Coördinator HR en Personeels- en Salarisadministratie

Doorsturen
 
 • Aanbod Goede arbeidsvoorwaarden
 • Functiegroep Human Resource & Recruitment
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 8425300
 • Locatie Den Haag
 • Contract In dienst van opdrachtgever
 • Branche Education

Over deze vacature

Beschik jij ervaring in het ontwikkelen van HR-beleid, ben je stevige adviseur voor management en directie en heb je daarnaast ook kennis van de personeels- en salarisadministratie? Voor de Unicoz Onderwijsgroep zijn wij op zoek naar een Coördinator HR en Personeels- en salarisadministratie.

Functie

Als Coördinator HR en Personeels- en Salarisadministratie ben je mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het HR-beleid van de Unicoz Onderwijsgroep. Je signaleert relevante ontwikkelingen op het gebied van HR en vertaalt deze naar de consequenties voor de bedrijfsvoering (arbo, mobiliteit, opleidingen, formatie etc.). Daarnaast stuur je het team Personeels- en Salarisadministratie (PSA) aan. Je rapporteert aan het Hoofd HR en Financiën.

Je functietaken zijn verder als volgt:

 • Signaleren van knelpunten, aandachtspunten en in- en externe ontwikkelingen, opstellen van notities en rapportages en uitbrengen van advies aan het management
 • Analyseren van beleidsontwikkelingen, wetswijzigingen, databestanden en formatiebegrotingen
 • Zorgdragen voor een operationele vertaling van geformuleerde doelstellingen
 • Bewaken van de voortgang van beleidsmatige werkzaamheden, signaleren van knelpunten en verzorgen van algemene voortgangsinformatie
 • Opstellen van toelichtingen bij beleidswijzigingen en wijzigingen van regelgeving en zorgdragen voor mondelinge toelichtingen
 • Opstellen van het concept bestuursformatieplan
 • Ontwikkelen van regels, procedures en beleidsinstrumenten ten behoeve van de beleidsuitvoering
 • Uitbrengen van advies aan en begeleiden van schooldirecties bij de aanpak inzake aanstelling, overplaatsing, ontslag, verzuimgevallen, opleiding, loopbaanvraagstukken en conflictsituaties
 • Uitbrengen van advies over arbeidsomstandigheden
 • Adviseren over de uitvoering van reorganisatie- en veranderingsprocessen en bieden van ondersteuning hierbij
 • Leveren van een bijdrage aan in- en extern overleg, bijvoorbeeld met schooldirecteuren en externe adviespartijen
 • Coördineren van of deelnemen aan interne werkgroepen
 • Voorbereiden van antwoorden op vragen van de medezeggenschap
 • Mede zorgdragen voor het opstellen van subsidieaanvragen
 • Ondersteunen van de schooldirecteuren bij de implementatie van beleid
 • Leveren van input voor juridische procedures
 • Verantwoordelijk voor het voeren van een juiste personeels- en salarisadministratie en het implementeren van procesverbeteringen
 • Ontwikkelen van voorstellen voor de inrichting van de PSA (werkprocessen, procedures e.d.) en hierover adviseren
 • Coördineren van de werkzaamheden binnen de PSA en zorgdragen voor een accurate uitvoering
 • Onderhouden en aanpassen van de PSA, zoals applicatiebeheer van salarismodules ten behoeve van alle administratieve en organisatorische processen
 • Zorgdragen voor een efficiënte organisatie door het nemen van initiatieven, het anticiperen op en signaleren van fricties
 • Zorgdragen voor het opstellen van accurate managementinformatie
 • Verantwoordelijk voor de verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden van het onderdeel PSA en zorgdragen voor een adequate bezetting van het onderdeel

Bedrijf

De Unicoz onderwijsgroep is de grootste onderwijsorganisatie in Zoetermeer en omstreken. De Unicoz onderwijsgroep bestaat uit voortgezet en primair onderwijs. In totaal een grote brede scholengemeenschap voor VO met twee vestigingen en 23 basisscholen, waarvan 11 katholiek, 10 christelijk (waaronder 1 reformatorisch), 1 interconfessioneel en 1 voor speciaal basisonderwijs. De Unicoz onderwijsgroep staat voor een unieke kijk op christelijk, katholiek en interconfessioneel onderwijs. Vanuit de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht voor de talenten van de leerlingen. De scholen als leer-, werk- en leefomgeving laten zich daarbij in de dagelijkse omgang met leerlingen en het geven van onderwijs inspireren door hun levensbeschouwelijke identiteit. De scholen zijn gefocust op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Elke school heeft zijn eigen profiel dat past bij de behoeften van leerlingen en ouders.

Aanbod

 • Een bruto maandsalaris tussen de € 2.386 en € 3.978 o.b.v. 40 uur
 • 8% vakantiegeld
 • Eindejaarsuitkering van 7,4%
 • Ruim 10 weken verlof op jaarbasis (10 weken en 3 dagen)
 • Persoonlijk budget van 50 klokuren bij 1 fte, aan te wenden voor verlof of eventueel op te sparen
 • Goede pensioenregeling (ABP)

Profiel

 • Afgeronde relevante HBO/WO-opleiding (bijvoorbeeld Personeel & Organisatie of Bedrijfskunde)
 • Ervaring binnen het onderwijs is een belangrijke pre
 • Kennis van ontwikkelingen binnen HR en wet- en regelgeving en hierover kunnen adviseren
 • Goede communicatieve en adviesvaardigheden
 • Inzicht in organisatorische en functionele verhoudingen
 • Goed kunnen organiseren en bij voorkeur enige leidinggevende ervaring
 • Dienstverlenend en klantgericht
 • In staat om te prioriteren en hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden
 • Ervaring het analyseren van beleidsontwikkelingen en het opstellen van beleidsnotities en rapporten

Doorsturen