Jurist Handhaving Bouwen & Ruimtelijke Ordening (Kamerverhuur)

Doorsturen
 
 • Aanbod Aantrekkelijke voorwaarden
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Parttime
 • Vacaturenummer VAC-10008197
 • Locatie Venlo
 • Type overeenkomst Detachering via YER
 • Branche Ruimtelijke ordening

Over deze vacature

Voor de gemeente Venlo is YER op zoek naar een Jurist Handhaving Bouwen & Ruimtelijke Ordening (Kamerverhuur).

Functie

De klus:

 • Als handhavingsjurist bouwen & Ruimtelijke Ordening ben je verantwoordelijk voor de handhaving van illegale kamergewijze verhuur;
 • Je levert juridische producten (bestuursrechtelijke (voor)aanschrijvingen en sanctiebeschikkingen) en draagt zorg voor de signalering van veranderingen in wet- en regelgeving en implementatie hiervan in gemeentelijke regelgeving en procedures;
 • Neemt deel aan projecten in relatie tot de aanpak van illegale kamerverhuur;
 • Handelt klachten, meldingen en handhavingsverzoeken samen met de toezichthouder af en verwerkt dossiers af in Squit XO;
 • Stemt complexe handhavingszaken inhoudelijk af met de juridisch adviseur van het team Juridische Zaken.

De functie van Jurist Handhaving Bouwen & Ruimtelijke Ordening wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Jurist Handhaving Bouwen & Ruimtelijke Ordening is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een Zzp'er. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau dat dan de offerte indient.

Bedrijf

De gemeente Venlo heeft circa 100.000 inwoners, 1.000 medewerkers en behoort tot de 100.000+ gemeenten. De gemeente omvat meerdere stadsdelen, zoals in het westen aan de overkant van de rivier de Maas Blerick en in het zuiden Tegelen en Belfeld en in het Noorden de dorpen Arcen, Lomm en Velden. De gemeente trekt wereldwijd de aandacht met haar inspanningen op het gebied van circulariteit, waarbij ze zich onderscheidt door de toepassing van de cradle to cradle-filosofie. Uitgangspunten die ook vertaald zijn naar bedrijfsvoering en organisatie De kern van het idee is dat grondstoffen zonder kwaliteitsverlies kunnen worden hergebruikt. Het nieuwe stadskantoor - een fantastische werkplek - is daar een perfect voorbeeld van. Duurzame ontwikkeling, sociaal ondernemerschap, people, planet, prosperity, diversiteit en meerwaarde. Allemaal begrippen die aansluiten bij deze visie.

De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. 

Team Toezicht en Handhaving 

Dit team verzorgt met name het toezicht en de handhaving op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De taken van het team Toezicht en Handhaving omvatten:

 • Het afhandelen van klachten en verzoeken om handhaving op het gebied van de Wabo;
 • Het uitvoeren van toezicht en handhaving van omgevingsvergunningen;
 • Het leveren van een bijdrage in de Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)-cyclus;
 • Deelname in handhavingsprojecten met raakvlak aan het ruimtelijk fysieke domein;
 • Het voeren van de administratieve procedure voor teamactiviteiten;
 • Technisch-inhoudelijke advisering voor teamactiviteiten;
 • Borgen van de kwaliteit van dienstverlening van de teamactiviteiten.

Aanbod

Zeer goede arbeidsvoorwaarden, zoals als ZZP'er/projectmedewerker of in vaste dienst in te vullen.

Profiel

De belangrijkste competenties voor deze klus zijn:

 • Omgevingsbewustzijn: Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie;
 • Politieke sensitiviteit: Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten;
 • Vakgerichtheid: Zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele standaarden van zijn vak. Zichzelf ontwikkelen in zijn vakgebied. Zijn vak beheersen;
 • Klantgerichtheid: De wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hiernaar handelen, rekening houdend met de kosten en baten voor de eigen organisatie.
Doorsturen