Training Introductie in de Wmo

Training Introductie in de Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning in vogelvlucht!

Inhoud
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is op 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Daarnaast zijn per voornoemde datum de begeleiding, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, beschermd wonen en opvang naar de gemeenten overgeheveld. Het betreft een complexe kaderwet in een dynamisch werkveld. Om als gemeente een juiste invulling aan deze wet te geven, is het van belang om nauw samen te werken en verbanden te leggen met de andere werkveleden, zoals de Jeugdwet en de Participatiewet. 

Onderwerpen voor deze training zijn:

  • Wet- en regelgeving (Wmo 2015/Verordening/beleidsregels/besluit)
  • Uitleg omtrent de oude en nieuw Wmo-voorzieningen aan de hand van praktijkvoorbeelden
  • Verstrekkingsvormen (waaronder het Persoonsgebonden budget)
  • Proces van melding, onderzoek tot aanvraag en beschikking
  • Besluitvorming (afwijzing, intrekking, herziening en toekenning)
  • Het aanleren van gespreksvaardigheden
  • Eigen kracht en zelfregie
  • Voorliggende voorzieningen
  • Afbakening Zvw – Wlz – Wmo 2015 en de Jeugdwet

Doel
Na afloop van deze training weet de deelnemer de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te duiden en te plaatsen binnen het sociale domein. Daarnaast is er basiskennis omtrent de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en aanverwante wetten opgedaan, die direct in de praktijk kan worden toegepast. 

Trainingsmateriaal
Het trainingsmateriaal bestaat uit de meest recente uitgave van het handboek Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 & Jurisprudentie. Daarnaast ontvangt de deelnemer digitaal de hand-outs van de presentatie.

Duur
1 dag

Planning

Eindhoven  
6 februari 2020  

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen