Project Manager - Supply Chain Management, Asset Management, Global Procurement Policy

Doorsturen
 
 • Aanbod Verantwoordelijke functie met uitstekende voorwaarden!
 • Vakgebied Engineering
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10004226
 • Locatie Den Haag
 • Type overeenkomst Detachering via YER
 • Branche Engineering

Over deze vacature

IPMA of PMI gecertificeerd? Ervaring als manager binnen grote klantprojecten? Gewend aan de eisen van US GAAP, SOA en kennis van het verbintenissenrecht?

Voor onze opdrachtgever zijn we op zoek naar een Project Manager die op toe is aan stabiliteit. Een langetermijnoplossing met veel mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en uitzicht op een vast contract!

 • Beheert alle planningselementen en de behaalde milestones die relevant zijn volgens de project categorisering.
 • Definieert procedures en behoeften aangaande kwaliteitsmanagement (audits, keurmerken, tests, afnamekeuringen) volgens het Q-gate-systeem.
 • Controleert continu de voortgang van het project en zorgt daarbij voor naleving van US GAAP, vroegtijdige identificatie van discrepanties en het initiëren van doelgerichte maatregelen/actie.
 • Belegt regelmatig voortgangsvergaderingen voor het project en zorgt voor de afname van de milestones; stelt de vereiste documenten op (bijv. gelijktijdige kostencalculatie).
 • Beheert de acceptatie van delivery-units en diensten en voert kwaliteitscontroles uit.
 • Regelt afnamekeuringen door de klant en de uiteindelijke oplevering van het project aan de contractpartner(s).
 • Zorgt voor doelgerichte en volledige communicatie binnen de (deel)projectteams en/of consortium en met stakeholders.
 • Komt doelstellingen overeen met (deel)projectleiders en delegeert omschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Coacht en controleert het team/individuele deelprojecteiders/partners.
 • Houdt aan het eind van het project feedbacksessies.
 • Zorgt voor input in het kader van personeelsgesprekken.

Functie

De Project Manager:

