Regiocoordinator

Doorsturen
 
 • Aanbod € 35.000 - € 50.000
 • Functiegroep Construction & Civil Engineering
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-09609400
 • Locatie Zoetermeer
 • Contract Via YER
 • Branche Non-Profit

Over deze vacature

Ben jij die actieve verbindende Regio coordinator Sociaal Domein dan kom ik graag met je in contact!

Functie

Voor een opdrachtgever in Zuid-Holland ben ik op korte termijn op zoek naar een regiocoördinator.

Hij of zij werkt in opdracht van de afdelingshoofden Zuid-Holland Centraal en werkt vanuit de centrumgemeente. De regiocoördinator is verbinder tussen alle gremia en tussen ZHC en de samenwerkingspartners. Organiseert de samenwerking tussen beleidsadviseurs en projectleiders, houdt overzicht en inhoudelijke focus op (beleidsmatige) uitvoering van het jaarplan, heeft kennis van arbeidsmarktbeleid, draagt bij aan het ontwikkelen van beleid en stelt adviezen op.
De regiocoördinator kan op strategisch niveau schakelen tussen alle gremia, is een stevige adviseur, zorgt ervoor dat jaarlijks het jaarplan en het budget op de agenda’s komen en zorgt voor periodieke rapportage.

De komende periode is een belangrijke opdracht om te komen tot regionale implementatie van het project Perspectief op werk. De regio coördinatie-functie heeft daarom tevens de rol van aanjager voor de realisatie van de Doe-agenda Perspectief op Werk. Hij of zij draagt als ervaren procesbegeleider bij aan de realisatie van de doelstellingen van Perspectief op Werk, legt de verbinding tussen de verschillende projecten, creëert draagvlak en bevordert de samenwerking tussen de arbeidsmarktpartners.

Taken:

 • Organiseert de implementatie en monitoring van Perspectief op werk en draagt hier hands-on aan bij
 • Draagt er zorg voor dat het plan ‘Perspectief op Werk’ conform de afspraken in de Doe-agenda succesvol is uitgevoerd in samenwerking met de diverse betrokkenen
 • Ondersteunt de trekkers van de verschillende projecten bij de uitwerking en implementatie
 • Zorgt voor interne en externe rapportages en verantwoordingen, ambtelijk en bestuurlijk
 • Is voor de bestuurders en het ambtelijk management het aanspreekpunt voor alle regionale onderwerpen
 • Bewaakt en organiseert de verbinding tussen de verschillende projecten
 • Is als trekker verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal projecten
 • Signaleert thema’s voor de leeragenda en draagt bij aan de uitvoering ervan in samenwerking met de regiocoördinator en beleidsadviseurs
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke manager en regiocoördinator vanuit het regionale afdelingshoofden overleg
 • Ondersteunt de bijeenkomsten van de bestuurders, hoofden en beleid van de regio gemeenten
 • Is mede verantwoordelijk voor het organiseren van bestuurlijke overleggen
 • Ondersteunt de uitvoering en uitwerking van de ambities en stemt met alle betrokkenen de voortgang van afgesproken uitvoering af
 • Schrijft het jaarplan in samenwerking met de direct betrokkenen
 • Verzamelt voortgangsinformatie en rapporteert hierover
 • Draagt pro-actief ideeën, oplossingen aan en implementeert deze
 • Oriënteert zich op goede voorbeelden en ontwikkelingen en draagt deze actief aan
 • Is trekker van het werkbedrijf Forum Zuid-Holland Centraal en draagt zorg voor de verbinding met buur-regio’s, de metropoolregio en ketenpartners
 • Is eigenaar van belangrijke ZHC-dossiers

Bedrijf

De sociale zekerheid is volop in beweging. Daarom werken wij binnen het sociaal domein samen met meer dan 150 gemeenten en meerdere zorginstellingen voor de invulling van vaste en tijdelijke functies voor de uitvoering van de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet.

YER bemiddelt al 30 jaar succesvol hoger opgeleiden op internationaal, nationaal en regionaal niveau. Met 9 kantoren in Nederland zit er altijd wel een kantoor bij jou in de buurt.

Aanbod

 • Marktconforme arbeidsvoorwaarden

Profiel

 • Hbo/academisch werk- en denkniveau
 • Beschikt over een breed netwerk in het vakgebied, in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal en met de belangrijkste partners daarbuiten of is in staat om op korte termijn een breed netwerk op te bouwen
 • Samenwerkingsgericht, verbinder
 • Politiek- en bestuurlijk sensitief
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Resultaatgericht
 • Dienstverlenend
 • Kennis van en ervaring met Projectmatig werken
 • Actuele kennis van de inhoudelijke materie en beleidsdossiers die spelen binnen arbeidsmarktbeleid
Doorsturen