Werkvoorbereider MSD Oss

Doorsturen
 
 • Aanbod In overleg te bepalen
 • Functiegroep Manufacturing
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 9180300
 • Locatie Noord-Brabant
 • Contract In dienst van opdrachtgever
 • Branche Media

Over deze vacature

Zorgt voor de voorbereiding van onderhoudwerkzaamheden aan procesinstallaties en randapparatuur. Voert algemene technische werkzaamheden uit, ondersteunt technicians, handelt documentatie af en fungeert als aanspreekpunt voor algemene technische vragen vanuit de operatie.

Functie

Beoordelen van binnenkomend werk (inclusief storingen) van alle vakgebieden door:

 • Afstemming met de klant en/of andere disiplines
 • Oplossing vaststellen
 • Werkverdeling maken
 • Werkopdrachten uitschrijven
 • Aanmaken van offertes / inkoop opdrachten beoordelen en controleren
 • Bereidt het werk voor door het onderscheiden van prioriteiten en het voorbereiden van werkvergunningen, LOTO en andere documenten. Plant in overleg met scheduler IPT de werkzaamheden.
 • Goedkeuren en controleren van werk met werkvergunningen, het selecteren van benodigde materialen en het bewaken van de voortgang. Coordineert het werk in overleg met de Technical Lead. Selecteert de benodigde materialen en ondersteunt Asset Specialist bij het uitvoeren van specifieke taken en/of aanleveren van data. Houdt toezicht op goodhousekeeping, GMP- en EHS aspecten.
 • Afronden van werkzaamheden door het signaleren van knelpunten/storingskansen, het voorstellen van verbeteringen en het doen van aanpassingen in de methodiek OIS in overleg met Maintenance & Reliability Engineer, het documenteren en rapporteren van de werkzaamheden. Archiveren van gegevens.
 • Begeleiden van externe firma’s. Aanspreekpunt voor externe afdelingen die services verlenen aan de plants of aan het maintenance team. Coordineren van een multidisciplinaire shutdown. Toegang verlenen tot cleanrooms en het beheren van sleutels.
 • Uitvoeren en rapporteren van IQ, OQ, en in voorkomende gevallen ondersteunen bij genereren van PQ, kalibratie-, onderhouds- en storingsgegevens ten behoeve van (her)kwalificatie/validatie.
 • Draagt bij aan een zorgvuldig beheer van documentatie en documenteert verrichte correctieve en preventieve werkzaamheden. Verwerken van relevante gegevens in IT systemen (D7i, GBS). Levert een bijdrage aan het opstellen van protocollen/instructies en legt resultaten van de werkzaamheden overzichtelijk vast, interpreteert en bespreekt deze daarna met de Technical Lead, Asset Specialist of Maintenance & Reliability Engineer.
 • Ondersteuning bij uitvoering van onderhouds-/engineeringsprojecten.
 • Monitoren onderhoudsbudget.
 • Signaleren van verbeteringen door intensief contact met productie. Gebruikt hiervoor de standaard probleem analyse methoden op Yellow Belt niveau. Achterhaalt de bronoorzaak en brengt, indien noodzakelijk in overleg met de Technical Lead of Maintenance & Reliability Engineer verbeteringen aan. Initieert voorstellen tot verbetering.
 • Instrueert Bioprocess/ Maintenance Technicians. Onderkent problemen en tracht hiervoor een oplossing te vinden en overlegt hiervoor met de Technical Lead, Maintenance & Reliability Engineer of Maintenance Technicians. Fungeert als vraagbaak voor algemene technische vragen. Onderhoudt contacten en instrueert bij uitvoering door derden.
 • Houdt zich door middel van literatuur, bezoeken aan leveranciers en beursen op de hoogte van het betreffende vakgebied.
 • Onderhoudt interne en externe contacten op het vaktechnische gebied.
 • Coordineren en beheren van consignatiedienst.
 • Betrokkene is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bedrijfsbeleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Betrokkene moet voor wat betreft veilig, gezond en milieuverantwoord werken het goede voorbeeld geven. Onderhoudt interne en externe contacten op het vaktechnische gebied.Bedrijf

MSD heeft zich wereldwijd ten doel gesteld om te investeren in de grote medische vraagstukken van deze tijd. We focussen ons op aandoeningen die mensen ernstig belemmeren in hun functioneren of zelfs levensbedreigend zijn. We richten ons op het vinden van oplossingen voor ziekten waar nog geen antwoord op is en die vragen om nieuwe geneesmiddelen.

Aanbod

Goede arbeidsvoorwaarden

Profiel

 • Mbo techniek met >3 jaar ervaring in een technische of productieomgeving
 • Technische documenten kunnen begrijpen en lezen
 • Ervaring met het werken van complexe apparatuur
 • Yellow belt of relevante ervaring met het gebruik van problem solving tools
 • Pro-actief problemen signaleren op de werkvloer
 • Service / klantgericht optreden
Doorsturen