Ploegleider 4 ploegen

Doorsturen
 
 • Aanbod In overleg
 • Functiegroep Engineering, Manufacturing
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 9450000
 • Locatie Tilburg
 • Contract Via YER
 • Branche Manufacturing, High Tech, Construction

Over deze vacature

Vind je het uitdagend om te coördineren (en analyseren) van storingsmeldingen en aansturen van de Ploegmonteurs voor het uitvoeren van correctief onderhoud aan productiemachines om de continuïteit van de productie te waarborgen? Reageer dan snel!

Functie

Organisatie en coördinatie

 • Bewaken van de veiligheid, gezondheid, kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden en bijsturen waar nodig
 • Mede definiëren en uitvoering geven aan het afdelingsbeleid
 • Bewaken van de afdelingsdoelstellingen
 • Checken van de storingsmeldingen in het systeem en verdelen van de storingen over de medewerkers rekening houdend met de gestelde prioriteiten (productiebehoefte en storingsurgentie) en de capaciteiten en competentie van de medewerkers
 • Overleggen over en bespreken van de opdrachten met de medewerkers om tot een optimale uitvoering te komen
 • Bij capaciteitsoverschot ook ergernissen (verstoringen met een lagere prioriteit) en modificaties afhandelen
 • Zorg dragen voor een optimale storingsafhandeling, waarbij buiten kantooruren contact wordt gelegd met externe leveranciers tbv het verkrijgen van materialen, diensten of andere ondersteuning
 • Bepalen of voor een storing buiten kantooruren een geconsigneerde monteur of engineer wordt opgeroepen
 • Spil in de escalatieprocedure
 • Draagt zorg voor een goede communicatie betreffende de storingen zowel praktisch (probleemomschrijving, reeds uitgevoerde acties etc) als organisatorisch (bij grote stilstanden/problemen het management informeren)
 • Initiëren van verbeteringen in onderhoudsproces en techniek
 • Draagt zorg voor orde en netheid in de werkplaats als mede de overige plaatsen waar MFM werkzaamheden uitvoert
 • Afstemmen van de personele bezetting op de productieplanning
 • Toezien dat bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en de onderhoudsregels worden opgevolgd alsmede de regels binnen MFM worden nageleefd

Informatie en afstemming

 • Groepsoverleg met eigen ploegmonteurs
 • Ploegenoverdracht: doornemen stand van zaken storingsmeldingen en bezetting alsmede welke storingen zijn geëscaleerd
 • Shiftoverleg: elke shift 3x met Ploegleiders Productie doorspreken waar Ploegmonteurs zijn ingepland en zo nodig in onderling overleg bijstellen van de planning
 • Escalatieoverleg: dagelijks groepsoverleg met deskundigen over storingen die niet door de Ploegmonteurs kunnen worden opgelost en in overleg bepalen welke specialist hiervoor in aanmerking komt
 • Ploegleidersoverleg MFM onder leiding van de Groepsleider MFM: periodiek overleg over stand van zaken werkzaamheden, bijzonderheden en opleidingen Ploegmonteurs

Leidinggeven (circa 6 Ploegmonteurs)

 • Verdelen van de Ploegmonteurs over de storingen
 • Bewaken van de veiligheid, gezondheid, kwaliteit en de voortgang en bijsturen waar nodig
 • Overleg over en bespreken van de opdrachten met monteurs om tot een optimale uitvoering te komen
 • Geven van instructies bij wijziging in processen of afwijkende procedures
 • Voeren van sollicitatiegesprekken en adviseren groepsleider MFM over kandidaten
 • Intensief begeleiden van nieuwe medewerkers en beoordelen van zijn functioneren en hoe deze in de groep past
 • Behandelen van personele aangelegenheden zoals het vaststellen van snipperdagen, adviseren over promotie, ontslag, salarisaanpassingen en het voeren van voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Signaleren van ontwikkelingsmogelijkheden en deze specificeren met behulp van de inzetbaarheidmatrix
 • Motiveren van de medewerkers
 • Casemanagement in verzuimsituaties: registreren en opvolgen van ziek- en herstelmeldingen, schrijven en bijstellen van reintegratieplannen, proactief inzetten van reintegratieactiviteiten

Bedrijf

Bosch Transmission Technology is marktleider op het gebied van ontwikkeling en massafabricage van duwbanden voor de continu variabele transmissie (CVT). Daarnaast ontwikkelt en levert Bosch GS-CT (Gasoline Systems Continuously Variable Transmission) kennis van transmissies en transmissieonderdelen.

Aanbod

 • Goede arbeidsvoorwaarden

Profiel

Benodigde opleidingen en/of trainingen

 • Mbo-niveau 4 met technische achtergrond
 • Toepassen van kwaliteitstools
 • Leidinggeven voor middenkader
 • BHV-training
 • SAP-training
 • VCA VOL
 • NEN3140
 • Communicatietechnieken
 • Spreekvaardigheid Engels/Duits

Kerncompetenties

 • Leidinggeven niveau C
 • Plannen en organiseren niveau C
 • Analyseren niveau C
 • Communiceren niveau C
 • Besluitvaardigheid niveau C
Doorsturen