Senior Projectleider Gebiedsontwikkeling

Doorsturen
 
 • Aanbod Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Parttime
 • Vacaturenummer VAC-10006321
 • Locatie Waddinxveen
 • Type overeenkomst Interim / ZZP, Detachering via YER
 • Branche Ruimtelijke ordening

Over deze vacature

UITVRAAG DEELPROJECT DE PASSAGE - SLEUTELKWARTIER

Functieomschrijving

Het deelproject Passage (bestaande uit 3 ontwikkellocaties in eigendom van de gemeente) leiden tot en met een succesvolle aanbesteding en verkoop van de ontwikkellocaties aan de marktpartijen eind 2021. Hierbinnen worden de ambities en beleid van de gemeente Waddinxveen meegenomen, draagt dit bij aan de totale kwaliteitsimpuls van het Sleutelkwartier.

Producten:

De volgende (sub) producten dienen te worden opgeleverd:

 1. Planning en procesvoorstel met go/ no go momenten tot verkoop ontwikkellocaties;
 2. Notitie van uitgangspunten = bestaande uit conclusie van de volgende sub-producten. Indien er wordt afgeweken van beleid dient de raad hierover te beslissen.
  1. Nulmeting, een inventarisatie van de stand van zaken, kansen en risico’s voor de ontwikkeling van het gebied. Hierbij wordt informatie verzameld en gebundeld over de supermarkt, kabels en leidingen, mogelijke landjepik situaties, mogelijke uitbreiding van plangebied, de parkeersituatie, de toekomst van het SK lab en de huidige planologische mogelijkheden t.o.v. de gewenste situatie.
  2. Participatietraject, na het volledig in kaart brengen van de stand van zaken, kansen en risico’s kunnen de gesprekken worden gevoerd met de winkelstrips, de kerk, uitvaartcentrum en omwonenden. In deze fase zullen ook de gesprekken met Woonpartners worden gevoerd om te kijken wat haar mogelijkheden en wensen zijn. De resultaten van het participatietraject worden toegevoegd aan de ‘nulmeting’ als wensen lijst van de participanten. De participatie zal worden vormgegeven binnen wat mogelijk is binnen de alsdan geldende corona regels.
  3. Ambtelijk overleg over de beleidsuitgangspunten voor de Passage, waarbinnen vragen als afwijken beeldkwaliteitsplan, verhoging woningaantal, woonprogramma, plangrens, en afwijking parkeernorm aan bod komen.
 3. Met de notitie van uitgangspunten worden de volgende producten opgesteld: Stedenbouwkundig plan, eventueel met een geactualiseerd Beeldkwaliteitsplan. Deze is onder andere nodig als kader voor de uitgifte van de grond (de projectmanager hoeft niet zelf het stedenbouwkundig plan op te stellen, maar laat dit doen/geeft de opdracht).
 4. Uitgifteplan; het uitgifteplan zal een richting geven aan hoe de gronden worden verkocht, en aan welke planning wordt gedacht voor het project.
 5. Bestemmingsplan (bestemmingsplan hoeft niet zelf door de projectmanager te worden opgesteld, maar degene laat dit doen/geeft de opdracht)
 6. Zodra deze zaken bestuurlijk zijn afgestemd kan worden overgegaan tot: Verkooptraject voor de verkoop van de gronden.

Functie

Werkzaamheden:

De gemeente zoekt een senior projectleider die onderdeel uitmaakt van het team ruimte van gemeente Waddinxveen. Hierbij het de bedoeling dat bij het opstellen van de (sub)producten gebruik wordt gemaakt van de interne kennis en expertise van de gemeente. 

 1. Werkzaamheden die binnen de opdracht vallen: Overall projectmanagement: zorgen voor aansturing, budgettering, verantwoording, planning, afstemming met projectmanager Sleutelkwartier, opzet, aansturing en afstemming interne projectgroep, adviseren en voorbereiden besluitvorming naar college en raad.
 2. De ontwikkeling dient zoveel mogelijk binnen de financiële kaders van de vastgestelde grondexploitatie te blijven;
 3. Aansluiting ambities Sleutelkwartier, zie brandletter;
 4. Uitwerking binnen het vastgestelde beleid van de gemeente;
 5. Actieve strategie hoe duurzaamheid te verwerken in de gronduitgifte.
 6. Begeleiden traject met huidige eigenaar voormalige supermarkt, en zorgen voor passend vervolg.
 7. Traject met woningen aan de Stationsstraat. Met name over juiste begrenzing achtertuinen en invulling tussenliggende kavel grond (één 2/1kapper?)
 8. Participatietraject met omwonenden, kerk, uitvaartcentrum, wijkcentrum
 9. Organiseren besluitvorming inzake parkeren, beeldkwaliteit, wonen indien nodig.
 10. Optimale inpassing Monument
 11. Traject met winkelstrip, zowel met huurders/exploitanten als met bewoners van appartementen daarboven en erachter.
 12. Overleg met Woonpartners over programma en voorwaarden sociale woningbouw, contractvorming en begeleiden woningbouwontwikkelingen tot aan aanvraag omgevingsvergunning.
 13. Uitvraag locaties voor woningbouw (3), grondverkoop, contractvorming tot aan aanvraag omgevingsvergunning;
 14. Laten opstellen stedenbouwkundig kader/ plan;
 15. Sloopvoorbereiding uitzetten SK Lab, indien al nodig
 16. Afstemming inrichtingsplan en stedenbouwkundig plan.
 17. Werkzaamheden die buiten de opdracht vallen: Ondersteuning: afspraken maken, verslaglegging gesprekken en overleggen, organiseren inspraakavonden etc.: deze worden door gemeente uitgevoerd
 18. Uitvraag en opstellen bestemmingsplan: deze wordt door gemeente uitgevoerd met input van projectleider.

Inzet: Projectmanagement Passage, inclusief voorbereiden, begeleiden en uitvoeren verkooptraject 3 locaties: 2 dagen in de week maximaal (16 uur)

Bedrijf

YER Public biedt jou de kans om je kennis en ervaring te laten zien bij publieke organisaties door heel Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers.

Aanbod

 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden.

Profiel

Overige uitgangspunten

 • Er wordt gewerkt met een intern projectteam, bestaande uit disciplines wonen, juridische zaken, planologie, planeconomie, grondzaken, beheer, civiele techniek, etc.
 • De projectleider krijgt een Waddinxveen-account en e-mailadres;
 • In verband met de huidige coronamaatregelen (oktober 2020) wordt geadviseerd zoveel mogelijk vanuit huis te organiseren. Indien een fysiek gesprek noodzakelijk wordt geacht, dient dit voorgelegd te worden aan team bvz.
Doorsturen