 • Leidt het project binnen de vastgestelde tijd, het vastgestelde budget en het vastgestelde kwaliteitskader tot tevredenheid van de klant en zorgt voor zakelijk succes en naleving van US GAAP.
 • Optimaliseert de winstgevendheid van het project. Is verantwoordelijk voor de winst en het verlies van het project en komt dit overeen in een projectleider-overeenkomst.
 • Voert regelmatig kostencontroles uit;
 • Initieert de facturering overeenkomstig het projectverloop.
 • Ontwikkelt en implementeert aansturingsmaatregelen. Houdt rekening met strategische inzichten en target costing.
 • Het toezicht houden op de naleving van de bepalingen van de arbeidsomstandighedenwetten, milieueisen, de brandveiligheidsvoorschriften van zowel de opdrachtgever als de klant.
 • Het volgen van de richtlijnen, procedures en werkinstructies zoals opgenomen in de intentieverklaring en beleidsplan Arbo en Milieu.
 • De verplichting tot rapporteren of verhelpen, respectievelijk beperken van onveilige situaties of schadelijke invloeden op het werkmilieu.
 • Is de zelfstandige vertegenwoordiger van het bedrijf en/of consortium bij de klant
 • Is gesprekspartner van en adviseert het operationeel management van de klant.
 • Verzamelt actief informatie over de klant en over diens behoeften/doelstellingen.
 • Betrekt het operationeel management van de klant bij besluitvormingsprocessen en zorgt voor regelmatige informatie over de voortgang van het project.
 • Identificeert en creëert zakelijke kansen in de hele operationele omgeving van de klant.
 • Gedeeltelijk verantwoordelijk voor het ontwerp en het implementeren van strategieën om markt- en klantenbinding te vergroten.
 • Levert namens Realisatie inhoudelijke input voor een offerte.
 • Kan als bidmanager de zakelijke eindverantwoording van een B-offertetraject hebben.
 • Is actief betrokken bij de offertefase door de behoeften van de klant te analyseren en te onderzoeken of ze technisch haalbaar zijn en deze vertaald kunnen worden in een offerte.
 • Beoordeelt de offertecalculatie met betrekking tot het financieel rendement.
 • Betrekt de relevante partners bij de offertefase.
 • Zorgt ervoor dat alle planningselementen (bijv. systeemstructuur, Work Breakdown Structure, etc.) in de offertefase worden opgenomen.
 • Zorgt ervoor dat de resultaten van de risicobeoordeling worden meegewogen in contracten en de kostencalculatie.
 • Verantwoordelijk voor het voeren van offerte onderhandelingen.
 • Verantwoordelijk voor een juiste positionering van het Siemens aanbod bij de klant.
 • Overziet mogelijke risico's voor het project en/of consortium in de positionering bij de klant.
 • Identificeert en beoordeelt gedurende de looptijd van het project alle risicofactoren met gebruikmaking van de beschikbare divisie-checklists (risicoanalyse).
 • Ontwerpt adequate strategieën voor risicobeperking (eliminatie, reductie);
 • Identificeert en minimaliseert Non-Conformance Costs (NCC's).
 • Zorgt voor risicocontrole tijdens alle projectfasen. Identificeert, beoordeelt en implementeert gedurende de looptijd van het project alle kansen om resultaten te verbeteren.
 • Onderhandelt met stakeholders over change-requests en verwerkt deze in contracten.
 • Beoordeelt risico's voor de gevolgen voor de divisie, omschrijft benodigde maatregelen/actie en zorgt voor vroegtijdige escalatie.
 • Analyseert informatie, kennis en ervaring en houdt toegankelijke projectgegevens bij.
 • Belegt een afsluitende projectvergadering en een Lessons Learned-workshop.
 • Betrekt het projectteam bij het identificeren van claims; beoordeelt contracten met betrekking tot claim relevante aspecten, zorgt voor beoordeling door een jurist;
 • Brengt de strategie om claims in te dienen/te beperken uiterst zorgvuldig in de praktijk.
 • Stelt de klant, het management en het projectteam vroegtijdig op de hoogte van afwijkingen van de scope van het project.
 • Identificeert externe claims vroegtijdig en beperkt deze.
 • Voert (samen met Inkoop en Verkoop) onderhandelingen over het indienen/afwijzen c.q. beperken van claims.
 • Gedeeltelijk verantwoordelijk voor het opstellen van juridisch verdedigbare claims.
 • Betrekt tijdig gekwalificeerde onderaannemers/partners.
 • Selecteert onderaannemers/partners volgens de vastgestelde criteria. Controleert de prestaties van de onderaannemers/partners uiterst zorgvuldig, zorgt voor tijdige escalatie (in het geval van kwalitatieve tekortkomingen en samenwerkingsproblemen) en neemt tijdig adequate maatregelen, indien er sprake is van discrepanties.
 • Selecteert onderaannemers/partners op basis van strategische inzichten. Identificeert verdere kansen voor samenwerking met de partner(s).
 • Betrekt Inkoop vroegtijdig en handelt overeenkomstig de relevante inkoopregels.
 • Onderhandelt de eisen en specificaties met onderaannemers/partners en sluit back-to-back-overeenkomsten af in overeenstemming met het klantcontract.
 • Controle op juiste naleving van genoemde regels en procedures vindt op regelmatige plaats d.m.v. audits, assessments bij relevante mijlpalen en qualility gates.

Bedrijf

In Nederland levert dit bedrijf zowel producten, systemen, installaties als diensten. Het gevarieerde leveringsprogramma bestrijkt vrijwel alle terreinen van de elektrotechniek en de elektronica. De Nederlandse afnemers uit de zakelijke markt vinden bij dit bedrijf totaaloplossingen op het gebied van Power and gas, Wind Power and Renewables, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives en Healthcare. Met deze 9 divisies geeft de company antwoord op de maatschappelijke vragen die de Megatrends (o.a. urbanisatie en demografische veranderingen) met zich meebrengen.

Aanbod

 • Competitief salaris, € 80.000 op basis van kennis en ervaring
 • 8 % vakantiegeld
 • 25 vakantie dagen
 • 13 ADV dagen
 • Uitstekende pensioensregeling

Profiel

 • Hbo-niveau
 • Ervaring in het managen van grote klantenprojecten
 • Leidinggevende ervaring aan projectteams
 • Ervaring met interne en internationale voorschriften (ZRG, AWV, INCOTERMS), basisprincipes van Supply Chain Management, Asset Management, Global Procurement Policy: regels, structuren en processen
 • Heeft kennis van verbintenissenrecht; Consortiumovereenkomsten, exploitatiemodellen, leasing; internationaal verbintenissenrecht.
 • Eisen conform US GAAP, SOA, etc.
Doorsturen