Training Generalist Nieuwe Stijl

Een belangrijke wijziging is de transformatie van verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Dit vergt van medewerkers andere competenties en vaardigheden. De brede vraagverheldering van de hulpvraag en het eigen kracht principe komt volop aan bod in deze training. Om tot een gedegen SMART geformuleerd advies te komen, maak je gebruik van het outcome model en een stappenplan.

De lesstof wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactieve werkvormen. Alle recente ontwikkelingen worden meegenomen.

Wat wordt er behandeld?

DAG 1
Integrale vraagverheldering

In de ochtend ontwikkel je vaardigheden om een casus integraal te benaderen. Onderwerpen:

 • Hoe stimuleer je integraal werken?
 • Uitleg outcome model: stappenplan brede uitvraag hulpvraag en SMART formuleren
 • Eisen waaraan een onderzoek(sverslag) en beschikking moeten voldoen
 • Bespreking voorbeeld onderzoeksverslag brede vraagverheldering en beschikking
 • Integraal werken in relatie tot de AVG

Training Participatiewet

In de middag komen de belangrijkste aspecten van de participatiewet (Pw) aan bod in relatie tot het sociaal domein. Onderwerpen:  

 • Doelstellingen en grondbeginselen Pw
 • De kring van rechthebbenden
 • Algemene bijstand (aanvraag en verificatie)
 • Bijzondere bijstand
 • Vormen van bijstand
 • Arbeids- en overige verplichtingen
 • Alle ontwikkelingen in wet –en regelgeving en recente jurisprudentie

DAG 2
Training Wet maatschappelijke ondersteuning

Tijdens deze dag komen de belangrijkste aspecten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan bod in relatie tot het sociaal domein. Onderwerpen:  

 • Doelstellingen en wettelijk kader Wmo
 • Eigen kracht en zelfregie
 • Uitleg over gebruikelijke zorg, een algemene gebruikelijke en een algemene voorziening
 • Uitleg soorten voorzieningen
 • Verstrekkingsvormen
 • Afbakening met andere wetten zoals de Zorgverzekeringswet en de Wlz
 • Alle ontwikkelingen in wet –en regelgeving en recente jurisprudentie

DAG 3
Training Jeugdwet

Tijdens deze dag komen de belangrijkste aspecten van de Jeugdwet (Jw) aan bod in relatie tot het sociaal domein. Onderwerpen:  

 • Doelstellingen en wettelijk kader Jw (o.a. waarvoor is de Jw verantwoordelijk?)
 • Kwaliteitskader jeugd
 • Jeugdhulpplicht
 • Bovengebruikelijke zorg
 • Uitleg soorten voorzieningen
 • Verstrekkingsvormen waaronder Pgb-eisen en hoe te boordelen?
 • Vrijwillige hulpverlening versus gedwongen kader (o.a. gesloten kader/via rechter)
 • Rechtspositie van jeugdigen en hun ouders
 • Vervoer Jw en leerlingenvervoer
 • Alle ontwikkelingen in wet– en regelgeving en recente jurisprudentie

Doel van de training

Deze training heeft als doel om je breed op te leiden (t-shaped) door kennis van de andere vakgebieden te verbreden en hierdoor de hulpvraag vanuit het perspectief van cliënt breder kunnen bezien. Ook het aanleren van een methodiek hoe je de cliënt ertoe kunt aanzetten om zelf oplossingen aan te dragen maakt onderdeel uit van deze training. Dit met als doel om het probleem bij de wortels aan te pakken, zodat de cliënt weer regie over zijn eigen leven krijgt.

Gedurende de 3 trainingsdagen ontwikkel je kennis:

 • over belangrijkste overeenkomsten en verschillen in de Pw, Jw en Wmo
 • vanuit welke wet moet worden geïndiceerd? Welke wet heeft voorrang?

Na de training ontvang je een certificaat van deelname.


Praktische informatie:

Duur van de training:

3 dagen

In verband met de duur van de training, wordt een akkoord van je consultant gevraagd.

Trainingsdata: 

 • Laren, 14 en 30 november en 7 december

Kosten:

Ben je niet in dienst van YER, dan zijn de kosten € 1.250,- per persoon, voor 3 dagen inclusief lunch.


Aanmelden Training Generalist Nieuwe Stijl: 

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen