Senior medewerker beleidsuitvoering

Doorsturen
 
 • Functiegroep Ruimtelijke Ordening en Techniek
 • Dienstverband Parttime
 • Vacaturenummer 9438300
 • Locatie Eindhoven
 • Contract Via YER, Interim / ZZP
 • Branche Government & Legal

Over deze vacature

Jouw ambitie is onze uitdaging! Ben jij de adviseur beleidsuitvoering die het verschil gaat maken bij onze opdrachtgevers? YER Public biedt je de kans jouw kennis en ervaring uit te breiden binnen de Ruimtelijke Ordening en het Omgevingsrecht bij verschillende gemeenten in Zuid-Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven

Functie

Het optreden als adviseur in de toepassing en uitvoering van algemene beleidsregels.

Vanuit de eigen vakkennis aanreiken van suggesties zodanig dat de ander (medewerker, management, bestuur) ondersteuning krijgt in het vormen van een eigen oordeel. In voorkomende gevallen optreden als vertegenwoordiger van de gemeente in rechtsgedingen.

Werkzaamheden omvatten het in gesprek gaan en onderhandelen met derden, zoals commerciële, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, waarbij de persoonlijke relatie in spanning kan komen met de uitvoering van regelingen dan wel in de toepassing van algemeen belang. Investeren in relaties, verbindingen aangaan, complementariteit opzoeken.

Functionele aanwijzingen:
- Het afstemmen van de dagelijkse werkzaamheden
- Het fungeren als eerste aanspreekpunt en vraagbaak
- Het inhoudelijk ondersteunen van medewerkers bij complexe vraagstukken op het vakgebied
- Het desgewenst optreden als informant in de gesprekscyclus.

Uitvoering en toetsing
Het in behandeling nemen van aanvragen en of verzoeken van (interne en externe) klanten voor een specifieke dienstverlening of product. Werkzaamheden omvatten het bewaken van de geldende termijnen, verzorgen van de voortgang van de werkzaamheden, informeren van de klant (intern en extern) over het uit te voeren werkproces en het verzorgen van de nodige correspondentie.

Aanvragen en verzoeken worden getoetst aan de geldende richtlijnen en in voorkomende gevallen worden voorstellen gedaan af te wijken van de algemene richtlijn in verband met afweging van specifieke belangen. Advisering in deze wordt gezien als onderdeel van de uitvoering. Over het algemeen liggen de kaders waarbinnen gewerkt dient te worden vast. Budgetverantwoordelijkheid en voortgangsrapportages worden begrepen onder deze taakbeschrijving.

Toezicht en controle
Het controleren in de praktijk van de eerdere genomen beslissingen c.q. verstrekte beschikkingen. Nagaan of de werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de eerder ingediende plannen en de op grond daarvan verstrekte vergunning dan wel beschikking.
De werkzaamheden brengen met zich mee dat er in overleg wordt getreden met verschillende partijen waarbij de aard van de contacten is gericht op het verkrijgen van begrip. Ingeval van onenigheid over de uitleg van de vergunning c.q. beschikking dan wel over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden kan er sprake zijn van conflict. Terugvallen op anderen is in de praktijk niet direct mogelijk zodat eigenstandige beslissingen moeten worden genomen die effecten kunnen hebben voor de gemeente.

Overige werkzaamheden
Het in voorkomende gevallen verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van afdelingsactiviteiten dan wel de organisatorische eenheid dan wel de gehele gemeente betreffende, gericht op het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening.

Bedrijf

Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers. YER Public is sinds 2015 actief in het ruimtelijk domein. Door onze gestructureerde en persoonlijke aanpak zijn we uitgegroeid tot partner van meer dan 150 gemeentes in heel Nederland. Door een ruim aanbod aan opdrachten en onze landelijke dekking hebben we altijd een uitdaging die aansluit op jouw ambities.

Aanbod

Je werkt samen met een team enthousiaste collega’s binnen het ruimtelijk domein en mag daarbij rekenen op een goede balans tussen werk en privé. We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s. Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

 • Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring
 • 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag
 • Reiskostenvergoeding of leaseauto
 • Goede pensioenregeling
 • Extra-urenregeling: uitbetaling in salaris of tijd voor tijd
 • Doorlopend uitdagende opdrachten in het ruimtelijk domein
 • Intensieve en persoonlijke begeleiding
 • Kans op deelname aan een persoonlijk coachingstraject
 • Inspirerende masterclasses

Profiel

Wij zijn op zoek naar een professional die beschikt over een vakgerichte HBO-opleiding,

Doorsturen