Interim MVO Adviseur (parttime)

Doorsturen
 
 • Aanbod Goede (arbeids)voorwaarden
 • Functiegroep Finance, Banking
 • Dienstverband Parttime
 • Vacaturenummer 9555900
 • Locatie Amsterdam
 • Contract Via YER, Interim / ZZP
 • Branche Finance, Government & Legal

Over deze vacature

Beschouw jij je als een MVO-specialist die in staat is MVO-beleid op te zetten en te implementeren? Heb je daarnaast ruime ervaring in de financiële sector?

Functie

Kernverantwoordelijkheden:

Maatschappelijke Strategie & impact bepalen

 • Bepalen aanpak maatschappelijke strategie (en verslaglegging)
 • Waardecreatiemodel ontwikkelen
 • Bepalen relevantie van interne en externe stakeholders d.m.v. 'stakeholdermapping'
 • Betrekken van interne en externe stakeholders bij strategievorming Invest-NL en het organiseren van stakeholderdialogen
 • Materialiteitsanalyse, bepalen van de materiële onderwerpen en beleid & doelen communiceren
 • Ontwikkelen beleid en activiteiten rondom maatschappelijke doelen & KPI’s vanuit het waardecreatiemodel
 • Ontwikkelen beleid voor eigen bedrijfsvoering (zowel people als planet kant)
 • Opzetten en storytelling totale MVO-beleid (zowel impact eigen bedrijfsvoering als die van de investeringen en diensten die Invest-NL gaat leveren)
 • Coördineren van de MVO-taken vanuit Invest-NL (projectmanagement)

Impact meten

 • Ontwikkelen maatschappelijke doelen (outcome) en KPI’s (output) die daaruit voortvloeien en verankeren in de Planning & Control cyclus
 • Aansluiting bij meetinitiatieven uit de markt/financiële sector (bijvoorbeeld het Klimaatakkoord commitment, methodiek Platform Carbon Accounting Financials (PCAF))

Reporting
Maatschappelijke verslaglegging en aansluiting bij richtlijnen (onder meer Global Reporting Initiative (GRI) en integrated reporting) d.m.v. het schrijven van teksten, ontwikkelen van de vereiste onderdelen, inrichten van het maatschappelijke rapportage proces en meekijken op het Assurance proces.

Bedrijf

Nederland staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven. Zo willen we dat onze economie en huizen klimaatneutraal worden, dat we onze zorg betaalbaar houden en dat we slim gebruikmaken van de kansen die digitalisering onze samenleving biedt. Bestaande en nieuwe bedrijven spelen een sleutelrol om met innovatieve oplossingen deze opgaven te realiseren. Echter, soms lopen ondernemers tegen financiële hindernissen aan die ze zelf moeilijk kunnen oplossen. Hierdoor laten we als Nederland kansen liggen. Invest-NL wordt opgericht om (kansrijke) ondernemers te helpen bij het vinden van oplossingen voor deze financiële belemmeringen. Met 2,5 miljard euro aan kapitaal heeft Invest-NL de mogelijkheid zelf te investeren in risicovolle innovatieve projecten en/of bedrijven. Met de oprichting van Invest-NL volgt Nederland het voorbeeld van andere EU-landen die al een dergelijke investeringsinstelling hebben. Invest-NL krijgt een private rechtsvorm en kan zelfstandig op de markt actief zijn. Als staatsdeelneming van de Rijksoverheid berust het aandeelhouderschap bij het Ministerie van Financiën.

Op dit moment werken zo'n 25 experts, op bijvoorbeeld het gebied van (het financieren van en/of investeren in) mobiliteit, duurzame energie, innovatie en (her)gebruik van grondstoffen, aan het voorbereiden van de start van Invest-NL in 2019. Ze doen dit samen met collega's die bezig zijn met het opbouwen van bijvoorbeeld riskmanagement, ICT, financiële administratie en (marketing)communicatie.

Op dit moment houdt Invest-NL kantoor in Amsterdam.

De te verrichten werkzaamheden, vanuit de overeenkomst met het Rijk, kunnen nooit langer duren dan tot aan de oprichting van Invest NL en/of de werkzaamheden zijn van projectmatige/tijdelijke aard in verband met het oprichtingsproces van Invest-NL

Aanbod

Opdracht voor gemiddeld 24 uur per week voor een periode van 5 maanden met optie op verlenging.

Standplaats is Amsterdam.

Profiel

 • Afgeronde academische opleiding
 • Expertise op het gebied van MVO-beleid en het implementeren daarvan in de business
 • Financieel bancaire (specialistische) kennis opgedaan in de financiele sector
 • Minimaal 5 jaar ervaring ervaring met MVO-vraagstukken
Doorsturen