Werkvoorbereider

Doorsturen
 
 • Aanbod € 35.000 - € 50.000
 • Functiegroep Energie
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 8179000
 • Locatie Gelderland
 • Contract Detachering via YER
 • Branche Manufacturing

Over deze vacature

Werkvoorbereiding (planning, uren en omschrijving) van technische onderhoudsopdrachten en projecten.

Functie

Werkvoorbereiding en uitvoering

 • Opstellen van planning voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, inclusief groot onderhoud (omschrijving werkzaamheden, bepalen aantal uren, opstellen detailplanning)
 • Zorg dragen voor overleg, afstemming en informatieoverdracht met/aan interne en externe partijen
 • Coördinatie van Maintenance werkzaamheden zoals inspecties, onderhoudsstops en projectmatig (groot) onderhoud
 • Bewaken van de opgestelde planning, controleren/toezien op tijdige uitvoering en zonodig corrigerend optreden

Standaardisatie en beheer

 • Doen van voorstellen voor werkwijze, methodieken en standaardisatie binnen het eigen werkgebied

Rapportage

 • Mondeling aan leidinggevende tijdens werkoverleg over voortgang van werkzaamheden, mogelijke problemen, vragen
 • Invoeren van administratieve gegevens in het geautomatiseerde systeem conform geldende procedures en richtlijnen

Bedrijf

Onze opdrachtgever behoort tot de allergrootste koperproductie en –recycling bedrijven ter wereld.

Aanbod

Het betreft een functie waar je in dienst komt bij YER en gedetacheerd wordt, met het doel om op termijn in dienst te treden bij de opdrachtgever. Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

 • Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring
 • 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag
 • Reiskostenvergoeding
 • Goede pensioenregeling
 • Extra-urenregeling: uitbetaling in salaris of tijd voor tijd
 • Intensieve en persoonlijke begeleiding
 • Kans op deelname aan een persoonlijk coaching traject
 • Inspirerende masterclasses
 • Vakgerichte trainingen of een compleet opleidingstraject

Profiel

Communicatie

 • Leidinggevende over voortgang van werkzaamheden, problemen of vragen, werkoverleg
 • Material Supply en interne organisatie omtrent voorbereidingen en bestellingen van goederen en diensten
 • Leveranciers in het kader van afstemming van technische specificaties een en ander ook in de Engelse en Duitse taal (m/s).

Bevoegdheden

 • Planning en werkvoorbereiding van technische onderhoudsopdrachten en projecten
 • Aanmaken en specificeren van werkorders voor Material Supply
 • Controleren en toezien op tijdige en juiste uitvoering van opgestelde planning, zonodig corrigerend optreden

Verantwoordelijkheden

 • Plannen (uren, detailplanning werkzaamheden en omschrijving) van technische onderhoudsopdrachten en projecten binnen gestelde kaders (kwaliteit, tijdspad, budget)
 • Omzetten van aanvragen van Maintenance naar werkorders voor Material Supply
 • Zorgdragen voor tijdige externe en interne informatievoorziening
 • Realiseren van de planning en controleren van juiste en tijdige uitvoering
 • Werken volgens en voldoen aan ISO TS 16949
 • Naleven van procedures, bedrijfsregels en veiligheid-, kwaliteits-, milieu-, voorschriften voor zover het voor de functie van toepassing is en handhaven ervan richting ingeleende krachten van derden
Doorsturen