Proactieve wijkprofessional

Doorsturen
 
 • Aanbod Uitdagende opdracht
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Parttime
 • Vacaturenummer VAC-10005324
 • Locatie Nieuwegein
 • Type overeenkomst Interim / ZZP, Detachering via YER
 • Branche Sociaal domein

Over deze vacature

Voor een van onze opdrachtgevers in de regio Utrecht is YER per 1 november op zoek naar een proactieve wijkprofessional voor 32 uur in de week voor de duur van 3 tot 6 maanden. Je richt je op inwoners die zelf geen hulpvraag stellen, maar waarover wel (veel) zorgen zijn. Het vertrekpunt daarbij is contact leggen en vertrouwen opbouwen met moeilijk bereikbare inwoners in zorgwekkende situaties. Om vervolgens, als het lukt om contact te leggen, toe te leiden naar passende hulpverlening en over te dragen aan een reguliere casushouder binnen de gemeente of hulpverlening. Ben jij beschikbaar? Reageer dan snel!

Functie

 • Je gaat actief op de voordeur van inwoners af op basis van een melding van anderen (professionals dan wel inwoners). Veelal is sprake van zorgmijders of zorgmissers in combinatie met achterliggende, veelal meervoudige, problematiek en waar urgentie is om te interveniëren. Het gaat bijvoorbeeld om het voorkomen van dreigende huisontruimingen door woningcorporaties of mensen die zich opsluiten in huis of bijzonder gedrag vertonen en daarmee overlast veroorzaken.
 • Je pakt deze zaken daarom ook snel op en weet hierin te prioriteren.
 • Je kunt een melding beoordelen om de juiste vervolgstap te bepalen, waaronder of dit een melding is in het kader van de Wvggz.
 • Je hebt affiniteit met deze doelgroep en weet contact te leggen met de inwoner. Je brengt de situatie van de inwoner, waaronder diens sociale netwerk, in kaart. Als je contact hebt weten te leggen inventariseer je de problematiek, kijk je wat er nodig is en waar de inwoner voor open staat, zodat passende zorg kan worden ingezet. Indien nodig wordt inzet van ervaringsdeskundigen en/of bemoeizorg van Altrecht aangedragen. Wanneer het om een melding gaat voor de Wvggz, doe je een verkennend onderzoek om te bepalen of wellicht gedwongen GGZ-zorg nodig is.
 • Je beoordeelt of inzet van anderen, bijvoorbeeld netwerk of hulpverlening, gewenst is. Je zet vervolgens acties voortvarend in gang om de situatie van de inwoner te verbeteren. Die kunnen liggen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeding, scholing, werk, financiën, wonen, veiligheid en leefbaarheid.
 • Je betrekt zo nodig de buurt en/of familie, om te zien of die om de inwoner heen kan staan en van vaste waarde kan zijn in de toekomst. Waar nodig maak je afspraken met instanties en waar nodig neem je de inwoner aan de hand mee naar die afspraken.
 • Je hebt zicht op de bij de inwoner betrokken instanties en je regisseert zo nodig een beperking van het aantal betrokkenen.
 • Je bent er voor de inwoner, zo nodig buiten kantoortijden. Je bent zelf geen hulpverlener, maar wel de spin in het web en het eerste aanspreekpunt voor de inwoner.
 • Je vervult een schakelfunctie in het betrekken van de omgeving, instanties en sociaal netwerk om de hulp te optimaliseren waarbij je de inwoner ondersteunt in het voeren van de regie over diens leven.
 • Je zoekt en bemiddelt, verwijst actief, regelt overbruggingszorg en leidt indien nodig toe naar reguliere zorg. Je laat pas los als de inwoner weer in zijn kracht staat of “geland” is bij de passende instantie. Je laat ook los als er geen resultaat te behalen is en verplichte zorg niet aan de orde is.

Je haalt resultaat:

 • je weet de zorgelijke situatie van de inwoner om te buigen, waardoor:
 • de inwoner de hulp en ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft,
 • De omgeving minder overlast ervaart
 • Alleen die instanties zijn betrokken die voor de inwoner relevant zijn op dat moment;
 • De instanties doen wat ze moeten doen (of juist even pas op de plaats maken)
 • De samenleving kosten bespaart, doordat bv. met jouw inzet huisontruimingen, overlast en/of crisiszorg worden voorkomen, waarmee bijvoorbeeld de woningcorporatie en politie worden ontlast.

Bedrijf

Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers. YER Public is sinds 2013 actief in het sociaal domein. Door onze gestructureerde en persoonlijke aanpak zijn we uitgegroeid tot partner van meer dan 150 gemeentes in heel Nederland. Door een ruim aanbod aan opdrachten en onze landelijke dekking hebben we altijd een uitdaging die aansluit op jouw ambities.

Aanbod

Een dienstverband bij YER biedt zekerheid gecombineerd met afwisseling en uitdaging. Je kunt bij diverse gemeenten voor een kortere of langere tijd aan de slag, ervaring op doen en jouw netwerk vergroten.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld en biedt leuke extra’s:

 • Contract voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • Concurrerend salaris o.b.v. de CAR-UWO schalen en jouw kennis en ervaring
 • 25 vakantiedagen en 8,33% vakantietoeslag om van te genieten en mee te ontspannen
 • Pensioenregelingen voor een leuke en onbezorgde oude dag
 • Collectieve zorgverzekering met een leuke premiekorting
 • Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer of één van onze leaseauto’s ter vervoer
 • Persoonlijke begeleiding en evaluatiemomenten
 • Kans op deelname aan persoonlijke coachingstrajecten
 • Meerdere trainingen en opleidingen per jaar via het YER Kenniscentrum
 • Actualiteitencolleges met de nieuwste jurisprudentie en ontwikkelingen

Profiel

 • Een relevante hbo-opleiding,
 • Kennis van complexe en meervoudige problematiek, waaronder psychiatrische problemen, verslaving, (licht) verstandelijke beperking, schulden en sociale uitsluiting, woningvervuiling en hoarding;
 • Relevante werkervaring op het gebied van zorgmijders en zorgmissers. Je hebt daarbij kennis en vaardigheden op het gebied van individuele begeleiding en bemoeizorg.
 • Een sterk outreachende houding. Je hebt geen schroom om met mensen, ongeacht hun achtergrond, persoonlijkheid en persoonlijke omstandigheden in gesprek te gaan. Je kunt omgaan met dreigend en destructief gedrag. Je staat stevig in je schoenen. Je beheerst daartoe over diverse gesprekstechnieken en over uitermate goede communicatieve vaardigheden.
 • Aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, AVG, Meldcode huiselijk geweld, etc.).
 • Aantoonbare kennis van een breed veld aan leefgebieden (wonen, werk, zorg en ondersteuning, welzijn, opvoeding, veiligheid en leefbaarheid).
 • Ervaring met diverse culturen en religies.
 • Professioneel empathisch, klantgericht en blijft in crisissituaties overeind.
 • Je boekt, mede door je besluitvaardigheid en analytisch vermogen, resultaten en gaat met lef om met weerstand.
Doorsturen