Concerncontroller

Doorsturen
 
 • Aanbod Goede arbeidsvoorwaarden
 • Functiegroep Finance
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 9014700
 • Locatie Zwijndrecht
 • Contract In dienst van opdrachtgever
 • Branche Construction

Over deze vacature

Ben je een onafhankelijke, kritische denker, die kan fungeren als stevige gesprekspartner voor management, bestuur en de Raad van Commissarissen? Heb je een scherp oog voor potentiële risico's? Lijkt het je een uitdaging om bij te dragen aan een goede, efficiënte en deugdelijke besturing van een maatschappelijke vastgoedorganisatie? Dan is de positie van Concerncontroller bij Woonkracht10 wellicht jouw volgende uitdagende loopbaanstap!

Functie

Binnen Woonkracht10 is de controllersrol de afgelopen jaren in betekenis gegroeid. Daarbij is een nieuwe balans gevonden tussen een gestructureerde aanpak, waarbij aan de hand van bijvoorbeeld een auditplan er een voorspelbare activiteitenkalender ligt, én een op risico's gerichte aanpak. De Concerncontroller neemt, vanuit zijn/haar inhoudelijke expertise, op zelfstandige wijze de ruimte om de organisatie ad hoc van advies te dienen, is organisatiesensitief, en in staat om met medewerkers in alle lagen van de organisatie de goede verbinding te maken. Standaard beoordeelt de Concerncontroller alle, aan het MT en bestuur, voorgelegde besluiten en voorziet deze van commentaar. Het is de ambitie van Woonkracht10 om breed in de organisatie het risicomanagement naar een hoger niveau te brengen. Daarnaast ligt er een opgave om in het licht van het ‘third line of defence’-principe, de control activiteiten verder te implementeren en te borgen in de organisatie. Om dit te bereiken werkt de Concerncontroller nauw samen met de Kwaliteitsmanager, en begeleidt de Concerncontroller de organisatie in de verdere groei hiervan. De cultuur van Woonkracht10, zowel in de organisatie zelf als in de RvC, is open en uitnodigend, zodat de Concerncontroller goed zijn weg kan vinden in de organisatie en naar de RvC. Kritisch tegenspel wordt aangemoedigd.

Als Concerncontroller ben je daarnaast verantwoordelijk voor het toetsen, beoordelen en analyseren van de financiële, bedrijfseconomische en administratieve processen. Je rapporteert aan, en adviseert, het bestuur over de prestaties van de organisatie, en over het verder ontwikkelen en implementeren van de financiële sturing en structuur. Om het goed, efficiënt, en deugdelijk besturen van de organisatie te borgen, neem je een leidende rol in corporate governance. Voor het verankeren van de snel veranderende wet- en regelgeving binnen de sector, is het blijvend optimaliseren en doorvoeren van het compliance management een belangrijke taak. In het continu streven naar een zo sterk mogelijke financiële structuur en het borgen van de financiële daadkracht, anticipeer je doeltreffend op de marktontwikkelingen. Binnen Woonkracht10 wordt gewerkt vanuit een geïntegreerde risicobenadering. In je rol van Concerncontroller veranker je dit risicobewustzijn binnen alle afdelingen. Je ondersteunt met analyses en advies, de managers met procesverbeteringen binnen de afdelingen. Je bent in het bezit van goede communicatieve vaardigheden, weet anderen op natuurlijke wijze mee te krijgen, en legt gemakkelijk verbinding met je collega’s. Naast je interne contacten, onderhoud en verzorg je de communicatie met de externe financiële en fiscale adviseurs, en je collega’s binnen de sector. Vanuit een onafhankelijke positie adviseert de Concerncontroller het bestuur en de RvC, gevraagd én ongevraagd. De Concerncontroller heeft dan ook de bevoegdheid om rechtstreeks contact op te nemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, als hij dit uit het oogpunt van ‘in control zijn’ of compliance nodig acht. Vanuit bestuur en RvC wordt dit ook aangemoedigd.

Bedrijf

Woonkracht10 is een woningcorporatie die Thuis Geeft. Aan klanten en aan medewerkers. Dat doen zij door betrokken, verbindend, ondernemend en klantgericht te zijn. Door de samenwerking te zoeken met lokale partners en overheden werkt Woonkracht10 constant aan het optimaliseren van de kwaliteit van wonen en wijken. De organisatie is gevestigd in Zwijndrecht en verhuurt zo'n 11.500 woningen in de regio Drechtsteden. Woonkracht10 heeft ambitie, toont lef en geeft haar medewerkers de kans om zich te ontwikkelen en de ruimte om verantwoordelijkheid en initiatieven te nemen.

Aanbod

 • Een bruto maandsalaris tussen de € 4.514 en € 6.451 per maand o.b.v. 36 uur (schaal M, CAO Woondiensten)
 • 8% vakantiegeld
 • 218,6 verlofuren op fulltime basis
 • Uitstekende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Flexibele arbeidstijden
 • Informele en prettige werksfeer

Profiel

 • Afgeronde financieel-economische wo-opleiding
 • Bij voorkeur aangevuld met een relevante opleiding op het gebied van bijvoorbeeld controlling, (internal) audit of risicomanagement
 • Ruime ervaring met en actuele kennis van geldende wet- en regelgeving ten aanzien van financiële rapportages, vastgoedinvesteringen, interne beheersing, risicomanagement, fiscaliteit en de financiële gevolgen vanuit het volkshuisvestelijk verslag
 • Scherp oog voor potentiële risico's
 • Analytisch ingesteld
 • Ondernemende mentaliteit
 • In staat om ideeën en informatie in heldere taal, met tact te communiceren
 • Vastberaden
 • Objectief
 • Onafhankelijk
 • Accuraat
 • Recht door zee
 • Integer
Doorsturen