Controller Portefeuillestrategie en Assetmanagement

Doorsturen
 
 • Aanbod Goede condities
 • Vakgebied Finance
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10003592
 • Locatie Wormerveer
 • Type overeenkomst In dienst van opdrachtgever
 • Branche Real Estate

Over deze vacature

Word je enthousiast van het leveren van een bijdrage aan de portefeuillestrategie en geef je graag mede sturing aan het investeringsbeleid? Ben je een stevige gesprekspartner en kun je goed verschillende belangen tegen elkaar afwegen? Dan is de positie van Controller Portefeuillestrategie en Assetmanagement bij Parteon in Wormerveer een interessante vervolgstap voor jou!

Functie

Als Controller Portefeuillestrategie en Assetmanagement werk je nauw samen met de financiële administratie en de andere controllers binnen het team. Je bent primair verantwoordelijk voor het doorlopende proces van vastgoedwaardering en sturing. Je levert een stevige bijdrage aan de portefeuillestrategie, het vaststellen van de (financiële) kaders en het bewaken hiervan. Parteon is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie die dient te worden vertaald in een nieuwe portefeuillestrategie. Je bent nauw betrokken bij de besluitvorming rondom vastgoedinvesteringen. Denk hierbij aan thema's als verduurzaming, de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen en het beheer en onderhoud van bestaand bezit. Vanuit jouw rol is er veel ruimte om mee te denken en te adviseren. Jouw interne stakeholders zijn onder meer de afdelingen Bestuur & Beleid, Assetmanagement, Vastgoed en Onderhoud en je maakt deel uit van de Investeringscommissie en het Fund overleg. Het team Financiën is verantwoordelijk voor de organisatiebrede planning-en-controlcyclus, de jaarrekening, treasury, fiscaliteiten, business control, interne controle en project control. De afdeling bestaat uit vier Controllers, drie Assistent-Controllers, een Teamleider Financiële Administratie, twee Senior Medewerkers Bedrijfsadministratie en zeven Medewerkers Financiële Administratie. Je rapporteert aan de Manager Financiën.

Jouw functietaken zijn verder als volgt:

 • Opstellen van de kaders voor de meerjarenbegroting en de bewaking hiervan;
 • Opstellen van een integrale meerjarenbegroting en coördineren van dit proces;
 • Vaststellen van de financiële kaders en uitgangspunten voor de markt- en beleidswaardeberekeningen, deze bewaken en hierop sturen;
 • Vaststellen en ontwikkelen van de financiële en rendementskaders voor het strategische portefeuillebeleid en deze door middel van scenarioanalyse toetsen;
 • Input leveren voor de belangrijkste posten in de jaarrekening en de onderbouwing hiervan d.m.v. zogenaamde position papers;
 • Toezien op de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de jaarrekening en onderhouden van het contact met de externe accountant;
 • Opstellen van financiële risico-inventarisaties, bewaken van de opzet, het beheer en juist gebruik van het Internal Control Framework en rapporteren van potentiële risico's aan het bestuur en management;
 • Toezien op een efficiënte en effectieve uitvoering van de AO/IC, bedrijfsprocessen en procedures, wet- en regelgeving;
 • Functioneel aansturen van de drie Assistent-Controllers en deze coachen en begeleiden.

Bedrijf

Ambitie, durf, innovatief vermogen en maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken Parteon. Dankzij de inzet en kwaliteit van de medewerkers kan ze haar ambities waarmaken. De cultuur van de organisatie is gericht op samenwerking, verantwoordelijkheid, initiatief en respect. Verhuren, beheren en onderhouden van woningen is de primaire taak. Dit doet Parteon voor mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. De corporatie biedt daarbij verschillende soorten woningen aan in verschillende prijsklassen en wijken. Parteon stelt haar medewerkers in staat hun talenten optimaal te benutten en te ontwikkelen.

Aanbod

 • Een bruto maandsalaris tot €5474 (schaal K cao Wonen)
 • 36-urige werkweek
 • 75% eindejaarsuitkering bruto maandsalaris
 • 8% vakantiegeld
 • Cafetaria systeem
 • Loopbaanbudget conform cao en opleidingsmogelijkheden vanuit Parteon
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure

Profiel

Je bent je bewust van het spanningsveld tussen jouw adviesfunctie en de controlefunctie. Waar nodig ben je dan ook in staat om pijnpunten op een tactische wijze te adresseren. Daar waar je onduidelijkheid ervaart vraag je door. Als professional ben je kritisch en neem je niets voor waar aan. Je bent scherp. Ook als je weerstand ervaart of het gevoel hebt gestuurd te worden door de interne organisatie, weet je jouw rug recht te houden. Je bent je continu bewust van de verantwoordelijkheid die je hebt om potentiële risico’s te adresseren en de afgesproken doelen te behalen binnen het daarvoor afgesproken tijdspad en het spanningsveld tussen beiden. Indien nodig schroom je niet om moeilijke veranderingen voor te stellen. Je weet echter door de wijze waarop je het proces regisseert, jouw manier van communiceren, ook schriftelijk, en het erkennen van de belangen van interne klanten het vertrouwen te winnen en/of te behouden. Je toont je hard op de inhoud en zacht op de persoon en de relatie.

Verder herken jij je in de volgende functie-eisen:

 • Afgeronde financiële wo-opleiding
 • Tenminste 5 jaar werkervaring, waaronder in de Accountancy
 • In staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden
 • Goed inzicht in de financiële belangen, ontwikkelingen, vraagstukken en potentiële pijnpunten van de organisatie en in staat om de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen
 • Veranderingsgericht en in staat om collega's hierin mee te krijgen
 • Bekend met de Lean en Scrum-methodieken en in staat om deze in de praktijk toe te passen
 • Organisatie sensitief en gevoel voor interne verhoudingen
 • Inzicht in externe ontwikkelingen en in staat om deze te vertalen naar financieel beleid
 • In staat om de behoefte achter de vraag te achterhalen en op scherpe en heldere wijze hierover te adviseren
 • Overtuigende gesprekspartner die gemakkelijke communiceert met stakeholders op verschillende niveaus binnen de organisatie.
Doorsturen