Juridisch adviseur Milieu en Bouwen

Doorsturen
 
 • Aanbod Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Parttime
 • Vacaturenummer VAC-10004287
 • Locatie Limburg
 • Type overeenkomst Detachering via YER
 • Branche Public & Civil

Over deze vacature

Voor een gemeente in Limburg zijn we op zoek naar een Juridisch adviseur Milieu en Bouwen.

Functie

De Juridisch adviseur Milieu en Bouwen is direct ondergeschikt aan het hoofd van de afdeling Milieu en Bouwen; ontvangt van deze zijn opdrachten en legt dienaangaande verantwoording af. Functie met productverantwoordelijkheid voor de afgifte van milieuvergunnin­gen en de juridische aspecten van het bouwen. De (deel)producten worden gerealiseerd door 2 medewerkers.

PRODUCTEN/RESULTAATGEBIEDEN

Het productcluster van de functionaris levert de volgende producten/deelproducten:

 1. Advisering inzake verordeningen betreffende het milieu en bouwen.
 2. Regionale samenwerking (handhaving).
 3. Vergunningen Wet Milieubeheer en Lozingsverordening.
 4. Juridisch getoetste aanschrijvingen bouw en milieurecht.
 5. Uitgevoerde procedures krachtens bouw- en milieurecht.

Resultaatgebieden:

 1. Door het opstellen van concept raadsvoorstellen zorg dragen voor een adequate advisering omtrent bouw -en milieuverordeningen waarbij niet alleen de juridische en vakinhoudelijke componenten geïntegreerd zijn maar ook de handhaafbaarheid in de praktijk gewaarborgd wordt.
 2. Door een actieve participatie in de regionale handhavingsstructuur mede zorg dragen voor een uniform handhavingsbeleid binnen het grondgebied van O.Z.L. Hierbij dienen de specifiek lokale aspecten prominent meegenomen te worden.
 3. Het op basis van feitelijke constateringen van de inspecteurs opstellen van aanschrijvingen in een juridisch correcte vorm waarbij rekening gehouden wordt met lokaal en regionaal handhavingsbeleid.
 4. Het coördineren van de procedures krachtens bouw -en milieurecht waarbij rekening gehouden wordt met de bepalingen uit o.a. de algemene wet bestuurs­recht en andere relevante wetgeving zodanig dat de procedures standhouden bij toetsing door de administratieve rechter.

TAKEN

 1. Het samenstellen van aanschrijvingen bij overtredingen van het milieurecht, bouwrecht en planologisch recht.
 2. Het voeren van de voorgeschreven procedures krachtens de Algemene Wet Bestuursrecht (incl. "zienswijze-zittingen") teneinde administratiefrechtelijke beschikkingen te kunnen nemen.
 3. Het vertegenwoordigen van de afdeling in het regionaal handhavingsoverleg.
 4. Het verstrekken van juridische adviezen voor milieurecht, bouwrecht (zwaartepunt) en planologisch recht.
 5. Leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid m.b.t. het bouw en woningtoezicht alsmede milieu.
 6. Het (primair) voeren van verweer bij administratief rechtelijke procedures.
 7. Functionaris wordt in beginsel ingezet voor alle taken binnen het cluster.
 8. Behandelt op bouwplanniveau bezwaar- en beroepschriften tegen planologische vrijstellingsbesluiten.

VERANTWOORDELIJKHEDEN/BEVOEGDHEDEN

Productverantwoordelijke voor de in de resultaatgebieden opgenomen producten. Voeren van verweer bij procedures krachtens het bouw en milieurecht.

Op dit moment is er behoefte aan extra ondersteuning voor bestemmingsplantoets/afhandelen van principeverzoeken b.v. mag ik een tuinhuisje plaatsen? Is er voor een zwembad in de tuin een vergunning nodig?, etc. Over zullen dingen komen zoveel vragen binnen dat deze niet door onze medewerkers met de wenselijke snelheid (zeg 2 max. 3 weken) kunnen worden afgehandeld.

Vandaar dat we zo spoedig mogelijk willen overgaan tot tijdelijke inhuur die de collega's ondersteund. We denken aan 24 uur per week. Vooralsnog zal de inhuur voor 2 maanden zijn. Vervolgens maken we de balans op. Afhankelijk van kennis en ervaring van de medewerker kunnen we eenvoudige vragen snel afhandelen.

Bedrijf

YER Public biedt jou de kans om je kennis en ervaring te laten zien bij publieke organisaties door heel Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers. 

Aanbod

 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Pensioen
 • Leaseauto
 • Contract voor onbepaalde tijd

Profiel

 • Hbdo-opleiding aangevuld met vakinhoudelijke com­ponenten op milieu -en bouwrecht.
 • Kennis op het gebied van bouwen en milieu.
 • Zeer goede communicatieve vaardigheden.
 • Oplossings- en resultaatgericht, in staat tot het onderhouden van constructieve werkrelaties, zowel in als extern. Klantgericht.
 • Functieniveau: schaal 10
Doorsturen