • Inschakelen van derden wanneer de storing niet zelf kan worden opgelost.
 • Adviseren van de Maintenance Engineer omtrent modificaties en onderhoud.
 • Bestellen van materialen, gereedschappen en analysetools.

Communicatie met

 • Groepsleider over de dagelijkse gang van zaken, voortgang en problemen.
 • Collega’s over lopende werkzaamheden en probleemaanpak.
 • Ploegleider en Operator om aard en oorzaak van storingen te achterhalen (Engels/Duits).
 • Externe Monteurs over uit te voeren werkzaamheden in geval van storingen of onderhoud (Engels/Duits).
 • Maintenance Engineers over modificaties en onderhoud.
 • Buitenfirma’s tijdens onderhoudswerkzaamheden (Engels, Duits).
 • Leveranciers bij het bestellen van materialen (Duits).

Verantwoordelijkheid

 • Initiëren van procesverbeteringen.
 • Correcte analyses en rapportages.
 • Realisatie van de procesdoelstellingen (kwaliteit, kosten).
 • Tijdig (laten) inschakelen van derden.
 • Tijdig signaleren van onvolkomenheden of gebreken.
 • Aandragen van de juiste modificaties.
 • Juistheid van gegeven adviezen.
 • Optimaal functionerende machinelijnen.

Gewerkt wordt met

 • (Elektrische) handgereedschappen zoals ring- en steeksleutels, tangen, slijptol, boormachine e.d.
 • Meetmiddelen zoals schuitfmaat, micrometer e.d.
 • PC bij het verwerken van gegevens.

Bedrijf

Bosch Transmission Technology is marktleider op het gebied van ontwikkeling en massafabricage van duwbanden voor de continu variabele transmissie (CVT). Daarnaast ontwikkelt en levert Bosch GS-CT (Gasoline Systems Continuously Variable Transmission) kennis van transmissies en transmissieonderdelen. De Technician is de schakel tussen de Maintenance Engineer en de Monteurs. Hij wordt ingezet bij het oplossen van complexe storingen aan de machinelijnen en het beheersen en verbeteren van de processen.

Aanbod

Goede arbeidsvoorwaarden.

Profiel

Benodigde opleidingen en/of trainingen

 • Mbo (Werktuigbouw)
 • VCA
 • Veiligheidstraining
 • Proceskennis van keyprocessen

Kerncompetenties

 • Zelfstandigheid
 • Analytisch
 • Collegialiteit
 • Accuraat
 • Verantwoordelijkheid
 • Communiceren
Doorsturen