Concerncontroller

Doorsturen
 
 • Aanbod Goede arbeidsvoorwaarden
 • Functiegroep Finance
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 8851400
 • Locatie Ridderkerk
 • Contract In dienst van opdrachtgever
 • Branche Construction

Over deze vacature

Ben jij een stevige persoonlijkheid, een goede gesprekspartner voor bestuur en management en heb jij een onafhankelijke, professionele mening? Dan is de positie van Concerncontroller bij Woonvisie in Ridderkerk wellicht jouw uitdagende volgende loopbaanstap!

Functie

Als Concerncontroller heb je een onafhankelijke en vertrouwelijke positie binnen Woonvisie en kun je direct en rechtstreeks rapporteren aan de Raad van Commissarissen (RvC). Je schept voorwaarden voor een rechtmatige, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, toetst bestuursbesluiten op interne consistentie en voert audits uit op processen en projecten. Je bent binnen Woonvisie de functionaris van gegevensbescherming en je beoordeelt de opzet en draagt zorg voor de verdere implementatie van het risicomanagement. Je adviseert op gebied van en toetst de opgestelde verantwoording en de ontwikkeling van de financiële positie aan de hand van begroting, meerjarenbegroting en de jaarrekening. Daarnaast beoordeel je de ten behoeve van de Autoriteit Woningcorporaties en WSW opgestelde verslagstaten (dVi en dPi) voorafgaand aan de afgifte van de bestuursverklaring. Tevens beoordeel je de betrouwbaarheid van maand- en kwartaalrapportages en doet zo nodig verbetervoorstellen. Verder geef je gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die de volle breedte van de bedrijfsvoering betreffen en die het realiseren van de doelstellingen van Woonvisie raken. Je werkt toe naar een jaarlijks af te geven in control statement.

Bedrijf

Woonvisie is met bijna 9.000 woningen, enkele honderden bedrijfsruimtes en verzorgingstehuizen de grootste sociale verhuurder van Ridderkerk en Albrandswaard. Als ambitieuze woningcorporatie voor mensen met een bescheiden inkomen aan de zuidrand van Rotterdam, biedt zij betaalbare en passende huurwoningen in prettige buurten. Woonvisie beheert en ontwikkelt in alle wijken een mix van woningtypen in verschillende prijsklassen, waarbij de met huurtoeslag bereikbare woning steeds centraal staat. Aan het roer staat de directeur-bestuurder, onder het toeziend oog van en geadviseerd door de raad van commissarissen. De organisatie telt ongeveer 90 medewerkers. Met deze betrokken en professionele medewerkers werkt Woonvisie elke dag vol energie voor haar klanten. Woonvisie is ondernemend, betrouwbaar, modern en zet de klant altijd voorop. Het is de ambitie om Woonvisie om een sterke corporatie met name aan de Zuidrand van Rotterdam te zijn én om de organisatie verder te professionaliseren en de bedrijfsvoering nog efficiënter te maken.

Aanbod

 • Marktconform salaris
 • 36 urige werkweek
 • Laptop
 • Telefoon
 • Goede pensioenregeling
 • Uitstekende opleidingsmogelijkheden
 • Een brede, afwisselende en uitdagende functie

Profiel

Voor deze functie zoeken wij een stevige persoonlijkheid, met een objectieve onafhankelijke professionele mening, die een goede gesprekspartner is voor bestuur en management. Je hebt een afgeronde financiële HBO/WO-opleiding en beschikt over ruime ervaring met vastgoedexploitatie en bedrijfsvoering. Daarnaast kun je aantonen dat je jouw expertise op het vakgebied Finance & Control en adviesvaardigheden hebt bijgehouden. Je bent een multidisciplinaire teamspeler die samenwerkt vanuit gemeenschappelijkheid, afstemt, en actief kennis en kunde deelt. Je bent bekend met het maatschappelijk werkveld.

Je bent proactief. Komt uit je zelf met ideeën, meningen, suggesties op basis van relevante ontwikkelingen in de omgeving en kunt deze goed duidelijk maken naar anderen. Je bent daarbij oplossings- en resultaatgericht en creëert draagvlak op basis van argumenten. Je motiveert jouw collega’s. Verder ben je sterk in het leggen van verbanden tussen ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen en de impact hiervan op de financiële situatie. Vanzelfsprekend kun je ook goed plannen en organiseren en de voortgang hiervan bewaken.

Doorsturen