Accountmanager Horeca (West- en Midden-Nederland)

Doorsturen
 
 • Aanbod € 35.000 - € 50.000
 • Functiegroep Sales
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 8911200
 • Locatie Schiedam
 • Contract In dienst van opdrachtgever
 • Branche Food, Feed & Pharma, Recreational

Over deze vacature

Het verhogen van het merk- en klantrendement door het opbouwen en in stand houden van de relatie en de commerciële medewerking met regio- en imageaccounts uit de horeca en de horeca tussenhandel in jouw werkgebied.

Functie

 • Stelt een horeca accountplan op voor Zuid-Holland, driehoek Leiden-Utrecht-Rotterdam en in de zomer Zeeland
 • Vertaalt de marketing- en salesstrategie in een concreet regionaal marktbewerkingsplan
 • Wijst kerngebieden en doelen aan
 • Analyseert horeca markten, image en volume accounts, signaleert en formuleert mogelijke kansen bij deze accounts alsook bij evenementen
 • Kwantificeert de te bereiken doelen en realiseert het accountplan en de eventdoelstellingen
 • Accuraat verwerken van klantinformatie in bestaand CRM-systeem
 • Budgetten: je bent verantwoordelijk voor de met jou afgesproken budgetten, zowel qua besteding door jou als voor de voortgang controle als de afwikkeling. Dat geldt ook voor bonussen en andere vergoedingen

Houdt de relatie met bestaande accounts in stand en bouwt deze uit;

 • Behoudt een goede relatie met bestaande accounts en key accounts
 • Volgt leads op naast zelf actief op zoek gaan naar prospect
 • Zorgt voor goede relaties met brouwerijen
 • Bezoekt regelmatig deze accounts en events
 • Bespreekt de assortimentsvoering van het account en adviseert over optimalisatie
 • Bespreekt problemen en mogelijkheden in de bedrijfsvoering m.b.t. ons portfolio bij het account en adviseert over mogelijke verbeteringen
 • Realiseert brand awareness, zichtbaarheid, omzet en marge
 • Zorgt voor kwalitatieve merktuitstraling binnen en zo mogelijk buiten het account

Bouwt een relatie op met nieuwe accounts en key image-volume accounts

 • Benadert potentiële accounts en events
 • Bespreekt met hen producten en daarbij behorende mogelijkheden, realiseert merkzichtbaarheid en omzet
 • Maakt afspraken over product placement en promotie, ordergedrag, leveringsvoorwaarden, productkwaliteit
 • Maakt afspraken over wensen ten aanzien van uitstraling, consumptie bereiding, transport, opslag en dergelijke
 • Bereidt het afsluiten van contracten voor en sluit contracten af en volgt deze afspraken

Begeleidt het account in de relatie met Inspirits

 • Begeleidt en bewaakt de merkwaarden, orderstroom, alsmede productie-, afname- en voorraadplanning
 • Bewaakt de prijsstelling en prijsontwikkelingen alsmede het betalingsgedrag
 • Handelt klachten naar behoren af; bewaakt een correcte uitvoering van after sales service
 • Beoordeelt en analyseert actuele marktontwikkelingen en adviseert het management
 • Draagt gegevens aan inzake consumenten ontwikkelingen, marktvolume in de categorie, concurrenten en eigen producten
 • Doet voorstellen voor optimalisering van producten qua productieconsequenties en verpakking
 • Doet voorstellen voor nieuwe markten en nieuwe business op basis van ervaring in de markt

Rapporteert aan de National Accountmanager on trade

 • Stelt voortgangs- en marktrapportages op ten behoeve van het National account management
 • Rapporteert over ontwikkelingen en trends in de te bewerken accounts

Bedrijf

INSPIRITS Premium Drinks B.V. is de marketing, sales & distributie organisatie van het familiebedrijf Bruggeman – La Martiniquaise voor de Nederlandse markt.
Tevens vertegenwoordigt zij exclusief voor Herman Jansen de merken Sonnema Berenburg, Glen Mansion, Bobby’s en Delaforce. Daarnaast vertegenwoordigt zij voor het familiebedrijf Wenneker het merk Wenneker, ook exclusief voor de Nederlandse markt.

De op ruime schaal aanwezige ervaring binnen INSPIRITS Premium Drinks, in combinatie met een sterk klantgerichte aanpak en een actief merken- en innovatiebeleid, staan borg voor de ontwikkeling van een duurzame, markt stimulerende en consistente samenwerking met haar gewaardeerde afnemers.

Zij voert een volwaardig merkenportfolio met vertegenwoordiging in elk productsegment van de gedistilleerd markt én meer. Hierbij staat de consument altijd aan de basis van haar marktbenadering en wil zij hem/haar graag verrassen en verwennen binnen de kaders van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met haar afnemers richt zij op een optimale afstemming van haar pakket zodat zij aan uw wensen en behoeften kunnen voldoen.

Aanbod

 • Een goed salaris (€ 3500 - € 4000);
 • 25 vakantiedagen;
 • Opleidingsmogelijkheden;
 • Auto;
 • Bonus.

Profiel

Organisatiecompetenties:

 • Doelen stellen;
 • Maakt gedetailleerde projectvoorstellen waarin doelstellingen duidelijk worden omschreven en de stappen die nodig zijn om die doelen te bereiken zijn duidelijk aangegeven;
 • Ondernemerschap;
 • Herkent ontwikkelingen in de markt en in behoeften van de klant; signaleert kansen en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten; weegt hierbij kosten, opbrengsten en risico’s af;
 • Is vernieuwend, staat open voor nieuwe ideeén en producten;
 • Ontwikkelt nieuwe producten of diensten op basis van inzicht in marktontwikkelingen en kernkwaliteiten van de organisatie. Wisselt met collega’s informatie en ideeën uit; staat open voor opmerkingen en commentaren en stelt eigen werk eventueel bij;
 • Is creatief; denkt ‘out-of-the-box’.

Persoonlijkheid:
Iemand met karakter. Moet van mensen houden en gevoel voor humor hebben. Empatisch vermogen. Kan relativeren en realistisch blijven. Spreekt de taal van de horecaondernemer als ook die van de marketeer.
Ziet avondwerk niet als overwerk.

Functiecompetenties:

 • Commerciële gerichtheid/ondernemerschap;
 • Is op de hoogte van financiële en zakelijke aangelegenheden, richt zich op kosten, winst, markten, nieuwe kansen op zakelijk gebied en op activiteiten waarmee het hoogste brand –en financiële rendement kan worden behaald
 • Is vernieuwend; vertaalt ideeën naar nieuwe producten en diensten die commercieel als merkwaarde interessant zijn
 • Versterkt de positie van de organisatie; voert een commerciële strategie die proactief is en stemt marktbewerkingplannen op elkaar af
 • Start activiteiten, zorgt voor verankering hiervan binnen de eigen organisatie en stimuleert anderen tot verbetering en vernieuwing
 • Creatief “out of the box” denkend Enterpreneurship

Commercieel talent

 • Een goede onderhandelaar; een neus voor business en out of home ontwikkelingen
 • Commercialiteit/verkoopvaardigheden zijn onderdeel van zijn-haar DNA
 • Ontwikkelt en verbetert producten/diensten die op middellange termijn commercieel, maar ook als merkwaarde interessant zijn en de resultaten gunstig beïnvloeden
 • Herkent (niet-)uitgesproken wensen op klantniveau en ontwikkelt klantoplossingen
 • Herkent koopsignalen bij prospects, gebruikt kansen om producten/diensten te verkopen
 • Begrijpt de situatie van de klant, speelt hierop in met gepaste oplossingen; wordt gezien als business partner en als specialist
 • Verbetert de kwaliteit van dienstverlening op specifieke klantsegmenten en legt daarmee lange termijn relaties met klanten
 • Herkent koopsignalen bij prospects, gebruikt kansen om producten/diensten te verkopen

Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.

Impact/overtuigingskracht
Maakt een positieve indruk op anderen; heeft uitstraling en komt krachtig en geloofwaardig over. Is in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en verkrijgt instemming voor voorstellen, plannen en ideeën, is vaardig in onderhandelen.
Is creatief.

Doorsturen