Gedragsweterschapper Jeugd

Doorsturen
 
 • Aanbod marktconform
 • Functiegroep Public
 • Dienstverband Parttime
 • Vacaturenummer 8657100
 • Locatie Hoogkarspel
 • Contract Interim / ZZP
 • Branche Government & Legal

Over deze vacature

Voor een gemeente in Noord-Holland ben ik op zoek naar een Gedragsweterschapper Jeugd. De gemeente heeft een integraal werkend multidisciplinair team dat zich richt op het ondersteunen van inwoners (0-100 jaar) met meervoudige complexe problematiek. Deze problemen kunnen alle levensdomeinen betreffen, waaronder wonen, welzijn, zorg, opvoedondersteuning, daginvulling, financiën en leefbaarheid. Het gebiedsteam biedt directe ondersteuning bij vragen omtrent veiligheid, opvoedhulp, licht verstandelijk beperkten, psychiatrie/verslaving en bemoeizorg. Na een brede vraagverkenning door het team wordt in overleg met jeugdigen, de ouders en het netwerk passende zorg ingezet. De medewerkers uit de teams begeleiden de jeugdige, het gezin en/of de volwassene daar waar mogelijk zelf of er wordt doorverwezen naar samenwerkende partners.

De inzet van het team heeft tot doel de mate van functioneren van inwoners te vergroten zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren. Eigen kracht en zelfredzaamheid zijn hierbij belangrijke speerpunten. Naast het ondersteunen van inwoner heeft het team een adviserende functie voor professionals in het lokale veld en zijn zij de verbindende schakel tussen vrij toegankelijke lichte ondersteuning en niet vrij toegankelijke specialistische ondersteuning. Het gebiedsteam is ondergebracht bij de gemeentelijke organisatie.

Functie

Doel van de functie
De gedragsdeskundige is inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning die de medewerkers van het gebiedsteam bieden.

Kerntaken gedragsdeskundige:

 • Het bieden van Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij veiligheidsrisicozaken;
 • Verantwoordelijkheid dragen t.a.v. toetsing opschaling naar specialistische ondersteuning;
 • Het inbrengen van inhoudelijke deskundigheid in casuïstiekbesprekingen;
 • Het helpen implementeren methodieken en werkwijzen;
 • Indien nodig direct cliënt contact t.b.v. diagnostiek en behandeling;
 • Het verzorgen van inhoudelijke coaching en zo nodig deskundigheidsbevordering, met name op de richtlijnen jeugd.

Bedrijf

Je komt in dienst van YER en je gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers. YER Public is sinds 2013 actief in het sociaal domein. Door onze gestructureerde en persoonlijke aanpak zijn we uitgegroeid tot partner van meer dan 150 gemeentes in heel Nederland. Door een ruim aanbod aan opdrachten en onze landelijke dekking hebben we altijd een uitdaging die aansluit op jouw ambities.

Aanbod

 • 12 - 24 uur per week;
 • Reiskostenvergoeding of leaseauto;
 • Goede pensioenregeling;
 • Extra-urenregeling uitbetaling in salaris of tijd voor tijd;
 • Uitdagende opdrachten binnen het sociaal domein;
 • Coaching traject;
 • Inspirerende masterclasses;
 • Vakgerichte training of een compleet opleidingstraject.

Profiel

Wij verwachten van de inhoudelijk gedragsdeskundige ten aanzien van:

Kennis:

 • Een academische opleiding (studie ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek, psychologie;
 • Kennis en ervaring ten aanzien van het inhoudelijk aansturen en van veranderprocessen binnen teams;
 • Brede kennis ten aanzien van het werk (domein overstijgend) en de doelgroep (0-100);
 • Kennis van veiligheidsthema’s, methodieken, taxatie instrumenten en werkwijzen;
 • Kennis van de richtlijnen jeugdhulp en de inrichting van het jeugdstelsel;
 • Actuele kennis over behandeling en diagnostiek bij jeugdigen en gezinnen.

Vaardigheden:

 • Aantoonbare ervaring met veiligheidsthema’s;
 • Een analytisch vermogen, benodigd om de veiligheid, aard en ernst van de situatie in te kunnen schatten en een juist advies te geven;
 • Vaardigheden op het gebied van begeleiding en coaching in verband met de gevraagde taken ten aanzien van de ondersteuning van de medewerkers bij hun taakuitvoering;
 • Aantoonbare ervaring als gedragsdeskundige met kennis van jeugd, de LVB doelgroep, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek en psychiatrie;
 • Ervaring met het integraal benaderen van situaties en/of problemen;
 • Vindingrijk/grensverleggend zijn, durven pionieren;
 • Stressbestendig en flexibel;
 • Ervaring met het implementeren van beleidsontwikkeling, methodieken en werkwijzen;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Houding:

 • Open en transparant;
 • Nieuwsgierig;
 • Flexibel
 • Passie voor het vak;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Doortastend;
 • Invoelend.
Doorsturen