Are you relevant - Tom Coumans

Tom Coumans

Manager YER Executive & YER Executive Talent

“Wij selecteren de leiders van nu en van de toekomst.”

Kennis
Met ruim 16 jaar ervaring in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken in diverse conjunctuurfasen durf ik mijzelf een specialist te noemen in het selecteren van professionals die het verschil maken. Indirect wil ik bijdragen aan de groei van mijn opdrachtgevers. Bij YER ben ik verant­woordelijk voor YER Executive en YER Executive Talent, labels die gericht zijn op het werven en selecteren van onderscheidende professionals op academisch niveau. Onze kandidaten zijn enerzijds ambitieuze profes­sionals met een sterk kwantitatief analytisch vermogen in de beginfase van hun carrière en ander­zijds ervaren bestuurders. Zelf richt ik mij op het selecteren van kandidaten op het gebied van strategie en leiderschap binnen het domein van CFO en CIO.

Netwerk
Mijn opdrachtgevers zijn vooruitstrevende organisaties met het (Europees) hoofdkantoor in Nederland. Binnen deze bedrijven zie ik de afgelopen jaren een substantiële verandering van competentieprofielen. Steeds meer organi­saties werken Agile, waardoor kandidaten veranderingsgezind en in staat moeten zijn om multidisciplinair samen te werken. Ik heb een passie voor mijn vak en investeer dan ook voortdurend in kennis. Dit deel ik uiteraard graag met mijn netwerk. Zo heb ik een CFO voor een verzekeraar bemiddeld met de gevraagde, schaarse skill set (actuarieel/financieel). Om hem nog beter voor te bereiden op zijn nieuwe positie, heb ik hem proactief voorzien van wetgevingsdocumentatie over een nieuw toezichtraamwerk. Na zijn aanstelling heb ik in de evaluatie met de opdrachtgever teruggekregen dat deze kandidaat inhoudelijk zeer deskundig was op dat gebied. Later bleek ook dat de betreffende organisatie dankzij de nieuwe CFO voor­opliep in de implementatie ten opzichte van haar peers. Dan zie ik echt mijn toegevoegde waarde.

Snelheid
Interim-managementopdrachten vul ik doorgaans binnen 48 uur in. Voor vaste functies werf ik met een zorgvuldig traject van hooguit enkele weken. Daarbij maak ik duidelijke afspraken. De interviewmomenten leg ik bijvoor­beeld direct al bij de opdrachtgevers vast, zodat er geen vertraging door volle agenda’s ontstaat. Stilstand is achteruitgang en als organisatie wil je juist vooruit. Het huidig economisch klimaat is dy­na­misch, biedt veel kansen, maar ook bedreigingen. Organisaties die hierop anticiperen en innoveren heb­ben daarvoor onderscheidende mensen nodig. Hoe langer ze hierop moeten wachten, hoe langer de organisatie op bepaalde fronten stil blijft staan.

What about you?

Ben jij klaar voor een uitdagende nieuwe stap? Neem vrij­blijvend en vertrouwelijk contact op met Menno van der Lely (hr-directeur) via 06 - 11 11 97 85 of  mennovanderlely@yer.nl.

Actuele vacatures bij YER

Er werden geen resultaten gevonden voor uw zoekterm.