Programmamanager Toeleiding naar Toekomstbestendig Werk

Doorsturen
 
 • Aanbod Marktconform
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Fulltime, Parttime
 • Vacaturenummer VAC-10008054
 • Locatie Nieuwegein
 • Type overeenkomst Detachering via YER
 • Branche Sociaal domein, Public & Civil, Non-Profit

Over deze vacature

Ben jij de programmamanager die namens de gemeente het lopende programma op toekomstbestendig werk positioneert in het mobiliteitsteam? Lees dan verder...

Functie

De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de economie en werkgelegenheid. Ook in de regio Utrecht. Werknemers - met name in de vrijetijdssector, zoals horeca, evenementen, cultuur en de reisbranche – verliezen hun baan of dreigen die te verliezen. De inschatting is dat alleen in Utrecht al 20.000 mensen noodgedwongen in beweging gaan komen op de arbeidsmarkt. Dit geldt met name voor werknemers en zelfstandigen met een praktisch of mbo-opleiding.

Tegen deze achtergrond wil het kabinet mensen die nu in onzekerheid verkeren passende begeleiding geven bij het zoeken van werk. Op dit moment werken we als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio in opdracht van het rijk aan het opzetten van crisisbestrijding op de arbeidsmarkt en zetten we daartoe een regionale mobiliteitsteam op. Het rijk stelt daarbij vele tientallen miljoenen euro beschikbaar. UWV, SBB, Gemeenten, Opleiders en Werkgevers en Werknemersorganisaties werken samen in de Mobiliteitsteams aan een sociaal pakket van het steun- en herstel voor de arbeidsmarkt met maatregelen op het gebied van:

 • Scholing (waaronder extra inzet op kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo) en ontwikkeling;
 • Bestrijding van jeugdwerkloosheid;
 • Aanpak van armoede en schulden, en;
 • Intensieve ondersteuning en begeleiding naar werk.

Dit is je werk

Het mobiliteitsteam van de arbeidsmarktregio Utrecht heeft de ambitie om mensen die in beweging zijn op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk toe te leiden naar eerder genoemde branches. Met als doel werkzekerheid voor mensen, op peil houden/brengen van voorzieningen en economische structuurversterking. Daartoe moeten aangesloten partijen hun dienstverlening ontschotten, innoveren en opschalen.

We zoeken een programmamanager die namens de gemeente het lopende programma op toekomstbestendig werk positioneert in dit mobiliteitsteam. De gemeente heeft daartoe zelf ook middelen gereserveerd in het pakket herstelmaatregelen Corona. Je bent lid van het mobiliteitsteam (aanvullend op collega’s van werkbegeleiding) en de link naar lopende trajecten en programma’s in de regio op het gebied van de genoemde branches. Je helpt nieuwe trajecten en instrumenten ontwikkelen en bestaande trajecten opschalen. Dat doe je samen met de vier collega’s en hun multidisciplinaire teams die een brancheverantwoordelijkheid dragen voor Zorg, ICT, Onderwijs en Techniek en dicht op het branchenetwerk zitten. Jij houdt het overzicht, clustert waar nodig activiteiten, instrumenten en middelen en sluit ze aan op partners mobiliteitsteam.

Dit moet je doen

Als centrumgemeente binnen de arbeidsmarktregio Midden Nederland, wil de gemeente namens de andere betrokken partijen - een voorstel bij de arbeidsmarktregio neerleggen voor de inrichting van de infrastructuur waarmee we in de arbeidsregio grootschalig werkzoekende kunnen toeleiden naar toekomstbestendig werk. Als programmamanager stel jij in samenspraak met de betrokken partners deze propositie op. Om succesvol te zijn is draagvlak hiervoor belangrijk, zowel binnen gemeente zelf als tussen de externe partners. Echter, de urgentie is groot. Als de vertegenwoordiger van de gemeente zul je dus snel en op vele velden tegelijkertijd moeten kunnen schakelen. Je rapporteert aan een stuurgroep van de managers Onderwijs, Werk en Inkomen en Economie & Werkgelegenheid van de Gemeente en aan de betreffende portefeuillehouders in het College van B&W.

Bedrijf

YER Public biedt jou de kans om je kennis en ervaring te laten zien bij publieke organisaties door heel Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers.

Aanbod

Je werkt samen met een team enthousiaste collega’s in het sociaal domein en mag daarbij rekenen op een goede balans tussen werk en privé. We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s. Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

 • Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring;
 • 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag;
 • Reiskostenvergoeding of leaseauto;
 • Goede pensioenregeling;
 • Extra-urenregeling: uitbetaling in salaris of tijd voor tijd;
 • Doorlopend uitdagende opdrachten in het sociaal domein;
 • Intensieve en persoonlijke begeleiding;
 • Kans op deelname aan een persoonlijk coachingstraject;
 • Inspirerende masterclasses;
 • Vakgerichte trainingen of een compleet opleidingstraject.


Profiel

Dit vragen we van je:

 • Je bent ervaren een senior met minimaal 5 jaar ervaring in dit domein
 • Je hebt ruime ervaring van 5 jaar op arbeidsmarktterrein en kent de verhoudingen tussen werkgevers, werknemersorganisaties, overheden en opleiders
 • Je bent ervaren op werkgeversbenadering en het maken van (collectieve) banenafspraken
 • Je hebt kennis van het veld van opleidingen en scholing (publiek en privaat)
 • Je bent extern georiënteerd, met kennis van en gevoel voor besluitvormingsprocessen in een grote gemeente
 • Je bent een ervaren programmamanager, minimaal 5 jaar, en hebt kennis van programmamanagement tools
 • Je bent coachend voor collega’s die met hun teams een brancheverantwoordelijkheid dragen
 • Je boekt resultaten in een veranderende, turbulente en complexe omgeving.
 • Je houdt de opgave in het oog en kan opgavegericht werken
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en tegelijk hands-on


Doorsturen