Uitvoerder

Doorsturen
 
 • Aanbod Uitstekende arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Construction & Civil Engineering
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10000973
 • Locatie Delflandplein, Amsterdam
 • Type overeenkomst Detachering via YER
 • Branche Construction

Over deze vacature

Wij zoeken een zelfstandige uitvoerder voor de realisatie van grote en/of complexe bouwprojecten binnen bestekeisen en volgens project-kwaliteitsplan, planning en werkbegroting.

Afdeling:  Bouwuitvoering

Provincie: Noord-Holland

Opleiding:  mbo/hbo

Functie

Werkzaamheden

 • Instrueren en motiveren van het uitvoeringsteam (uitvoerders, assistent-uitvoerders en Cao-personeel) zodat de uitvoeringsactiviteiten zo effectief en efficiënt mogelijk verlopen.
 • Regelen van en toezien op de dagelijkse uitvoeringswerkzaamheden conform werkinstructies, zodanig dat de oplevering tijdig, conform kwaliteits-, Arbo-, en milieueisen en binnen de werkbegroting kan plaatsvinden. Vroegtijdig constateren en daadkrachtig oplossen van problemen.
 • Leveren van een grote bijdrage aan de veiligheid, effectiviteit en efficiency van de projectvoorbereiding: organisatie, bepaling van werkmethoden en beoordelen/meedenken in bepalen van uitvoeringsdetails.
 • Erop toezien dat de uitvoeringsfase conform projectkwaliteitsplan, veiligheids- en gezondheidsplan uitgevoerd wordt.
 • Dagelijkse administratie van gegevens tijdens de projectuitvoering, zoals het dagboek en de projectgebonden urenregistratie. Controleren en accorderen van bonnen en afgesproken betalingstermijnen ten behoeve van voortgangs- en kostenbewaking. Kostenbewustzijn: signaleren van meer- en minderwerk en op de hoogte zijn van de financiële ontwikkeling van het project), WKA- gegevens en identificatie.
 • Effectief onderhouden van contacten met directievoerder, leveranciers, onderaannemers, inleenkrachten en leiding geven aan de uitvoeringsvergadering.
 • Evaluatiebijeenkomsten bijwonen na afronding van het project en ervaringsgegevens inbrengen voor optimalisatie van toekomstige projectuitvoering.
 • Zorgen dat de activiteiten voldoen aan de veiligheidseisen en het milieu zoveel mogelijk wordt ontzien. Behalen van de gewenste kwaliteitsstandaard o.a. door toolboxmeetings en werkplekinspecties. Activiteiten worden conform het projectkwaliteitsplan, veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase uitgevoerd. 
 • Door zelfstudie (al dan niet ondersteund door het bedrijf) op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de bouw.

Competenties

 • Doelen stellen en delegeren
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht werken
 • Communicatie
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid.

Plaats in de organisatie

Rapporteert aan de bedrijfsleider.

Bedrijf

M.J. de Nijs en Zonen B.V. bouwt, ontwikkelt, renoveert, restaureert en onderhoudt. Vooral in de regio’s Alkmaar, Haarlem en Amsterdam.

De Nijs is specialist in binnenstedelijk bouwen aan grote en kleine, vaak ingewikkelde projecten. Soms met zeer beperkte bewegingsruimte op en rond de bouwput.

Dergelijke logistieke puzzels zien ze als een uitdaging die bijdraagt aan hun kennis en ervaring.

Want het gaat om meer dan stenen stapelen: vakmanschap, betrokkenheid en kwaliteit. De Nijs zet zich in voor de opleiding van jonge bouwprofessionals op diverse niveaus. Die betrokkenheid en professionaliteit is gecombineerd met korte beleidslijnen en een nuchtere kijk op bouwen. Van woningen en bedrijfspanden tot de meest complexe en in het oog springende openbare gebouwen; De Nijs is uw solide en betrouwbare partner in bouw en ontwikkeling.

Aanbod

 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Profiel

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Klantgericht denken en doen
 • Sterk organisatorisch en communicatief vermogen
 • Minimaal 5-10 jaar relevante ervaring
 • Kennis van:
  • Bouwproces, bouwvoorschriften, bouwfysica en bouwstoffen
  • Bouwplaats-, veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften
  • Geautomatiseerde systemen, 3D-BIM en Lean bouwtechnieken
 • Affiniteit met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Doorsturen