Projectleider

Doorsturen
 
 • Aanbod Uitstekende arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Construction & Civil Engineering
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10006205
 • Locatie Voorschoten
 • Type overeenkomst Detachering via YER
 • Branche Construction

Over deze vacature

De projectleider coördineert projecten vanaf prijs en contractvorming t/m de nazorg van het project, rekening houdend met de kwaliteit, bouwtijd en bouwkosten. De projectleider geeft leiding aan de uitvoerders en uitvoerende medewerkers.

Functie

Werkzaamheden - vaktechnisch

 • Het begeleiden van projecten over de voorbereiding, uitvoering en personeelsinzet door middel van een efficiënte organisatie;
 • Controleert en corrigeert offertes, opdrachten en meer- en minderwerk in overleg met de calculator/werkvoorbereider;
 • Is voorzitter bij bouwvergaderingen, werkbesprekingen en bouwteamvergaderingen;
 • Verricht administratieve werkzaamheden waaronder bouwverslagen;
 • Zorgt voor tijdige ontvangst van gegevens van de bouwplaats t.b.v. informatievoorziening aan de administratie, zoals manuren, materiaalverbruik, materieelinzet, werk verricht door onderaannemers;
 • Begeleidt de klachtenafhandeling tot en met de onderhoudsperiode;
 • Onderhouden van externe contacten met de architect, opdrachtgever, onderaannemers en leveranciers.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de bouwwereld; bouwbesluit, eisen en voorschriften, leveranciersmarkt;
 • Het inventariseren van opdrachtgever specifieke interne regels en procedures (over veiligheid, gezondheid en milieu);
 • Verzorgt de financiële rapportage 
 • Zorgt voor een goede verstandhouding met opdrachtgever en levert bijdrage aan de projectverwerving door inzet van een kwantitatief en kwalitatief juiste personeelsbezetting;
 • Draagt zorg voor de goede menselijke verhoudingen binnen elk project;
 • Het uitvoeren en opvolgen van werkplekinspecties (minimaal tweemaal per jaar);
 • Vaststellen van noodzaak tot het uitvoeren van een aanvullende Taakrisicoanalyse;
 • Verzorgen van het V&G projectplan voor de uitvoeringsfase;
 • Bespreken van het V&G projectplan met de opdrachtgever;
 • Zorgt voor rapportage van ongevallen, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten, ongeval onderzoek;
 • Evalueert bij beëindiging van het project;
 • Verzorgen van introductie instructie aan nieuwe (tijdelijke) medewerkers;
 • Draagt zorg voor de verstrekking, gebruik en vervanging van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Rapporteert inzake een project aan de directie en overlegt met deze indien er wijzigingen of problemen zijn;
 • Beoordelen van uitvoerders op VGM-prestaties;
 • Bij afwezigheid wordt de projectleider vervangen door de directie.

Leiding geven

 • Aansturen van de calculator/werkvoorbereider, uitvoerder en uitvoerende medewerkers;
 • Verdeelt het werk en organiseert de werkzaamheden;
 • Controleert de uitgevoerde werkzaamheden;
 • Heeft een adviserende stem inzake werkzaamheden calculator/werkvoorbereider, uitvoerder en uitvoerende medewerkers;
 • Heeft een adviserende stem inzake het aannemen en ontslaan van personeel.

Bedrijf

Niersman is als allround bouwonderneming actief in de Randstad en aangrenzende regio’s. De organisatie voert veel projecten uit in het middensegment van zowel de woning- als utiliteitsbouw. De nadruk ligt hierbij op nieuwbouw, maar ook renovatieprojecten worden gerealiseerd. In de afgelopen 150 jaar heeft Niersman een goede reputatie opgebouwd op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Begrippen als doorzettingskracht, no-nonsense-mentaliteit en het nakomen van afspraken kenmerken de organisatie.

Aanbod

 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Profiel

 • Minimaal mts bouwkunde of gelijkwaardig niveau;
 • Heeft brede bouwkundige kennis en ervaring in voorbereiding en uitvoering;
 • Heeft kennis van planning en organisatietechnieken;
 • Is representatief en inventief;
 • Heeft doorzettingsvermogen;
 • Heeft commercieel inzicht;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Cijfermatig inzicht/kostenbesef;
 • Goede contactuele eigenschappen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • Is in staat om te onderhandelen en te overleggen;
 • Is in staat vergaderingen te leiden;
 • Heeft leidinggevende kwaliteiten;
 • Voldoende kennis van de principes van FSC Chain of Custody;
 • Voldoende kennis van FSC-product claims.
Doorsturen