Opleiding Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015, basis)

Opleiding Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) (basis)
Wet maatschappelijk ondersteuning in vogelvlucht! 

Inhoud
De Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo2015) is op 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Daarnaast zijn per voornoemde datum de begeleiding, kortdurende verblijf, persoonlijke verzorging, beschermd wonen en opvang naar de gemeenten overgeheveld. Het betreft een complexe kaderwet in een dynamisch werkveld. Om als gemeente een juiste invulling aan deze wet te geven, is het van belang om nauw samen te werken en verbanden te leggen met de andere werkvelden zoals de Jeugdwet en de Participatiewet. 

Onderwerpen van deze cursus zijn:

  • Wet- en regelgeving (Wmo2015/Verordening/beleidsregels/besluit)
  • Uitleg omtrent de oude en nieuwe Wmo-voorzieningen aan de hand van praktijkvoorbeelden
  • Verstrekkingsvormen (waaronder het Persoonsgebonden budget)
  • Proces van melding, onderzoek tot aanvraag en beschikking
  • Besluitvorming (afwijzing, intrekking, herziening en toekenning)
  • Het aanleren van gespreksvaardigheden
  • Eigen kracht en ZELFREGIE
  • Voorliggende voorzieningen
  • Afbakening Zvw – Wlz – Wmo2015 en de Jeugdwet

Doel
Na afloop van deze training weet de deelnemer de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te duiden en te plaatsen binnen het sociale domein. Daarnaast is er basiskennis omtrent de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 en aanverwant wetten opgedaan, die direct inde praktijk kan worden toegepast.

Trainingsmateriaal
Het trainingsmateriaal bestaat uit de meeste recente uitgaven van de Kennisgids Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jurisprudentie, hand-outs van de presentatie en een USB-stick met achtergrondinformatie.

Duur
4 dagen 

Kosten
Open inschrijving: € 1190,00 (excl. BTW) per deelnemer inclusief locatie, lunch en lesmateriaal

In company: op aanvraag

Planning open inschrijving
In overleg

 

 

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. 

Gratis toegang tot YER Kenniscentrum
Alle deelnemers kunnen na afloop van deze cursus gedurende drie maanden kosteloos gebruik maken van het YER Kenniscentrum.

Upload jouw CV

Schrijf je vrijblijvend in en ontvang de laatste vacatures in je mailbox

Inschrijven

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact