Civiele Regievoerder

Doorsturen
 
 • Aanbod Goede arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Engineering
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10003884
 • Locatie Apeldoorn
 • Type overeenkomst Detachering via YER
 • Branche Energy, Gas, Water

Over deze vacature

Voor Alliander zijn wij op dit moment zoekende naar een Civiele Regievoerder in Apeldoorn. Als Civiele Regievoerder bereidt je de operationele civiele uitvoering voor met andere partijen, conform programma van eisen, budget en opleverdata, teneinde de projecten volgens gestelde doelstellingen te kunnen realiseren. Samen zorgen je voor veilig en betrouwbaar energietransport van vandaag én morgen.

Functie

Je organiseert de uitvoering van de civiele werkzaamheden, verzorgt de kwaliteitscontrole van het uitbestede werk hiervoor aan aannemers en/of andere afdelingen. Je voert de navolgende werkzaamheden zelfstandig uit onder verantwoordelijkheid van een uitvoerder B.

Jij bent verantwoordelijk voor:

 • Overleg met overheden, opdrachtgevers, aannemers en projectontwikkelaars, binnen de hiervoor opgestelde kaders, ten einde de klanteisen helder in kaart te brengen en het programma van eisen te kunnen opstellen;
 • Voorbereiden van het civiele uitvoeringsdeel van de projecten en planmatige werkzaamheden met inbegrip van de operationele planning en inzet van interne en externe capaciteit (aanbesteden), afroepen van materialen (in voorkomende gevallen) en materieel, conform projectplan, teneinde het project te starten;
 • Het verrichten van schouwwerkzaamheden, binnen de gestelde procedures, om zodoende de kwaliteit van de voorbereiding van de civiele werkzaamheden te optimaliseren;
 • Ziet toe op de juiste kwaliteit van de uitvoering van het uitbesteed werk aan aannemers en andere afdelingen van het bedrijf, rapporteert en signaleert tekortkomingen, zodat de geleverde kwaliteit structureel is gewaarborgd;
 • Coördineren, begeleiden en toezicht houden op de uitvoering van projecten en civiele werkzaamheden conformplanning, budget, richtlijnen en (kwaliteits)specificaties, en aansturen van uitvoerende (functioneel) aan, om de projectdoelstellingen te realiseren.
 • Gedelegeerd verantwoordelijk voor de civiele en financiële oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden (incl. nacalculatie, evaluatie en verslaglegging hiervan), binnen de richtlijnen, om het project correct af te ronden;
 • Is verantwoordelijk voor de toepassing van benodigde veiligheids-, arbo en milieuvoorzieningen bij de civiele uitvoering van de werkzaamheden, conform voorschriften en wetgeving, teneinde de veiligheid van medewerkers te kunnen waarborgen;
 • Stemt toegewezen werkopdrachten af met de klant binnen de gestelde procedures, geeft civiel inhoudelijke instructies, verzorgt afstemming met extern personeel in het kader van het veiligheidsbeleid en de richtlijnen, rekening houdend met de beschikbaarheid en kennis, teneinde het werk effectief en efficiënt uit te voeren;
 • Zorgdragen voor rapportages (kwantitatief én kwalitatief), volgens vaste regels en procedures, zodanig dat de projectverantwoordelijke uitvoerder B optimaal geïnformeerd is over de huidige en komende (financiële) stand van zaken en, indien nodig, tijdig bijsturingsmaatregelen kan nemen.
 • Administreren en rapporteren van gemaakte uren, eventuele afwijkingen in materiaalgebruik, resultaten betreffende montagewerkzaamheden, meters, meer/minder werk, veiligheidsaspecten en overige bijzonderheden teneinde de organisatie in staat te stellen deze informatie te verwerken;
 • Het te allen tijde betrouwbaar weergeven van de stand van zaken c.q. te verantwoorden en aan de hand van juiste informatie facturen, rapportages en overzichten op te kunnen stellen.

Bedrijf

Liander is een netbeheerder. Ze leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in jouw regio. Jouw meterkast is erop aangesloten, net als de meterkast van 3 miljoen andere woningen en bedrijven. Alliander is geen energieleverancier, maar maakt het mogelijk dat anderen energie kunnen leveren. Meestal merk je er dus helemaal niets van. Je drukt op het lichtknopje of zet de verwarming aan. Alliander zorgt dat het werkt.

Alliander is een groot Nederlands netwerkbedrijf dat ervoor zorgt dat miljoenen klanten dagelijks stroom en gas hebben. Voor wonen, werken, vervoer en recreatie. Ze staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Nu en in de toekomst. Dat is waar zij iedere dag aan werken. Alliander biedt haar professionals ruimte voor vernieuwende en slimme ideeën. Ruimte voor jouw energie.

Aanbod

Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij Liander. Door onze gestructureerde en persoonlijke aanpak zijn we uitgegroeid tot partner van Alliander. Gedurende de periode waarin je actief bent bij Alliander, zullen wij je nauwgezet coachen en begeleiden. Naast de mooie uitdaging bij Liander, heb je dus ook het vangnet YER waar je te allen tijde op terug kan vallen. Hoe fijn is dat? Bij deze uitdaging loopt de schaal tot maximaal 3.700 euro, heb je 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen, een goede reiskostenvergoeding en ga je ook pensioen opbouwen. Na 1 jaar gewerkt te hebben voor YER, is het doel om over te gaan naar Liander en daar in vast dienstverband te treden. De aanvraag betreft dan ook een deta-vast aanvraag (detachering naar vast dienstverband).

Profiel

Wat voor achtergrond dien je te hebben om hiervoor in aanmerking te komen?

 • Minimaal mbo niveau (Web-3) in technische richting;
 • In bezit van aanwijzing VOP-LS en VOP-MS is een pre;
 • Bereid zijn diverse certificeringen te halen;
 • Ervaring met civiele projecten en in staat diverse werkzaamheden te plannen;
 • Bekend met aannemerij en basiskennis van bestekken;
 • Overtuigend en doelgericht optreden wanneer afwijkingen in projecten optreden.
Doorsturen