Projectleider Civiele Techniek Openbare Ruimte

Doorsturen
 
 • Aanbod Projectleider Civiele Techniek Openbare Ruimte Utrechtse Heuvelrug
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10021849
 • Locatie Doorn
 • Type overeenkomst Interim / ZZP
 • Branche Public & Civil

Over deze vacature

Binnen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn we voor het thema Buitenruimte, team Inrichting, op zoek naar een projectleider voor het voorbereiden en realiseren van civieltechnische werkzaamheden in de buitenruimte, zoals aanleg en vervanging van wegen en fiets/voetpaden, riolering, verlichting, verkeersmaatregelen. In dergelijke realisatie projecten worden meerdere fases doorlopen. De projectleider realisatie is de regisseur van de diverse processen in het project.

Functie

Het realiseren / uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden in de buitenruimte zoals aanleg en vervanging van wegen en fiets/voetpaden, riolering, verlichting, verkeersmaatregelen. In dergelijke realisatie projecten worden meerder fases doorlopen. De projectleider inrichting is de regisseur van de diverse processen in het project.

Initiatieffase

Uitwerken van een projectidee naar een grote lijnen plan. Dat plan vastleggen in een startnotitie waarin aangegeven benodigde onderzoeken, teambemensing, tijdpad tot realisatie, risico’s, benodigd budget, eindbeeld wat geleverd wordt. Indien van toepassing subsidie mogelijkheden onderzoeken. Goedkeuring krijgen voor dit plan bij de beheerders (=opdrachtgevers) en dit vastleggen.

Definitiefase

Organiseren van een projectstart-up waarin alle beleidsgebieden worden geïnformeerd en de wensen/eisen van de beleidsgebieden voor het project worden vastgelegd.

Goedkeuring verkrijgen en vaststellen van een programma van eisen bij de beheerders wat tevens de afvink lijst wordt bij oplevering van het project. Aanvragen van subsidie. Beoordelen of het programma van eisen goedkeuring van het college van B&W nodig heeft. Zo ja, college-voorstel maken.

Ontwerpfase

Het (laten) maken van een schetsontwerp. Het laten uitvoeren van diverse onderzoeken zoals flora-fauna, bodem, technische randvoorwaarden (verkeerstromen, waterdebiet, parkeernormen), wensen eisen van de omgeving (communicatie/participatie). Schetsontwerp eventueel aanpassen en (laten) maken van een voorlopig ontwerp. Voorlopig ontwerp bespreken met interne opdrachtgever(s) en belanghebbenden (participatie). Afwijkingen t.o.v. het programma van eisen vermelden en goedkeuring op krijgen van beheerders.

Voorbereidingsfase:]

Voorlopig ontwerp uitwerken naar een definitief ontwerp en bestek maken. Bestek laten controleren door opdrachtgevers. Het houden van een aanbesteding en maken van een aannemingsovereenkomst. Met de aannemer een realisatieplan maken.

Uitvoeringsfase

Sturing geven aan de uitvoering wat betreft controle aannemer en communicatie naar de omgeving. Beoordelen wijzigingen (meer/minder werk) op noodzaak en financiële gevolgen.

Twee maandelijks opdrachtgevers informeren over de voortgang van het project. Bij grote afwijkingen daar tijdig melding van maken met een beschrijving van de gevolgen. Overleg met beheerders over inhoudelijke wijzigingen. Maken van een financiële verantwoording en indien van toepassing afwikkelen subsidie. Verzorgen van een opleveringsdossier (revisiegegevens, onderhoudsplan, verwerkte materialen).

Afrondingsfase en decharge

Overdrachtsdossier controleren op compleetheid en eventueel aanpassen.

Afvinklijst uit de definitie fase vergelijken met het gerealiseerde en eventuele verschillen toelichten / onderbouwen. Overdragen van het project naar de beheerders.

Evaluatie van het project + eventuele leerpunten borgen in de interne processen.

Decharge van het project krijgen en het project archiveren.

Bedrijf

Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers. YER Public is sinds 2013 actief in het ruimtelijk domein. Door onze gestructureerde en persoonlijke aanpak zijn we uitgegroeid tot partner van meer dan 150 gemeentes in heel Nederland. Door een ruim aanbod aan opdrachten en onze landelijke dekking hebben we altijd een uitdaging die aansluit op jouw ambities.

Aanbod

 • Je krijgt een marktconform salaris via YER
 • 36 uur per week
 • Minimaal 22,5 vakantiedagen en 8,33% vakantietoeslag
 • Reiskostenvergoeding
 • Goede pensioenregeling
 • Intentie voor een vast dienstverband bij het bedrijf waar je werkervaring opdoet

Profiel

Geëiste vaardigheden

 • Sociaal en cultureel vaardig
 • Kennisoverdracht, coaching
 • ICT basis (word, excel, outlook, teams)
 • Politiek sensitief
 • Probleemoplossend vermogen
 • Prioriteiten kunnen stellen

Tot aanbeveling strekkende vaardigheden

 • Vergadertechniek
 • ICT: GIS programma’s, Autocad, MS-Project
 • Schrijven van college voorstellen
 • Schrijven van informatiebrieven aan bewoners

Verlangde ervaring

 • 5 jaar gewerkt als civiel projectleider in gemeentelijke organisatie
 • Aantoonbare ervaring op gebied van inkoop en aanbesteding

Tot aanbeveling strekkende ervaring

 • Bestuurlijk in een vereniging of stichting
 • Leidinggevende functie in civieltechnisch bedrijfsleve

Vereiste opleiding / diploma’s

 • HBO of TU civiele techniek
 • Rijbewijs B
Doorsturen