Interim Ambtelijk Secretaris

Doorsturen
 
 • Aanbod in overleg
 • Functiegroep Support, Banking, Energie
 • Dienstverband Fulltime, Parttime
 • Vacaturenummer 9339900
 • Locatie Amsterdam
 • Contract Detachering via YER, Interim / ZZP
 • Branche Manufacturing

Over deze vacature

Voor een vooraanstaande multinational zijn wij op zoek naar een Interim Ambtelijk Secretaris voor circa 6 maanden, start per direct in Amsterdam en omgeving.

Functie

De Interim Ambtelijk Secretaris biedt ondersteuning aan het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad met administratieve, organisatorische en beleidsmatige werkzaamheden.

Het Ondernemingsraadbestel van onze opdrachtgever bestaat uit de overkoepelende OR die de bedrijfsbrede strategische zaken behandelt, daarnaast zijn er voor de verschillende divisies groepscommissies ingericht. De functie van ambtelijk secretaris is bedoeld voor de overkoepelende Ondernemingsraad en is bedoeld als professionaliseringsslag. Tot nu toe wordt er per termijn een secretaris gekozen uit een van de Ondernemingsraadsleden, deze functie wil onze opdrachtgever vervangen door een onafhankelijk ambtelijk secretaris. De ondernemingsraad van onze opdrachtgever vergadert 20 keer per jaar en heeft 10 overlegvergaderingen per jaar met de directie.

De ambtelijk secretaris;

 • Vormt onderdeel van het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad en ondersteunt en adviseert het bestuur in haar streven de invloed van de OR te vergroten in veranderprocessen
 • Voorziet het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen met betrekking tot de Wet op de Ondernemingsraad
 • Schrijft zelfstandig beleid- en adviesstukken
 • Is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de OR-verkiezingen
 • Functioneert in die hoedanigheid als voorzitter van de kiescommissie
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het bureau

Medezeggenschap en haar medewerkers. De taken van het bureau Medezeggenschap zijn:

 • Voorbereiden van vergaderingen inclusief tijdig aanleveren benodigde documenten
 • Bijhouden van de aktiepuntenlijst van de autonome en overlegvergaderingen
 • Leden van de medezeggenschap voorzien van benoemingsbrieven
 • Bijhouden van het archief van de OR zowel in papier als digitaal
 • Creatie en uitvoering van het opleidingen en trainingsaanbod
 • Notuleren van autonome- en overlegvergaderingen
 • Coördinatie van de vergaderzalen
 • Coordinatie van ondersteunende materialen t.b.v. OR-leden (digitaal als niet-digitaal)
 • Beantwoorden telefoon en mailbox van OR

Bedrijf

Onze opdrachtgever betreft een vooraanstaande multinational waarvan de Ondernemingsraad het medezeggenschapsorgaan vormt van de betreffende multinational. Het is een zelfstandig functionerend orgaan waarvan de leden iedere drie jaar door de collega’s worden gekozen. Ondernemingsraadleden kiezen uit hun midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en vice-secretaris, daarbij ondersteund door het bureau medezeggenschap waar 2 secretaresses werkzaam zijn. De ambtelijk secretaris vormt onderdeel van het Dagelijks Bestuur.

Aanbod

Wij zoeken in eerste instantie een tijdelijke secretaris voor ongeveer 6 maanden. In deze periode hoopt onze opdrachtgever de sollicitatieprocedure van een ambtelijk secretaris te hebben afgerond. Een vaste functie behoort op termijn daarom tot de mogelijkheden. De voorkeur gaat uit naar detachering.

Profiel

 • Opleiding en ervaring op het gebied van ambtelijk secretaris Ondernemingsraad
  • Visie op rol van Ondernemingsraad als verbindend orgaan
  • Visie op moderne Medezeggenschap
  • Communicatief sterk onder meer in het schrijven van brieven en beleidsstukken
  • Uitstekende kennis van de Wet op de Ondernemingsraad
  • Ervaring in verbindend leidinggeven
  • Maakt gemakkelijk contact met verschillende niveaus in de organisatie
Doorsturen