Are you relevant - Willem Fabrie

Constultant hoofd 572x322-Willem Fabrie

General Manager bij YER Insurance, Legal, Banking, HR & IT


“YER staat synoniem aan eigen verantwoordelijkheid en vrijheid om te ondernemen.”

Kennis
Na mijn studie Organisatiepsychologie ben ik als trainee gestart bij een grote verzekerings-maatschappij. Daar heb ik ervaring opgedaan met verschillende verzekeringsinhoudelijke producten. Vervolgens ben ik overgestapt naar een internationale detacheerder in de functie van Accountmanager Insurance. Al snel groeide ik door tot eindverant­woordelijke van het team Insurance en heb ik een internationale ambitie verwezenlijkt door mee te werken aan de opzet van twee nieuwe teams in Frankfurt en Singapore. In mijn huidige functie komt de ervaring van de afgelopen jaren uitstekend van pas. Inhoudelijk richting opdracht­gevers door zodoende meer als business partner te kunnen optreden alsook intern waar in mijn huidige functie de coaching, ontwikkeling en aansturing van collega’s centraal staat.

Netwerk
Mijn achtergrond maakt dat ik een sterk netwerk in de verzekerings­branche heb. In eerste instantie heb ik mij bij YER dan ook op deze branche gericht. Inmiddels ben ik verantwoordelijk voor Insurance, Banking, IT, Legal & HR. Een aantrekkende arbeidsmarkt, veranderende wet- en regelgeving alsmede digitalisering leiden momenteel tot een sterk toegenomen behoefte aan inhuur van specialismen op vak­inhoudelijk, HR, IT & Juridisch vlak. Met de bundeling van boven­genoemde vak­gebieden zijn wij een richting ingeslagen waarbij we opdrachtgevers integraal kunnen bedienen. Nu voorzien wij bijvoorbeeld banken en verzekeraars in hun personele behoeftes op zowel vakinhoudelijk als juridisch vlak. Bij de grootste luchtvaart­maatschappij van Nederland zijn onze specialisten werkzaam op de HR-, Juridische- en IT-afdeling. Ons doel is korte lijnen, steeds hetzelfde aanspreekpunt en het bieden van strategisch partnerschap.

Snelheid
Wanneer opdrachtgevers ons benaderen met een personeelsvraagstuk is snelheid vaak van cruciaal belang. Daarom staan we altijd in contact met specialistische kandidaten die direct inzetbaar zijn voor zowel vaste als tijdelijke functies. Verder heeft YER verschillende trainee­ships opgezet, onder andere op het gebied van Letselschade alsmede Auto­motive, Bouw & Infra. Voor Banking en IT zullen we binnenkort ook met traineeships starten. De trainees worden aan de hand van branche-specifieke criteria geselecteerd en vervolgens in een intensief traject opgeleid. Onze opdrachtgevers hebben zo snel de beschikking over competente werknemers met het juiste ambitieniveau. Voor trainees biedt dit traject een uitstekend doorgroeiperspectief en de kans om in korte tijd bij veel interessante bedrijven projecten te vervullen.


What about you?

Ben jij klaar voor een uitdagende nieuwe stap? Neem vrij­blijvend en vertrouwelijk contact op met Menno van der Lely (hr-directeur) via 06 - 11 11 97 85 of mennovanderlely@yer.nl.

Actuele vacatures bij YER

Resultaten 1 tot 10 van 39