Technician

Doorsturen
 
 • Aanbod € 35.000 - € 50.000
 • Functiegroep Manufacturing
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 8541700
 • Locatie Oss
 • Contract Detachering via YER
 • Branche Medical & Health

Over deze vacature

Verhelpen en analyseren van technische verstoringen en verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan procesequipement zodanig dat werkopdracht conform richtlijnen, procedures en continue verbetering van technische betrouwbaarheid van de proces equipement wordt bereikt, tegen zo laag mogelijke kosten.

Functie

Werkgebied; alle installaties, utilities en productie equipement aanwezig op de sites, inclusief het onderhoud aan gebouwen.

De meest belangrijke extra activiteiten en resultaten die kunnen worden verwacht van de Technician zijn:

 • Specifieke probleem oplossingen gerelateerd aan het specifieke gebied waar ervaringskennis voor noodzakelijk is
 • Coördinatie van werkzaamheden, projecten en externe contacten (suppliers)

De voornaamste verantwoordelijkheid bestaat uit het voorkomen en oplossen van alle technische problemen (mechanisch, elektrotechnisch en industriële automatisering) die voor komen in het bovenvermelde werkgebied, zodanig dat daarmee productieverliezen worden voorkomen.

Ze dragen bij aan het ontdekken van structurele technische problemen, de noodzaak tot verbetering en de realisatie van projecten. De werkomgeving van de Maintenance Technicians ligt in de IPT’s en de CoE’s voor de locaties Boxmeer en Oss.

Bedrijf

Onze opdrachtgever is het grootste innovatieve geneesmiddelenbedrijf van Nederland. Wij zorgen voor gezondheid. Samen met jou.

Aanbod

Objecten in de gewenste staat houden / terugbrengen en aanpassen aan gewijzigde functionaliteiten

 • Uitvoeren van periodieke inspecties: uitvoeren van routinematig onderhoud aan machines; schoonmaken en inspecteren volgens SOP's

o Herstellen van (dreigende) verstoringen voor zover direct mogelijk is

o Rapporteren van bevindingen aan leidinggevende en afdeling met vermelding van aard en ernst

o Uitvoeren /begeleiden van correctief onderhoud voortvloeiend uit inspecties, op daartoe geplande tijden. e.e.a. in overleg met productie planning.

 • Het uitvoeren van reparaties
 • Beoordelen van aard en omvang en vaststellen of direct repareren
 • Noodzakelijk en mogelijk is uitvoeren c.q. ondersteunen /begeleiden van meer omvangrijke
 • Reparaties op daartoe geplande tijden en o.b.v. voorbereide opdrachten door werkvoorbereiding (demonteren/ monteren, vervangen van onderdelen)

Opgeloste storingen

 • Onderzoeken en oplossen van technische storingen en defecten van alle equipement, contact opnemen met (externe) engineers indien nodig, en bijdrage aan het oplossen van de consequenties voor productie
 • Informeren van en Iaten informeren van de gebruikers, Maintenance Engineer en M&R Lead
 • lokaliseren van storingen en storingsoorzaken (d.m.v. Root Cause Analyse)

Preventief onderhoud

 • Verrichten van preventief onderhoud conform de planning
 • Signaleren en i.s.m. de Maintenance Engineer bepalen of extra onderhoud noodzakelijk is

Uitgevoerde modificaties

 • Verrichten van modificaties en ondersteunen van gebruikers met modificatiewerkzaamheden en opstellen van daarbij behorende documentatie.
 • Stemt change plichtige modificaties af met quality, operations, OC en M&R lead
 • Coördineren van de activiteiten van derden en toezien op het verrichten van de werkzaamheden binnen de beschikbare tijd en binnen de vereiste specificaties

Adequaat afhandelen van werkzaamheden, administratie en documentatie

 • Administreren en modificeren van onderhouds-documenten in het CMMS systeem, Up to date houden van technische tekeningen en equipement documentatie, bijhouden van de GXP-systemen.
 • Uitvoeren volgens wettelijke voorschriften, bedrijfsvoorschriften, ARBO instructies, NEN, VCA, SHE instructies en GMP/GLP instructies
 • Informeren van de interne klant gedurende het hele afhandeltraject m.b.t. voortgang en gereed melding, (kosten) en activiteiten
 • Nakomen van met de klant gemaakte afspraken

Bijdrage aan continue verbeteringen/LEAN

 • Aangeven van en uitvoeren van technische en of procesverbeteringen i.s.m. de Maintenance-/Improvement Engineer binnen procedures en richtlijnen
 • Bekend en ervaren met het toepassen van de principes van Lean Six Sigma

Deelname aan projecten

 • Adviseert en ondersteunt bij uitvoering van onderhouds- en investeringsprojecten.
 • Brengt zijn expertise in tijdens de design fase, draagt (mede) zorg voor eventuele FAT of SAT werkzaamheden.
 • Het zelfstandig draaien van storing en consignatiedienst binnen de gestelde tijd reageren op alarm-/storingsoproepen vanuit het gebouwbeheersysteem/meldkamer of telefonische meldingen
 • Uitvoeren van correctieve acties
 • Assisteren van Calamiteiten coördinatoren en of brandweer bij calamiteiten
 • Beoordeelt of er risico is op gevolgschade bij storingen en calamiteiten, dit zo nodig in overleg met de afdeling
 • Afhandelen, opschakelen en rapporteren volgens de richtlijnen, van storingen en calamiteiten
 • Vaktechnische kennis
 • Houdt zich door middel van literatuur, bezoeken aan leveranciers en beursen op de hoogte van zijn expertise.
 • Onderhoudt interne en externe contacten op zijn expertise gebied.
 • Volgen van installatie/equipment specifieke trainingen

Profiel

 • MBO+ of HBO opleiding
 • Basis ervaring op alle technische gebieden (mechanisch en elektrisch)
 • Analytisch denkvermogen
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Continue aandacht op het gebied van kwaliteit, veiligheid en compliance
 • Klantgerichtheid
 • Continue verbetering
Doorsturen