Senior Jurist Omgevingsrecht

Doorsturen
 
 • Aanbod Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10015887
 • Locatie Eindhoven
 • Type overeenkomst Interim / ZZP, Detachering via YER
 • Branche Ruimtelijke ordening

Over deze vacature

De ODZOB is een jonge, ambitieuze organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. Dagelijks werken zo'n 240 collega's met enorme betrokkenheid aan veiligheid en gezondheid.

Functie

Primair het zelfstandig afhandelen van verzoeken om handhaving die zijn gericht op naleving van de Wabo, Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Daarnaast kan secundair tot het taakgebied behoren:

 • Het voorbereiden en be- en/of afhandelen van overige bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (incl. vertegenwoordiging van het bevoegde gezag in rechte) op het gebied van Wabo, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming en de (komende) Omgevingswet en de daarbij behorende toekomstige Invoeringswet en –regelgeving;
 • Het zelfstandig, maar in samenspraak met een toezichthouder, komen tot een (advies over) een toezicht traject of bestuursrechtelijk traject en de daarbij behorende (concept)besluiten. Ook voor andere vragen van toezichthouders over bijvoorbeeld formuleringen in een controlerapport ben je gesprekspartner en adviseur;
 • Het beantwoorden van procedurele/juridische vragen van opdrachtgevers en collega’s rondom handhavingsbesluiten dan wel deze vragen zelfstandig oppakken; het toetsen van beschikkingen en daarmee borgen van de juridische kwaliteit bij de behandeling van aanvragen voor een (complexe) milieu-omgevingsvergunning en het in samenspraak met de vergunningverlener behandelen van bezwaar- en beroepsschriftprocedures (incl. vertegenwoordiging van het bevoegde gezag in rechte).
 • Het volgen en implementeren van beleidsontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving.

Van belang is dat:

 • Je werkt met ons zaaksysteem waarin je het proces, de kwaliteit en de doorlooptijd van jouw procedures bewaakt;
 • Je oplossingsgericht bent en knelpunten signaleert, scherp kunt analyseren en vindingrijk interpreteren, verbetervoorstellen doet en adviseert.
 • Je bijdraagt aan de doorontwikkeling van het werkveld milieu.

Bedrijf

YER Public biedt jou de kans om je kennis en ervaring te laten zien bij publieke organisaties door heel Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers.


Aanbod

Je werkt samen met een team enthousiaste collega’s binnen het ruimtelijk domein en mag daarbij rekenen op een goede balans tussen werk en privé. We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s. Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

 • Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring;
 • 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag;
 • Reiskostenvergoeding of leaseauto;
 • Goede pensioenregeling;
 • Extra-urenregeling: uitbetaling in salaris of tijd voor tijd;
 • Doorlopend uitdagende opdrachten in het ruimtelijk domein;
 • Intensieve en persoonlijke begeleiding;
 • Kans op deelname aan een persoonlijk coachingstraject;
 • Inspirerende masterclasses.

Profiel

 • W0 rechten, afstudeerrichting staats- en bestuursrecht is een pre.
 • Kennis van en ervaring met juridische bestuursrechtelijke handhavingsprocedures op de eerder genoemde rechtsgebieden (3-5 jaar);
 • Ervaring bij de overheid: bekendheid met handhavingsbeleid en –procedures en sanctie- en gedoogbeleid en de landelijke handhavingsstrategieën.
 • Inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen van overheidsinstellingen.
 • Een open en directe manier van communiceren.
 • Je analyseert scherp, bent verbindend en je kunt goed plannen en organiseren.
Doorsturen