Controller bij Parteon in Wormerveer

Doorsturen
 
 • Aanbod Uitstekende arbeidsvoorwaarden
 • Functiegroep Finance
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 7805300
 • Locatie Wormerveer
 • Contract In dienst van opdrachtgever
 • Branche Construction

Over deze vacature

Parteon is in ontwikkeling. Een woningcorporatie met 16.000 verhuureenheden in de Zaanstreek, met als kernwaarden: verantwoordelijkheid, daadkracht en samenwerken. Dagelijks werken 170 medewerkers met deze insteek aan de ambities. Voor deze dynamische en trotse organisatie zoeken wij een Controller.

Functie

Als Controller lever je een actieve bijdrage aan het 'in control' zijn van de organisatie als geheel en de afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Je bent verantwoordelijk voor business/financial/tax control en treasury. Je bent een adviseur, een vraagbaak voor andere afdelingen en ondersteunt hen bij het opstellen van verantwoordingsinformatie. Je bent verantwoordelijk voor de integrale meerjarenbegroting, periodieke rapportages en analyseert informatie op betrouwbaarheid en volledigheid. Je maakt onderdeel uit van het P&C-team en rapporteert aan de Manager Financiën. Een sector in beweging, dat maakt het interessant om in deze omgeving te acteren. Vanuit jouw natuurlijke nieuwsgierigheid ben jij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen betreffende o.a. wet- en regelgeving en weet je deze te vertalen naar bedrijfsprocessen. Mooie rol voor een stevige financial met een afgeronde HBO/WO-opleiding. Een betrokken enthousiasteling die motiveert.

De Controller valt rechtstreeks onder de manager Financiën en heeft een ondersteunende, coördinerende en adviserende rol voor de assistent Controllers.

De Controller is op onderdelen verantwoordelijk voor de P&C-cyclus van de stichting en haar dochtermaatschappijen, onderhoudt interne en externe contacten en ondersteunt de manager Financiën.

Verantwoordelijkheden:

Business control
De Controller is verantwoordelijk voor de business control. De Controller is de financiële vraagbaak voor de andere afdelingen en ondersteunt hen bij het opstellen van financiële informatie.

De Controller neemt geregeld deel aan MT’s, projectgroepen en verzorgt periodieke afstemmingen met andere afdelingen. Maakt de vertaalslag van bedrijfsactiviteiten naar financiële informatie, waaronder het beoordelen van investeringsvoorstellen en het beheren van managementinformatiesysteem.

Financial control
De Controller is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de integrale meerjarenbegroting van de stichting en haar dochtermaatschappijen en definieert de financiële uitgangspunten ten behoeve van de begroting en bedrijfswaardeberekeningen. De Controller is verantwoordelijk voor het opstellen van de periodieke rapportages en analyseert de aangeleverde informatie op betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid. Op basis van financiële risico-inventarisatie initieert de controller gerichte interne controles.

Tax control
De Controller is verantwoordelijk voor de borging van de fiscaliteiten binnen de organisatie alsmede voor de aangifte vennootschapsbelasting en vennootschapsbelastingadministratie. Hierbij vindt afstemming plaats met de manager Financiële Administratie.

Treasury
De Controller is verantwoordelijk voor het opstellen van het treasurybeleid, de treasuryrapportage, de voortschrijdende liquiditeitsbegroting, de dagelijkse treasury activiteiten, het cashmanagement en de realisatie van het treasurystatuut. De Controller onderhoudt onder andere contact met adviseurs.

Ondersteuning
De Controller ondersteunt, coördineert en adviseert collega's bij het oplossen van vraagstukken en coördineert de dagelijkse zaken in het team (werkverdeling, voortgang, kwaliteit). Is eerste aanspreekpunt voor de manager Financiën.

Wet- en regelgeving
De Controller is verantwoordelijk voor het op niveau houden van kennis inzake wet- en regelgeving, zoals verslaggevingregels (RJ), fiscale regelgeving en branchekennis.

Organisatie
De Controller draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het aanleveren van gevraagde informatie, levert een constructieve bijdrage aan het teamoverleg en adviseert de direct leidinggevende over optimalisering van de (eigen) werkzaamheden.

Bedrijf

Ambitie, durf, innovatief vermogen en maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken Parteon. Dankzij de inzet en kwaliteit van de medewerkers kan het de ambities waarmaken. De cultuur van de organisatie is gericht op samenwerking, innovatie, initiatief en respect. Van nieuwe collega’s verwacht men dezelfde kwaliteit en inzet.

Er werken ongeveer 170 medewerkers bij Parteon. Verhuren, beheren en onderhouden van woningen is de primaire taak. Dit doet men voor mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. Het biedt daarbij verschillende soorten woningen aan in verschillende prijsklassen en wijken. Parteon stelt haar medewerkers in staat hun talenten optimaal te benutten en te ontwikkelen.

Aanbod

Parteon biedt prima arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor woningcorporaties met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze functie is ingeschaald in schaal K en kent een range van € 3.926 tot € 5.034 bruto per maand o.b.v. een 36-urige werkweek.

Profiel

Voor deze functie zoeken wij iemand met een afgeronde HBO-opleiding in een bedrijfseconomische richting met minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Kennis van vastgoed- en verhuurprocessen kan een pre zijn, maar is geen must. Parteon vindt het belangrijk dat een nieuwe Controller zich herkent in de volgende kernwaarden, afdelings - en functiecompetenties:

Kernwaarden

 • Verantwoordelijk: We voelen ons verantwoordelijk voor ons werk. We weten waar we voor staan en zijn daarop aanspreekbaar. We zoeken samen naar oplossingen en leren van elkaar.
 • Samenwerken: Samenwerken is de randvoorwaarde om onze verantwoordelijkheid te nemen en onze missie te realiseren. We luisteren, onderzoeken en weten wat er speelt en leeft.
 • Daadkracht: We durven daadkracht te tonen. We nemen initiatief en zoeken naar wegen om samen resultaat te behalen.

Afdelingscompetenties

 • Plannen en organiseren: Stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten, houdt toezicht op het halen van de doelstellingen.
 • Vakkundigheid: Laat gedetailleerde kennis en deskundigheid zien met betrekking tot het werk, neemt vlot nieuwe vakkennis in zich op; blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Klant- en servicegerichtheid: Gericht op een vlotte, efficiënte en persoonlijke service aan klanten; doet alles om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan.

Functiecompetenties

 • Werken in teamverband: Werkt met anderen samen om teamdoelen te bereiken, deelt informatie met anderen, ondersteunt anderen.
 • Stressbestendigheid: Blijft kalm, objectief en blijft moeilijke situaties meester, blijft goed presteren onder druk, accepteert kritiek zonder vijandig of defensief te worden.

Overzien van bedrijfsprocessen
Heeft kennis en ervaring met betrekking tot veel verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering, houdt bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en plannen rekening met alle verschillende bedrijfsonderdelen.

Motiveren van anderen
Enthousiasmeert anderen en maakt het bereiken van doelen gemakkelijker door duidelijk het beoogde effect aan te geven, een positieve instelling ten opzichte van het werk tot stand te brengen en onder teamleden een sterke wil om te slagen te creëren.

Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.

Klant- & servicegerichtheid
Het inschatten van de behoeften van de klant en daarop effectief inspelen.

Doorsturen