Controller

Doorsturen
 
 • Aanbod Uitstekende condities
 • Vakgebied Finance
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10014748
 • Locatie Grave
 • Type overeenkomst In dienst van opdrachtgever
 • Branche Real Estate

Over deze vacature

Spreekt het je aan om mede-richting te geven aan de vastgoed- en meerjarenstrategie en krijg jij er energie van om te fungeren als stevige sparringpartner voor het management? Dan is de positie van Controller bij Mooiland een interessante vervolgstap voor jou!

Functie

Als Controller ben je verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de interne beheersing bij de realisatie van vastgoedprojecten van Mooiland. Denk hierbij aan renovatie-, (sloop)nieuwbouw en transformatieprojecten. Je gaat proactief het gesprek aan met budgethouders en krijgt te maken met alle aspecten van projectmanagement. In deze brede rol voer je samen met het team Financieel Advies & Control regie op een tijdige en accurate uitvoering van de planning & controlcyclus, stel je mede de jaarrekening op, evenals de managementrapportages en breng je hierover advies uit aan jouw stakeholders. Je bespreekt de project- en productieprognoses met de projectmanagers en het management en je geeft mede richting aan de meerjarenstrategie en de totale investeringsopgave in bestaand bezit (verduurzaming) en nieuwbouw. Steeds kijk je hoe processen kunnen worden gedigitaliseerd en hoe de data – en informatievoorziening kan worden verbeterd. Je werkt nauw samen met jouw negen collega-Controllers en je rapporteert aan de Directeur Bedrijfsvoering.

 

Je functietaken zijn verder als volgt:

 • Gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies richting management over onder meer beleidsvoorstellen en de kaders, richtlijnen en de kwaliteit van de organisatiebrede sturingsinformatie.
 • Ten behoeve van de besluitvorming beoordelen van complexe bedrijfseconomische berekeningen en coördineren van  de periodieke financiële doorrekening van het vastgoedprogramma.
 • Beoordelen van risico’s binnen o.a. vastgoedprojecten en adviseren aan de projecteigenaar, management en directie.
 • Implementeren van beheersmaatregelen gericht op het monitoren, beheersen en uitsluiten van financiële en niet-financiële risico’s en bewaakt de naleving hiervan.
 • Toetsen van de begroting en de prognoses op projectniveau.
 • Opstellen van een adequate rapportage omtrent voortgang en risico’s van projecten en betrouwbare organisatie brede sturingsinformatie voor het management.
 • Zorgdragen voor interne controle op verantwoordingsrapportages en het extern verslagleggingsproces en afstemming hiervan met externe stakeholders.
 • Doen van verbetervoorstellen voor de meerjaren kasstroomprognoses.
 • Stimuleren en controleren van de kwaliteit van het financiële afsluitproces t.b.v. een maandelijkse afsluiting van de financiële administratie.
 • Doen van voorstellen ter verbetering van de kwaliteit en ten aanzien van de inrichting van de financiële processen.
 • Periodiek verrichten van interne controles op de processen binnen jouw eigen werkgebied en op dat van je collega's.

Bedrijf

Als woningcorporatie huisvest Mooiland ruim 50.000 mensen in 22.500 woningen verspreid over heel Nederland. Mooiland geeft thuis door te zorgen voor voldoende betaalbare, kwalitatief goede en duurzame sociale huurwoningen. Dat doet de organisatie vooral voor mensen met een lager inkomen of met een bijzondere woonvraag. Thuis geven is de belangrijkste opgave van Mooiland voor de komende jaren. De organisatie wil meer doen dan een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geven. Zij willen ook een corporatie zijn die herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is voor huurders en partners. Die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig samen wonen in de wijk.  Bij woningcorporatie Mooiland werken ruim 250 betrokken collega’s elke dag aan prettig, betaalbaar en duurzaam wonen. Zij zetten zich dagelijks met enthousiasme in voor haar huurders en hebben oog en oor voor hun wensen en voor ontwikkelingen op de woningmarkt.

Aanbod

 • Goed salaris
 • 36-urige werkweek (4x9 uur werken is bespreekbaar)
 • Uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
 • Vakantiegeld
 • Je komt te werken in een hecht team waar op hoog professioneel niveau wordt gewerkt
 • Veel ruimte voor eigen inbreng en de mogelijkheid om nieuwe ideeën uit te werken en te implementeren

Profiel

 • Afgeronde financiële Hbo/Wo-opleiding (bijvoorbeeld Accountancy, Economie of Bedrijfskunde)
 • Tenminste vijf jaar relevante werkervaring
 • Communicatief sterk en organisatiesensitief
 • In staat om het juiste gesprek te voeren en tegenspraak te bieden
 • Gevoel voor verhoudingen
 • Hard op de inhoud en zacht op de relatie
Doorsturen