Werken bij Coface

wshd-web

Waterschap Hollandse Delta

"Het Waterschap Hollandse Delta zorgt met zo’n 550 medewerkers voor stevige dijken en duinen, het zuiveren van afvalwater en schoon water in de watergangen. Hollandse Delta houdt overstromingen tegen en zorgt voor voldoende water in singels, sloten en plassen en onderhoudt vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom."