Teamleider VHV (Veligheid, Handhaving en Vergunningen)

Doorsturen
 
 • Aanbod Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Fulltime, Parttime
 • Vacaturenummer VAC-10003589
 • Locatie Dronten
 • Contract Via YER, Interim / ZZP
 • Branche Public & Civil

Over deze vacature

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is nabij. Parallel hieraan ligt er een aanzienlijke ontwikkelopgave voor het team VHV. Voor de ontwikkelopgave van het team ga jij uitvoering geven aan een door jou te ontwikkelen plan voor de komende jaren, waarbij ook de bestuurlijke ambities en keuzes stevig worden verankerd. Dit in combinatie met de doorontwikkeling van het team. Je zet de noodzakelijke transities, die vanuit de opgave gewenst zijn, in gang (cultuur, vakinhoudelijk, wijze van werken, dienstverlening).

Functie

Jij bent een interim manager die snel in contact is met de medewerkers, het speelveld en de actuele vragen overziet. Je gaat hier daadkrachtig en resultaatgericht mee aan de slag. Je bent besluitvaardig en je kunt snel schakelen met de gesprekspartners op de verschillende niveaus, waaronder het college van B&W. Daarnaast ben je een mensgerichte manager die vanuit empathisch vermogen feedback geeft en met een toegankelijke benadering medewerkers aanspreekt op houding/gedrag en resultaat. Je hebt een ‘hands-on’ mentaliteit en stimuleert en coacht medewerkers om zelf taken op te pakken en het juiste te doen.

Een aantal belangrijke opgaven waar jij mee aan de slag gaat: cultuur van werken veranderen, bestuurlijke prioriteiten vaststellen aan de hand van een risicoanalyse, systeemgericht toezicht vormgeven voor specifieke bouwprojecten, inrichten van de formatie et cetera.

Hoe pak je dat aan? Je:

 • Coacht op talenten en toegevoegde waarde;
 • Geeft ruimte en faciliteert het team en de medewerkers;
 • Creëert een vertrouwensband;
 • Stimuleert `eigenaarschap’ en eigen verantwoordelijkheid;
 • Stimuleert medewerker naar het zoeken van interne en externe verbinding;
 • Werkt met andere teammanagers aan de ontwikkeling van de organisatie;
 • Deelt jouw successen en ontwikkelpunten met betrekking tot het team met de directie.

Het team

Het team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid bestaat uit ongeveer 35 medewerkers werkzaam in verschillende werkvelden. Het team is op dit moment bezig met een doorontwikkeling, waarbij de focus ligt op samenwerken tussen de werkvelden en andere teams. Het is de bedoeling dat de nieuwe teammanager het proces dat is ingezet verder implementeert.

De werkzaamheden van het team zijn er op gericht om op een efficiënte en dienstverlenende manier de (aan)vragen van inwoners en bedrijven te behandelen. Ook is VHV verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de verleende vergunningen en dergelijke. Het gaat hier om o.a. omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen, APV etc. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de advisering op het gebied van de openbare orde en de veiligheid in. Ondermijning is een speerpunt binnen het veiligheidsbeleid. Ons gezamenlijk doel is om vooral samen, betrokken te werken aan kwaliteit en dienstverlening.

De gemeente is een jonge gemeente met lef: een betrekkelijk jonge gemeente met een tastbare geschiedenis van pioniers die de ruimte nemen. Die traditie omarmen wij van harte en nemen we mee in onze werkwijze!

Vakmanschap | Verbinding | Vertrouwen | Vernieuwingskracht

Als dienstverlenende organisatie staan we met ruim 350 betrokken collega’s midden in de maatschappij. We werken samen aan een groeiende en sterke gemeente. We zetten ons  vakmanschap in om initiatief de ruimte te geven, groei en ontwikkeling te stimuleren en dromen te verwezenlijken. We spelen graag een  verbindende rol, waarop inwoners, samenwerkingspartners en ondernemers kunnen  vertrouwen. Onze  vernieuwingskracht blijkt uit het samen pionieren, innoveren en mogelijk maken.

Als collega’s op alle niveaus kennen we elkaar en zoeken we voortdurend contact met elkaar en met onze stakeholders. De lijnen zijn kort en bij alles wat we doen gaan we uit van toegevoegde waarde en mogelijkheden voor verbetering. We willen uitdrukkelijk een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we openstaan voor feedback en dat we jou als medewerker graag de ruimte geven om je te ontwikkelen. Onze managers begeleiden jou vanuit dienend leiderschap en onze Academie biedt jou de gelegenheid om je inhoudelijk te laten uitdagen.

Bedrijf

YER Public biedt jou de kans om je kennis en ervaring te laten zien bij publieke organisaties door heel Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers.

Aanbod

 • Goede arbeidsvoorwaarden
 • Vast contract
 • Mogelijkheid voor het leasen van een auto

Profiel

 • Bij eventuele gunning wordt er op verzoek van opdrachtgever een VOG aangevraagd voor de kandidaat, (eventuele) kosten worden niet door opdrachtgever vergoed.
 • Op cv aantoonbaar minimaal een hbo-opleiding;
 • Op cv aantoonbaar minimaal vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie aan meer dan 30 medewerkers bij een gemeente in de afgelopen 7 jaar
 • Op cv aantoonbaar minimaal drie jaar ervaring met veranderopgaven binnen teams in de afgelopen 5 jaar
 • Op cv aantoonbaar ervaring in de samenwerking met college en gemeenteraad.
 • Kennis of ervaring met het vakgebied van VHV
 • Kennis en/of ervaring met dienend leiderschap;
 • Kandidaat heeft op het cv minimaal 1 relevante referentie toegevoegd
 • Kandidaat heeft op het cv een zelfgeschreven motivatie toegevoegd
Doorsturen