Interim Concept Owner Transitie Workplace

Doorsturen
 
 • Aanbod in overleg
 • Functiegroep Project & Program Management, Human Resource & Recruitment
 • Dienstverband Parttime
 • Vacaturenummer 9396300
 • Locatie Noord-Holland
 • Contract Detachering via YER, Interim / ZZP
 • Branche Manufacturing, Medical & Health

Over deze vacature

Voor een vooraanstaande multinational zijn wij op zoek naar een Interim Concept Owner Wininng Way of Working (WWOW) om de organisatie klaar te maken voor de komende 10-15 jaar! Per zsm voor 16 -24 uur per week voor circa 6- 9 maanden, start per direct, Amsterdam.Functie

Resultaatgebieden

1. Ontwikkeling van het WWoW (Winning Way of Working) concept

Ondersteunt de Programma Manager bij de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het WWoW concept. Zorgt dat learnings uit zijn/haar project verwerkt kunnen worden in volgende versies van de design guide.

Wisselt ervaringen uit met de andere concept owners en ondersteunt die indien nodig.

2. Projectmanagement

Zorgt gedurende de oriëntatiefase voor de inrichting van het projectteam zodat de deliverables van deze fase binnen budget, op tijd en met de juiste kwaliteit worden gerealiseerd.

Stuurt gedurende de oriëntatiefase het projectteam aan, en verzorgt de rapportage

3. Ontwikkeling ambitiedocument en lokaal concept (oriëntatie/definitiefase)

Draagt zorg dat het ambitiedocument en het lokaal concept (inclusief onderliggende programma’s van eisen) tot stand komen, waarbij het WWoW concept – zoals vastgelegd in de design guide – op een juiste manier wordt toegepast.

Voert daartoe de volgende activiteiten uit (of laat die uitvoeren):

 • Interviews, workshops, enquêtes en metingen
 • Analyses
 • Opstellen van beide documenten

De concept owner is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het WWoW ambitiedocument en lokaal concept, inclusief onderliggende programma’s van eisen.

De concept owner werkt hiertoe nauw samen met de betreffende business vertegenwoordigers en overige projectteam leden, waaronder RE&FC, HR en IS/Digital Studio. De concept owner zorgt verder dat daar waar relevant de overige WWoW disciplines tijdig en op de juiste manier betrokken worden (L&D, Safety, Security, …).

4. Ontwerp en realisatie

Tijdens de ontwerpfase participeert de concept owner actief in ontwerpsessies voor werkomgeving, services en manier van werken, en stelt zeker dat de in het lokaal concept opgenomen punten verder ontworpen worden met de juiste kwaliteit.

Vanaf de realisatiefase bewaakt de concept owner dat de ontwerpen daadwerkelijk geïmplementeerd worden en escaleert zo nodig naar het WWoW programma management.

5. Risicomanagement

Zorgdragen voor het inschatten van risico's en nemen van maatregelen teneinde de

WWoW doelstellingen en het resultaat te realiseren.

. Identificeren en analyseren van risico's (impact en kans), bepalen en plannen van de gewenste maatregelen.

. Toekennen van risico eigenaren en monitoren voortgang van de maatregelen.

6. Productbeheer

Zorgdragen voor het productbeheer.

 • Zorgdragen voor het identificeren, registreren en volgen van de producten tijdens het project.
 • Registreren van alle formele besluiten.
 • Zorgdragen voor archivering en zekerstellen dat alle relevante producten en besluiten beschikbaar zijn aan het einde van het project.

7. Communicatie

Zorgdragen voor de informatievoorziening, zodanig dat iedereen over de relevante

informatie beschikt om de WWoW doelstellingen te realiseren.

 • Verantwoordelijk voor informatievoorziening over de voortgang en resultaten aan de WWoW programma managers.

Bedrijf

Een multinational met meerdere gebouwen en het hoofdkantoor in Amsterdam.

Context:

WOWW Concept Owner neemt vanuit het Transformation Office deel aan lokale projecten waar het Winning Way of Working concept wordt geïmplementeerd. Gedurende de oriëntatiefase heeft de Concept Owner de leiding over het project. In de overige fasen acteert de concept owner in nauwe samenwerking met een overall project manager. Iedere Concept Owner werkt aan een project voor 1 gebouw.

De concept owner wordt vanuit het WWoW programma aangestuurd door de WWoW programma managers. Hij/zij stemt de inhoud van deliverables steeds pro-actief af met de programma manager, die overall verantwoordelijk is voor het WWoW concept. De concept manager stemt eveneens pro-actief af met de WWoW implementation manager over de projectinrichting en de status van de projecten.

Aanbod

Interimopdracht bij een vooraanstaande multinational voor 6-9 maanden voor 16 -24 uur per week per zsm

Profiel

 • Master wo-opleiding, bij voorkeur relevante post-wo opleidingen
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Bij voorkeur kennis en affiniteit met Workplace, veranderen van werkomgevingen (fysiek en op het gebied van beter samenwerken)
 • Ruime ervaring op het gebied van projectmanagement en concept ontwikkeling, aangetoond door track record en/of specifieke certificering
 • Brede kennis van ontwikkelprocessen, -methodieken, -technieken en -tools
 • Brede kennis van supportprocessen, -organisaties, -methodieken en –tools

Doorsturen