Adviseur milieu en arbeidsomstandigheden

Doorsturen
 
 • Aanbod € 35.000 - € 50.000
 • Functiegroep Finance
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 8251200
 • Locatie Gelderland
 • Contract Detachering via YER
 • Branche Education

Over deze vacature

Heb jij kennis van regelgeving en uitvoering daarvan op het gebied van bouw, milieu en arbeidsomstandigheden en word jij enthousiast van de focus richten op de essentie van een probleemveld, en daarvoor effectieve en pragmatische oplossingen uit te werken? Dan ontvangt YER graag jouw sollicitatie!

Functie

Als adviseur milieu en arbeidsomstandigheden werk je samen met andere adviseurs en het managementteam in de ondersteuning van de deelnemers en niet-deelnemers. Daarbij wordt ook samengewerkt met milieudiensten, gemeenten, provincie of de Arbeidsinspectie.

De ondersteuning van productiebedrijven vindt plaats op onder andere de volgende terreinen:

 • De aanvraag en herziening van omgevingsvergunningen in het kader van de WABO en het activiteitenbesluit
 • Ondersteunen van bedrijven bij controle op handhaving omgevingsvergunning door het bevoegd gezag
 • ISO 14001 milieumanagementsystemen en een milieuregister op relevante milieu-aspecten
 • e-Milieujaarverslagen
 • Bestemmingsplannen
 • Provinciale vergunningen onttrekken grondwater, natuurbescherming, MER beoordeling
 • Bodemsaneringen
 • Risico Inventarisaties & Evaluaties
 • Risicobeoordelingen gevaarlijke stoffen
 • REACH verordeningen
 • GHS etikettering
 • Noodplannen
 • Veiligheidsprotocollen; machines, silica, vezels
 • Fysieke belasting en belasting stof en geluid
 • Ecologische aspecten en milieuprestaties van producten

Gekoppeld aan de flexibiliteit binnen de adviesgroep, wordt voorzien dat op termijn ook advieswerkzaamheden op het gebied van grondstoffen, proces- en producttechnologie tot het takenpakket gaan behoren.

Voorzien wordt op termijn door te groeien naar de functie van senior adviseur.

Bedrijf

Onze opdrachtgever is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en adviesbureau voor minerale grondstoffen, de daarmee geproduceerde bouwmaterialen en de daarbij behorende productieprocessen en -technieken.

Aanbod

 • Na een detacheringsperiode van 1 jaar, kom je in dienst bij de opdrachtgever

Profiel

Competenties:

 • Kennis van regelgeving en uitvoering daarvan op het gebied van bouw, milieu en arbeidsomstandigheden
 • Gaat zorgvuldig om met het vertrouwen dat in hem of haar wordt gesteld (intern maar ook extern). Staat voor toezeggingen en verplichtingen
 • Weet scherp en bondig te formuleren, zowel mondeling als schriftelijk
 • Is een teamspeler en bouwt relaties op met externe relaties
 • Is in staat de focus te richten op de essentie van het probleemveld, en effectieve en pragmatische oplossingen uit te werken

Profiel:

 • Academische studie of HBO+ werk en denkniveau met een achtergrond in milieukunde, arbeidskunde, (geo)chemie, chemische technologie, materiaalkunde of procestechnologie, met belangstelling voor regelgeving en juridische zaken
 • 2 Tot 5 jaar werkervaring in advies en onderzoek op het gebied van milieu- en/of arbozaken
 • Open en transparante manier van communiceren
 • Resultaat- en servicegericht, en vele dossiers tegelijk kunnen behandelen
 • Analytisch denkvermogen
 • Hoog kwaliteitsbesef
 • Bereidheid zich verder te scholen en te bekwamen in bouwkeramiek en keramische productieprocessen
 • Rapporteert helder in het Nederlands, Engels en Duits
Doorsturen