(Adjunct) Financieel Directeur

Doorsturen
 
 • Aanbod Goede arbeidsvoorwaarden
 • Functiegroep Finance
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 9353800
 • Locatie Rotterdam
 • Contract In dienst van opdrachtgever
 • Branche Construction, Government & Legal

Over deze vacature

Per januari 2020 biedt SWK een uitstekende kans voor een aankomend financieel directeur. In verband met het specifieke bedrijfskarakter van SWK is een uitgebreid inwerktraject van toepassing, waarbij de huidige financieel directeur zeer betrokken is. 2020 zal daarbij als overgangsjaar gebruikt worden.

In verband met verschillende vakanties, worden sollicitaties vanaf 19 augustus beoordeeld.

Functie

De Financieel Directeur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële en bedrijfsvoeringsbeleid. Binnen de portefeuille ligt een zwaar accent op het actief bewaken van een systeem van risicomanagement. Je hebt ervaring en kunt gezaghebbend en met een integrale risicogerichte blik naar bouwprojecten kijken. Het accent is financieel en risicogericht. Hij of zij stuurt daarnaast de operatie aan en levert een bijdrage aan de strategische en tactische keuzes voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Als statutair directeur en medebestuurder wordt samen met de Algemeen Directeur en bestuursvoorzitter verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. SWK heeft een scala van marktconforme verzekeringsproducten. Je denkt mee over de verbetering ervan en verdere productontwikkeling. Bij complexe bouwprojecten ben je nauw betrokken en weet je samen met je collega’s tot acceptatie van een plan voor de verzekeraar te komen. Je begrijpt een bouwproject en hebt hands-on ervaring met de voeten in de klei maar kunt ook makkelijk bewegen in strategische beleids- en innovatiediscussies met stakeholders als bijvoorbeeld grote deelnemende bedrijven, bouwbranches en verzekeraars.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor
 • Legt samen met de Algemeen Directeur als vice voorzitter van het Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht SWK
 • Medeverantwoordelijk voor het behalen van de doel- en taakstellingen van SWK
 • Lid van het Management Team SWK
 • De verhouding strategische, tactische en operationele taken is 20-40-40
 • Verricht op een aantal taken op financieel- en operationeel gebied uitvoerende taken. Met andere woorden is meewerkend voorman op een aantal key issues
 • Verantwoordelijk voor adequate afdekking van de risico’s voortvloeiend uit garantie- en waarborgregelingen
 • Actief bewaken van een systeem van risicomanagement
 • Bewaken van de solvabiliteit en de obligoruimte van de deelnemers
 • Managen van de afspraken met de verzekeraar, voortvloeiend uit de garantie- en waarborgregelingen en de juiste uitvoering van deze afspraken
 • Organiseren en managen van een doeltreffende en efficiënte financiële functie
 • Optimaliseren van de administratieve producten en processen
 • Verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige vastlegging inzake de financiële en administratie
 • Communicatie en contacten onderhouden met voor SWK relevante relaties op het niveau van de Financieel Directeur
 • Vervangen van de Algemeen Directeur bij diens afwezigheid
 • Verzamelen, analyseren en interpreteren van in- en externe informatie voor het tot stand komen van het beleid van SWK
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Algemeen Directeur
 • Contacten onderhouden met externe partners
 • Verantwoordelijk voor de geautomatiseerde financiële en managementsystemen en de geautomatiseerde plannenadministratie
 • Verantwoordelijk voor de periodieke verslagen en de begroting uit de financiële en plannenadministratie
 • Verantwoordelijk voor bijzondere projecten en sparringpartner voor Manager Bouw in bijzondere projecten
 • Implementeren van de drie kerncompetenties van SWK: klantgerichtheid, aanpassingsvermogen en samenwerken
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële taken binnen het noodscenario faillissementen

Bedrijf

SWK is ruim 40 jaar een facilitator van garantie- en waarborgregelingen in de Nederlandse woningmarkt. SWK verstrekt waarborgcertificaten op nieuwbouwkoopwoningen die onder verantwoordelijkheid van aangesloten aannemers en projectontwikkelaars worden gerealiseerd. De ondernemingen voldoen aan strenge inschrijvingsvoorwaarden van SWK.

De cultuur kenmerkt zich als een informeel Rotterdams bedrijf met korte lijnen. Met circa 20 medewerkers is SWK een relatief kleine en platte organisatie. Echter de sparringpartners van SWK zijn verzekeraars, diverse commissies en grote bedrijven binnen de bouw (zoals BAM, Heijmans, Dura Vermeer, Van Wijnen, TBI Group en VORM) waardoor het speelveld op hoog niveau is. De klant staat bij SWK centraal. Dat is zowel de koper van een woning als de deelnemende onderneming. Het bureau van SWK is gevestigd in Rotterdam en staat onder leiding van een tweehoofdig Bestuur, tevens statutaire directie. De Raad van Toezicht controleert het Bestuur. Het Bestuur wordt onder meer van advies voorzien door de Raad van Deelnemers en de Commissie Risicobeheersing.

SWK kent naast de directie vier afdelingen:

 • De Financiële Administratie die alle financiële zaken afwikkelt
 • De afdeling Plannenadministratie die verantwoordelijk is voor de registratie van de plannen en de uitgifte van waarborgcertificaten
 • De Juridische Afdeling die verantwoordelijk is voor de toetsing van contracten en de juridische afwikkeling van geschillen
 • De Technische Afdeling die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de technische kwaliteit van bouwplannen onder de garantie en de bemiddeling in en afwikkeling van geschillen

Aanbod

SWK is ideaal gevestigd in het centrum van Rotterdam en biedt een zeer dynamische functie, waarbij je als financieel directeur betrokken wordt op alle niveaus. Buiten goede primaire voorwaarden heeft SWK de volgende bijzonderheden:

 • Flexibel werken
 • Premievrij pensioen, volledig betaald door de werkgever
 • Minimaal 38 vakantiedagen

Profiel

Het begrijpen van/of affiniteit hebben met bouwprocessen is belangrijk in deze functie. Tevens ben je hands-on, maar kun je ook makkelijk meebewegen in strategische en tactische discussies met stakeholders als bijvoorbeeld grote deelnemende bedrijven, bouwbranches en verzekeraars. Verder zijn de volgende criteria van belang:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Breed financieel ontwikkeld en op de hoogte van economische trends, een sparringpartner op niveau
 • Je hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring
 • Je hebt actuele kennis van ICT-ontwikkelingen en bij voorkeur ervaring met de implementatie van een nieuwe ERP- en of CRM-systeem
 • Je bent klantgericht en sterk in netwerken (zowel intern als extern)
 • Resultaatgericht, besluitvaardig en in staat om op alle niveaus te kunnen schakelen
 • Ervaring met leiding geven. Ook op operationeel niveau, waarbij je aansturing geeft aan de financiële administratie (en in journaalposten kunt denken)
 • Je past bij de bedrijfscultuur van de organisatie, waarbij het maatschappelijk belang voorop staat
 • Je bent hands-on, kunt snel schakelen en bent communicatief
 • Zowel intern als extern denk je in oplossingen
 • Je bent vooruitstrevend, innovatief en slagvaardig

*Een assessment kan onderdeel zijn van deze procedure.

Doorsturen