Senior jurist Wabo

Doorsturen
 
 • Aanbod Opdracht voor ervaren jurist Wabo
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10004101
 • Locatie Zoetermeer
 • Type overeenkomst Detachering via YER

Over deze vacature

Opdracht voor ervaren jurist Omgevingsrecht.

Functie

Je bent als jurist inzetbaar op zowel het domein vergunningverlening als het domein handhaving op het rechtsgebied omgevingsrecht (Wabo, Wro, Chw etc.) alsmede op het rechtsgebied bijzondere wetgeving (APV, Dhw etc.). Daarnaast ben je al goed thuis in de Omgevingswet en ben je in staat de projectleiding ter hand te nemen van één van de projecten die binnen het Programma Omgevingswet binnen de gemeente Zoetermeer lopen.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 • De juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers op het rechtsgebied omgevingsrecht (Wabo, Wro, Chw etc.) en bijzondere wetten (zoals APV, Dhw etc.), waarbij het zwaartepunt op het Omgevingsrecht ligt.
 • De projectleiding van het project Omgevingsvergunning (onderdeel van het Programma Omgevingswet).
 • Het informeren van zowel management als bestuur over (politiek sensitieve) dossiers.
 • Het opstellen van bestuurlijke stukken waaronder informerende notities en bestuursvoorstellen over (zeer) complexe juridische en bestuurlijk gevoelige aangelegenheden.
 • Het opstellen van ontwerpbeschikkingen bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo.
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken het toetsen van wet- en regelgeving.
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken het doorlopen van het handhavingstraject (vanaf de eerste signalering van een mogelijke overtreding tot het definitieve handhavingsbesluit).
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar.
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken vertegenwoordiging in rechte bij de externe commissie voor bezwaar- en beroepschriften (op woensdagavond), de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bedrijf

De gemeente is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat ze met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en hun netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In deze organisatie werken ze intensief samen met collega's over de grenzen van afdelingen heen en met hun externe partners in de samenleving. Een breed managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn ze in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om hun heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving voor wet- en regelgeving van bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.

Aanbod

 • Detachering via YER

Profiel

 • Een afgeronde wo-opleiding rechten
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior jurist op het rechtsgebied Omgevingsrecht (Wabo, de Wro, de Awb en de APV) in de afgelopen 7 jaar
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider/coördinator op het gebied van het Omgevingsrecht in de afgelopen 8 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met Squit XO
Doorsturen